Fagområde
Vis alle filtre Luk alle filtre
Type
Viden og inspiration / 03.10.2022
Guide: Få mere ud af dine medarbejderes efteruddannelse
Efteruddannelse styrker dine medarbejdere både fagligt og personligt. Det kan i den grad også styrke din organisation – men det kræver interesse og støtte fra dig som leder. Her får du fem gode råd til, hvordan du og din organisation høster frugten af medarbejdernes kompetenceudvikling.
Læs mere
Nyhed / 03.10.2022
Få fleksibilitet med Den Offentlige Lederuddannelse online
På Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) kan du både tage moduler med fysisk fremmøde og online-undervisning. Men hvilke fordele giver onlineforløbet? Og får man stadig feedback og sparring fra sin underviser? Og hvad med de andre medstuderende? Susanne Østergaard, som er underviser på DOL, besvarer her alle de spørgsmål, du måtte sidde med.
Fold artiklen ud
Case / 03.10.2022
Coachingmodul har været en øjenåbner
For både Mikkel Dencker Samson, Roskilde Kommune, og Rune Fløe Bæklund, Høje-Taastrup Kommune, har DOL-modulet om coaching været en øjenåbner i forhold til lederjobbet. De mener begge, at de har fået en bedre forståelse for samtalens betydning og nødvendigheden af samarbejder omkring de komplekse opgaver.
Læs mere
COLOURBOX46584235.jpg
Case / 28.09.2022
Det Tværfaglige Koordineringsmøde - med fokus på demens
En struktureret og effektiv mødemodel.
Læs mere
COLOURBOX8787353.jpg
Case / 27.09.2022
Et forbehandler program til unge der anvender rusmidler
Prøv-Andre-Veje
Læs mere
COLOURBOX48293000.jpg
Case / 21.09.2022
Offentligt / privat forskningssamarbejde har fokus på midlertidige døgnophold
Et samarbejde mellem DTU, SDU og Type2dialog, støttet af Helsefonden.
Læs mere
COLOURBOX31678459.jpg
Case / 21.09.2022
MOVE - rusmiddelbehandling
MOVE - en metode til rusmiddelbehandling til unge, med gode resultater
Læs mere
COLOURBOX6208705.jpg
Case / 18.09.2022
Nedbringelse af antipsykotisk medicin i ældreplejen - gennem praksisnært kompetence løft
Solrød Kommune har fået tildelt midler fra Socialstyrelsen til – i samarbejde med Type2dialog – at arbejde målrettet med nedbringelse af brugen af antipsykotisk medicin i ældreplejen.
Læs mere
COLOURBOX44503569.jpg
Case / 17.09.2022
Misbrugsforebyggelse i Grønland
Samtaleforløb for anbragte unge i Grønland
Læs mere
COLOURBOX52505440.jpg
Case / 16.09.2022
Fra opgavestyring til værdighedskultur i Randers Kommune
– en omsorgsfuld, sammenhængende og værdig ældrepleje.
Læs mere
COLOURBOX53094165.jpg
Case / 16.09.2022
Fremtidens myndighed
Praksisnært læringsforløb for rådgivere og ledere på voksenområdet
Læs mere
COLOURBOX54378736.jpg
Case / 16.09.2022
Helhedstænkende hjemmepleje og faste teams i Ærø
Ærø Kommune skal, i samarbejde med Type2dialog, udvikle og afprøve en model for en helhedstænkende hjemmepleje
Læs mere
Viden og inspiration / 15.09.2022
Uformel ledelse kræver legitimitet, følgeskab og positionering 
Ingen legitimitet fra ledelsen, manglende opbakning fra kollegaer og manglende identifikation med ledelsesrollen påvirker uformelles lederes forudsætninger for at lykkes. Det kan heldigvis løses, mener Hanne Lykke.
Læs mere
COLOURBOX61934303.jpg
Case / 15.09.2022
Rehabilitering i hjemmeplejen
– Implementering af fremskudt rehabiliteringsteam og ny arbejdsform i Randers Kommune
Læs mere
COLOURBOX61569836.jpg
Case / 13.09.2022
Sundhedsstyrelsen – Implementerings- og læringsforløb om udadreagerende adfærd
Sundhedsstyrelsen samarbejder med Type2dialog og andre leverandører for at uddanne kommunernes medarbejdere og ledere i forebyggelse og håndtering af udadreagerende adfærd. Forløbene strækker sig over to måneder og byder på undervisning, aktionslæring og workshops baseret på Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Læs mere