Bliv endnu bedre til at hjælpe mennesker med psykiske vanskeligheder: Søg om et kursus i Social- og Boligstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. For ledere og medarbejdere, der ønsker at udvikle praksis mod recovery-orienteret rehabilitering.

Vil I gerne blive endnu bedre til at hjælpe mennesker med psykiske vanskeligheder med at opnå deres håb, ønsker og drømme for fremtiden og leve meningsfulde og selvstændige liv?

Så søg om et kursus i Social- og Boligstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. Recovery-orienteret rehabilitering er udgangspunktet for kurserne, som både fås i form af videnskurser (én dag), praksiskurser (5 dage) og e-læring. Kurserne er finansieret af Social- og Boligstyrelsen, og er derfor gratis, bortset fra regionale videnskurser, hvor der er en deltagerbetaling på 400 kr. ekskl. moms til lokaler og forplejning. Der stilles krav om på de lokale kurser, at mindst 60 % af det krævede minimum antal deltagere skal være fra socialpsykiatrien.

Læs mere Læs mindre
 
 

Videnskurser

På videnskurserne får I på én dag viden om relevante temaer, fx relevant lovgivning, forskning og undersøgelser, centrale udviklingsinitiativer og dokumenterede metoder.

Videnskurserne udbydes både som planlagte kurser (regionale og online) med tilmelding for enkeltpersoner og kan rekvireres specifikt til jeres tilbud eller afdeling af en leder, hvis I er mindst 20 deltagere. 

Læs mere Læs mindre
Socialstyrelsen globus
 
Videnskursus: ny i socialpsykiatrien - introduktion til faglige tilgange og begreber
Formålet med kurset er at klæde nye medarbejdere på med en indsigt i hvad recovery-orienteret rehabilitering betyder for den professionelles rolle og relations-arbejde. Deltagerne bliver gennem fortællinger fra medarbejdere og borgere introduceret ti...
Startdato
22. august 2024, 21. november 2024
Sted
Online
Varighed
1 Dag
Videnskursus om recovery-orienteret rehabilitering
Videnskurset er målrettet den mere erfarne medarbejder, som ønsker en grundig indføring i recovery-orienteret rehabilitering. Kurset giver en forståelse for hvorfor recovery-orienteret rehabilitering er en faglig re-orientering og hvorfor der er beho...
Startdato
2. september 2024, 19. november 2024
Sted
Herlev, Aarhus
Varighed
1 Dag
Videnskursus om borgerens liv med uddannelse og beskæftigelse
På dette kursus får deltagerne viden om og inspiration til, hvordan vejen til job og uddannelse bliver en integreret del af den sociale indsats og ikke blot et slutmål for processen. Kurset er praksisvendt og inspirerer med konkrete greb til, hvo...
Startdato
10. september 2024, 23. december 2025
Sted
Kolding, Flere steder
Varighed
1 Dag
Videnskursus om psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug
Kurset introducerer central og aktuel viden om borgere med psykiske lidelser og samtidig misbrug, herunder viden om målgruppen, relevant lovgivning, metoder og tilgange og konkrete eksempler på samarbejdsformer. Psykiske vanskeligheder og samtidigt ...
Startdato
10. september 2024, 10. december 2024
Sted
Kolding, Online
Varighed
1 Dag
Videnskursus om helhed og sammenhæng
Videnskurset skal overordnet bidrage til at udvikle arbejdet på tværs af Socialpsykiatrien og andre områder, så deltagerne i højere grad formår at hjælpe borgerne til at leve mere meningsfulde og selvstændige liv. Formålet med kurset er at give delta...
Startdato
23. september 2024
Sted
Odense
Varighed
1 Dag
Videnskursus om recovery-orienteret rehabilitering i sagsbehandlingen
Med kurset klædes deltagerne på til rollen og opgaven som myndighed i et recovery-orienteret perspektiv på rehabilitering. Fokus er på borgerinddragelse og at være ’myndiggørende myndighed’.
Startdato
25. september 2024, 12. november 2024
Sted
Herlev, Odense
Varighed
1 Dag
Videnskursus om aktiv deltagelse i civilsamfund
På dette kursus får deltagerne inspiration og konkrete praksiseksempler på hvordan aktiv deltagelse og medskabelse kan understøtte borgerens recovery. Byggende på erfaringer fra en række projekter omkring det at skabe fællesskaber i samarbejde mellem...
Startdato
25. september 2024
Sted
Aalborg
Varighed
1 Dag
Videnskursus om sociale relationer og forebyggelse af ensomhed
Kurset inspirerer til, at deltagerne arbejder med ensomhed som noget der kan forebygges ved at ændre på det stigma og den positionering, der ligger i betegnelsen ensom. I stedet arbejdes med lige adgang og med at skabe arenaer for forskellige måder t...
Startdato
4. oktober 2024
Sted
Odense
Varighed
1 Dag
Videnskursus om psykiatrifaglig viden i den sociale indsats - Forandret virkelighedsopfattelse
Vil du blive bedre til at støtte mennesker med forandret virkelighedsopfattelse? Så er dette videnskursus noget for dig. Du får en grundlæggende viden om hvad det vil sige at leve med psykoselidelser. Flere mennesker lever med psykiske vanskelighede...
Startdato
8. oktober 2024
Sted
Online
Varighed
1 Dag
Videnskursus om psykiatrifaglig viden i den sociale indsats - personlighedsforstyrrelse, selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser
Vil du blive bedre til at støtte mennesker med personlighedsforstyrrelse, selvskadende adfærd eller spiseforstyrrelser? På dette kursus får du viden om, hvad det vil sige at leve med disse diagnoser. Flere og flere mennesker lever med psykiske vansk...
Startdato
21. oktober 2024
Sted
Online
Varighed
1 Dag
Videnskursus om psykiatrifaglig viden i den sociale indsats - angst, depression, stressbelastning og PTSD
Vil du blive bedre til at støtte mennesker med angst, depression, stress eller PTSD? På dette kursus får du viden om hvad det vil sige at leve disse diagnoser. Flere og flere mennesker lever med psykiske vanskeligheder. Mange kan komme sig, hvis de ...
Startdato
30. oktober 2024
Sted
Online
Varighed
1 Dag
Videnskursus om socialfagligt fokus på sundhed
På dette kursus arbejder vi med sundhed ind i en socialfaglig kontekst. Du får således om hvordan arbejdet med sundhed og socialpsykiatri kan samtænkes i den socialpsykiatrifaglige praksis.
Startdato
20. august 2024, 5. november 2024, 24. december 2025
Sted
Online, Aalborg, Afholdes hos kunden
Varighed
1 Dag
 

