Bliv endnu bedre til at hjælpe mennesker med psykiske vanskeligheder: Søg om et kursus i Social- og Boligstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. For ledere og medarbejdere, der ønsker at udvikle praksis mod recovery-orienteret rehabilitering.

Vil I gerne blive endnu bedre til at hjælpe mennesker med psykiske vanskeligheder med at opnå deres håb, ønsker og drømme for fremtiden og leve meningsfulde og selvstændige liv?

Så søg om et kursus i Social- og Boligstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. Recovery-orienteret rehabilitering er udgangspunktet for kurserne, som både fås i form af videnskurser (én dag), praksiskurser (5 dage) og e-læring. Kurserne er finansieret af Social- og Boligstyrelsen, og er derfor gratis, bortset fra regionale videnskurser, hvor der er en deltagerbetaling på 400 kr. ekskl. moms til lokaler og forplejning.

Der er aktuelt stor efterspørgsel på kurserne og vi kan derfor ikke garantere afholdelse af bevilgede kurser i 2023.

Læs mere Læs mindre
 
 

Videnskurser

På videnskurserne får I på én dag viden om relevante temaer, fx relevant lovgivning, forskning og undersøgelser, centrale udviklingsinitiativer og dokumenterede metoder.

Videnskurserne udbydes både som planlagte kurser (regionale og online) med tilmelding for enkeltpersoner og kan rekvireres specifikt til jeres tilbud eller afdeling af en leder, hvis I er mindst 20 deltagere. 

Læs mere Læs mindre
Socialstyrelsen globus
No results found
 

Praksiskurser

På praksiskurserne får I viden om og praktisk erfaring med at anvende konkrete metoder og redskaber og støtte til at arbejde med dem i jeres praksis. Praksiskurserne består af fem dages undervisning og et ledelsesmodul.

Undervisningen tilpasses i videst mulige omfang til jeres hverdag ved hjælp af cases og jeres egne perspektiver, og I er ligeledes selv ansvarlige for lokaler og forplejning.

Praksiskurser kan søges af:

 • Et eller flere socialpsykiatriske tilbud (op til 5 tilbud samlet)
 • Den samlede socialpsykiatri i en kommune eller anden organisation

For at få det bedste udbytte af kurset samt organisatorisk forankring forventes det, at der er mellem 15 og 40 deltagere på kurset. Kurset kan ikke alene søges af tilbud eller organisationer, der har mindre end 10 medarbejdere

Hvis et eller flere tilbud sammen ønsker at rekvirere flere praksiskurser til den samme gruppe af medarbejdere, anbefales det, at kurser rekvireres ét ad gangen. Dette er med henblik på at sikre bedst mulig forankring af det enkelte kursus i praksis.

Læs mere Læs mindre
Socialstyrelsen globus
No results found
 

E-læring

Social- og Boligstyrelsen er i gang med at revidere e-læringsmaterialet med henblik på at gøre materialet mere målrettet og brugbart.

Det nye E-læringsmateriale vil være udviklet i foråret 2023, og indtil da har vi gjort det eksisterende e-læringsmateriale tilgængeligt til dem, der ønsker at gøre brug af e-læring allerede nu.

Socialstyrelsen: Otte personer snakker sammen rundt om bord.

Om kursustilbuddet

Kursustilbuddet er en del af Social- og Boligstyrelsens samlede arbejde med at understøtte kommunerne i at udvikle deres praksis i socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering.

Kursustilbuddet er målrettet ledere, som er ansvarlige for udvikling af kvaliteten i de socialpsykiatriske tilbud, og medarbejdere, der arbejder med indsatser til mennesker med psykiske vanskeligheder. Kurserne henvender sig også til den politiske og administrative ledelse og til sagsbehandlere i kommunerne, ligesom eksterne og interne samarbejdspartnere og ikke mindst borgerne kan være relevante at invitere til at deltage i kurserne.

Det fælles afsæt: Recovery-orienteret rehabilitering

At understøtte en recovery-orienteret rehabiliterende praksis er det fælles afsæt for alle kurserne. En recovery-orienteret rehabiliterende praksis hjælper borgerne til at komme nærmere deres håb, ønsker og drømme, så de i højere grad oplever at leve et tilfredsstillende og meningsfuldt liv med størst mulig selvstændighed. Recovery-orienteret rehabilitering består af otte principper:

 1. Tag udgangspunkt i borgernes håb, ønsker og drømme.
 2. Fokusér på borgernes ressourcer.
 3. Inddrag borgernes netværk og de almene fællesskaber.
 4. Mød borgerne med åbenhed, tillid og respekt
 5. Hjælp borgerne så tidligt som muligt.
 6. Arbejd koordineret med borgernes samlede livssituation.
 7. Følg op, så indsatsen altid er den rette.
 8. Brug viden og metoder, der virker.

Du kan læse mere om, hvad de otte principper i recovery-orienteret rehabilitering betyder for dig og dine kolleger i Social- og Boligstyrelsens koncept for recovery-orienteret rehabilitering, som består af syv udgivelser, der er målrettet forskellige aktører i socialpsykiatrien:

 • Vejledning til praksis: Koncept for strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien
 • Guide til sagsbehandlere og ledere på myndighedsområdet: Recovery-orienteret rehabilitering i praksis i socialpsykiatrien
 • Guide til medarbejdere og ledere i de sociale tilbud: Recovery-orienteret rehabilitering i praksis i socialpsykiatrien
 • Udvikling og omlægning af socialpsykiatrien: Til den strategisk ledelse
 • Til dig, der søger støtte i socialpsykiatrien
 • Udvikling og omlægning af socialpsykiatrien: Til samarbejdspartnere
 • Organisatoriske forudsætninger: Recovery-orienteret rehabilitering i socialpsykiatrien

Find udgivelserne og læs mere på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Læs mere Læs mindre
 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Få besked om nye kursusdatoer og relevante artikler og cases direkte i din indbakke. Social- og Boligstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien er administreret af Komponent.

Læs mere Læs mindre

Kontakt os

Kursustilbuddet administreres af Komponent for Social- og Boligstyrelsen. Hvis du har spørgsmål til kurser og kompetenceudviklingsaktiviteter i tilbuddet, er du velkommen til at kontakte Komponent.

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted
Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen
HP
Koordinator
Helle Hornsyld