Social- og Boligstyrelsens kursustilbud til videns- og kompetenceløft socialpsykiatrien videreføres til 2025. Komponent er indholdsleverandør på kurser om psykiske vanskeligheder og misbrug og står igen for administrationen af kursustilbuddet, som åbner for tilmeldinger 26. januar.
Udgivet den 19-01-2023

Det nye kursustilbud, som har til formål at bidrage til styrket kvalitet og en udvikling af praksis mod recovery-orienteret rehabilitering, trækker på gode erfaringer fra de seneste tre år, men er blevet videreudviklet, så tilbuddet indeholder nye emner og ny socialfaglig viden og perspektiver.

Kursustilbuddet kommer til at bestå af 16 kurser og tre e-læringsforløb, som formidler den bedste viden inden for en række centrale temaer med et fælles udgangspunkt i recovery-orienteret rehabilitering. Temaerne for kurserne bliver:

  • Recovery-orienteret rehabilitering
  • Helhed og sammenhæng
  • Borgerens hverdagsliv
  • Psykiatri- og sundhedsfaglig viden
  • Psykiske vanskeligheder og misbrug

Kursustilbuddet består af videnskurser á en dags varighed, praksiskurser, som varer fem dage + en lederdag og afholdes lokalt af en eller flere tilbud, samt interaktive e-læringsmoduler, som præsenterer væsentlige læringspointer inden for de aktuelle temaer.

Som noget nyt er det også muligt at hente videnskurserne hjem i egen organisation, så hele medarbejdergruppen får mulighed for at få ny viden og udvikle praksis hen mod recovery-orienteret rehabilitering

Kursustilbuddet er finansieret af Social- og Boligstyrelsen og er derfor gratis bortset fra de regionale videnskurser, hvor deltagerne betaler 400 kr. ekskl. moms for lokaleleje og forplejning.

Komponent skal i den kommende periode stå for kursusadministrationen af kursustilbuddet på vegne af Social- og Boligstyrelsen. Derudover er Komponent indholdsleverandør på kurser om psykiske vanskeligheder og misbrug. Substans Konsulenthus og VIA University College og Professionshøjskolen Absalon skal også udvikle og gennemføre kurser i regi af kursustilbuddet.

- Komponent er en af de største kursusudbydere i landet, og vores dygtige koordinatorer har stor erfaring med at planlægge, administrere og gennemføre kursusforløb. Vi er glade for, at Social- og Boligstyrelsen endnu engang har valgt at bruge os til at håndtere administrationen, siger Lene Hausted, som er chefkonsulent i Komponent og ansvarlig for kursustilbuddet.

I kursustilbuddets første periode deltog mere end 7.000 medarbejdere og ledere på kursustilbuddets forløb. Det er ambitionen, at den anden periode bliver lige så populær - for efterspørgslen er stor, forklarer Lene Hausted.

- Vi har oplevet en enorm interesse for alle kursustilbuddets aktiviteter. Deltagerne finder temaerne yderst relevante, og fordi tilbuddet er finansieret af Social- og Boligstyrelsen, bliver det også økonomisk muligt for de socialpsykiatriske tilbud at videreuddanne deres medarbejdere og udvikle praksis hen mod en recovery-orienteret rehabiliteringstilgang, siger Lene Hausted.

Det nye kursustilbud bliver tilgængeligt på www.sopsyk.dk og komponent.dk/sopsyk den 26. januar 2023, hvor det også bliver muligt at tilmelde sig videnskurserne og hente videns- og praksiskurser hjem til egen organisation. På hjemmesiden kan du tilmelde dig nyhedsbrevet, hvis du vil have besked, når vi åbner for tilmeldinger.

Læs mere Læs mindre
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted
Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen
HP
Koordinator
Helle Hornsyld