Fagområde
Vis alle filtre Luk alle filtre
Type
Vivian Meier
Case / 20.11.2023
Speciale på Den Offentlige Lederuddannelse var en øjenåbner
Da viceskoleleder Vivian Maier skulle skrive speciale på Den Offentlige Lederuddannelse, var det oplagt for hende at rette fokus på et aktuelt og relevant område inden for skoleledelse; inklusionsopgaven. Derfor brugte hun sit speciale til at undersøge, hvordan hun og skolelederen kunne understøtte arbejdet med inklusion og ikke mindst opnå følgeskab blandt personalet inden for skolens tildelte budget.
Læs mere
Viden og inspiration / 17.11.2023
Lego-støttet projekt udvikler kvaliteten i dagtilbud – nu inviteres flere kommuner med
Mange kommuner har stort fokus på at udvikle den pædagogiske indsats for de yngste børn, men det er en svær opgave, viser erfaringer. Derfor inviterer projektet Fælles om børnene nu kommuner til gratis at deltage i et forløb, hvor de kan udvikle kvaliteten i deres dagtilbud ved at teste viden og metoder, som understøtter dem i at skabe resultater på dagtilbudsområdet.
Læs mere
Barn hinker
Viden og inspiration / 17.11.2023
Barnets lov: Svært at måle hvordan implementeringen skrider frem
Mens vi venter på evalueringsmål: Det er svært, men ikke umuligt at følge implementeringen af barnets lov i data. Fire indikatorer giver et hint, skriver Komponents Marie Engstrøm Graversen og Heidi Bødker Gantzel i en artikel i Avisen Kommunen.
Læs mere
COLOURBOX31343143.jpg
Case / 10.11.2023
Medicin i socialfaglig kontekst
Kompetenceudvikling for pædagogisk personale på specialiserede botilbud
Læs mere
Nyhed / 06.11.2023
Direktør til Komponent
Stillingen som direktør i kommunernes fælles udviklingscenter, Komponent, er på mange måder en helt enestående stilling. Du bliver øverste leder i en veldrevet og ambitiøs virksomhed, som spiller en betydelig rolle i udviklingen af vores samfund.
Læs mere
Ny leder
Viden og inspiration / 03.11.2023
Din nøgle til at trives som ny leder
Når du står i skifterummet fra medarbejder til leder, er det en spændende, men udfordrende overgang. Tvivl og usikkerhed kan nemt opstå når din egen lederidentitet formes. Opdag nøglen til at trives som ny leder, Så du kan forvandles fra medarbejder til leder og opbygge dit eget autentiske ledelsesgrundlag.
Læs mere
Ledertræf 2023
Nyhed / 02.11.2023
Årets speciale kåret på Ledertræf 2023
Prisen for årets bedste speciale på Den Offentlige Lederuddannelse blev uddelt på Ledertræf 2023. Specialeprisen er et nyt tiltag, og den uddeles til et speciale, som har sat fokus på praksisnær viden og nytænkning af ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor. Og prisen gik til: Morten Obel, selvejende dagtilbudsleder i Aarhus Kommune.
Læs mere
Merete Amdisen
Case / 30.10.2023
Tillidskriser tager tid – men Ishøjs byråd er på vej i den rigtige retning
Uenighed og mistillid er et skidt udgangspunkt for det kommunalpolitiske arbejde. Derfor satte Ishøj Kommunes byråd fokus på politikerroller og det interne samarbejde på et seminar med Komponent som facilitator. Nu er tonen mere respektfuld, og drømmen om en fælles vision begynder at tegne sig i horisonten.
Læs mere
Konference
Nyhed / 30.10.2023
Ledelsesugen 2023 er i gang
For femte år i træk kickstarter Ledelsesugen debatten om god offentlig ledelse og sætter ekstra fokus på ledelse i den offentlige sektor. Hele uge 44 er fyldt med initiativer, som samler ledere på tværs af kommuner, regioner og staten.
Læs mere
Økonomi
Case / 27.10.2023
Økonomiteamet i Skive Kommune ruster sig til fremtiden
En ny organisering af økonomiteamet i Skive Kommunes Pleje og Omsorg betød, at det var tid til at tage gamle arbejdsgange op til revision. Derfor tog Tue Linderoth fat i Komponent, og i samarbejde skræddersyede de et forløb, som klædte økonomiteamet på til at arbejde med en revidering af arbejdsgangene.
Læs mere
Dagplejer og barn kigger frem bag væg
Case / 23.10.2023
E-læring styrker den fælles faglige bevidsthed blandt nye dagplejere i Ikast-Brande Kommune
Virtuelt forløb om den styrkede pædagogiske læreplan var omdrejningspunktet for introduktionen til over 50 nye dagplejere i Ikast-Brande Kommune. Fleksibel læring og faglige refleksioner har skabt en fælles bevidsthed om, at dagpleje er et fag, og at der ligger en faglig opgave i at understøtte børnenes trivsel, læring og udvikling.
Læs mere
Jonatan Schloss
Nyhed / 28.09.2023
Komponent-direktør skifter til Egedal
Komponents direktør Jonatan Schloss skifter alle landets kommuner ud med en enkelt. Fra den 1. november er han ansat som kommunaldirektør i Egedal Kommune.
Læs mere
36352915.jpg
Case / 20.09.2023
Nedbringelse af antipsykotisk medicin på plejecentre via praksisnært kompetenceløft i Marte Meo-metoden
Greve Kommune tilstræber sig at mindske brugen af antipsykotisk medicin på plejecentre. Alternativet skal bestå i praksisbaseret kompetenceudvikling, i Marte Meo-metoden, med fokus på at forbedre plejens kvalitet og give bedre redskaber til håndtering af uforståelig adfærd hos beboere med demens.
Læs mere
Trine Cervin
Case / 13.09.2023
Ledelse og filosofi gav nyt fokus og sprog som leder
For Trine Lynggaard Cervin, leder i Vordingborg Kommune, Autismecenter Storstrøm og ledelsesansvar for Jobtræning og Udekørende, har modulet Ledelse og filosofi på Den Offentlige Lederuddannelse, givet en øget refleksivitet omkring egen ledelsesstil og større overskud i arbejdet som offentlig leder.
Læs mere
Viden og inspiration / 11.09.2023
Mindfulness – En træning i at skabe meningsfulde relationer til borgerne
I Danmark peger flere tendenser på vigtigheden af at styrke relationen mellem fagprofessionelle og borgere. Det handler om borgerinddragelse og medbestemmelse, helhedsorienterede tilgange, forebyggelse og tidlig indsats osv. Tendenserne stiller krav til, at fagprofessionelle i højere grad formår at opbygge meningsfulde relationer til borgerne baseret på tillid, empati og forståelse.
Læs mere