Praksiskurser

På praksiskurserne får I viden om og praktisk erfaring med at anvende konkrete metoder og redskaber og støtte til at arbejde med dem i jeres praksis. Praksiskurserne består af fem dages undervisning og et ledelsesmodul.

Undervisningen tilpasses i videst mulige omfang til jeres hverdag ved hjælp af cases og jeres egne perspektiver, og I er ligeledes selv ansvarlige for lokaler og forplejning.

Praksiskurser kan søges af:

 • Et eller flere socialpsykiatriske tilbud (op til 5 tilbud samlet)
 • Den samlede socialpsykiatri i en kommune eller anden organisation

For at få det bedste udbytte af kurset samt organisatorisk forankring forventes det, at der er mellem 15 og 40 deltagere på kurset. Kurset kan ikke alene søges af tilbud eller organisationer, der har mindre end 10 medarbejdere

Hvis et eller flere tilbud sammen ønsker at rekvirere flere praksiskurser til den samme gruppe af medarbejdere, anbefales det, at kurser rekvireres ét ad gangen. Dette er med henblik på at sikre bedst mulig forankring af det enkelte kursus i praksis.

Læs mere Læs mindre
Socialstyrelsen globus
Praksiskursus om recovery-orienteret rehabilitering
Praksiskurserne kan rekvireres af enheder og tilbud i socialpsykiatrien. Formålet med kurset er at forme og træne en recovery-orienteret tilgang i praksis både som ledere og medarbejdere. Forløbets indhold tilpasses og fokuseres, så træning og m...
Varighed
5 undervisningsdage og 1 ledelsesmodul
Praksiskursus om psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug
Kurset foregår hos det enkelte tilbud/kommune og tilpasses stedets arbejdsopgaver og dagligdag. Kurset strækker sig over 6 dage med ledelsesinvolvering, kobling til praksis, konkret metodearbejde og implementering. Formålet med praksiskurset er, at ...
Varighed
5 undervisningsdage og 1 ledelsesmodul
Praksiskursus om helhed og sammenhæng
Formålet med praksiskurset er at give deltagerne viden om og konkret erfaring med at arbejde helhedsorienteret gennem fokus på koordinering på tværs af fagligheder og organisationer. Gennem kurset får deltagerne viden om vigtigheden af at arbejd...
Varighed
5 undervisningsdage og 1 ledelsesmodul
Praksiskursus om socialfagligt fokus på sundhed
På dette kursus arbejder vi med sundhed ind i en socialfaglig kontekst. Hele din organisation får således om hvordan arbejdet med sundhed og socialpsykiatri kan samtænkes i den socialpsykiatrifaglige praksis.
Varighed
Varighed: 5 undervisningsdage og 1 ledelsesmodul
 

E-læring

Social- og Boligstyrelsen tilbyder gratis e-læring, der kan tages, når det passer dig og i eget tempo.

E-læringen består af i alt syv moduler inden for temaerne, recovery-orienteret rehabiliteringborgernes progression og udvikling samt uddannelse og beskæftigelse i socialpsykiatrien.  

Du tilgår e-læringsmodulerne via Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Socialstyrelsen: Otte personer snakker sammen rundt om bord.

Om kursustilbuddet

Kursustilbuddet er en del af Social- og Boligstyrelsens samlede arbejde med at understøtte kommunerne i at udvikle deres praksis i socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering.

Kursustilbuddet er målrettet ledere, som er ansvarlige for udvikling af kvaliteten i de socialpsykiatriske tilbud, og medarbejdere, der arbejder med indsatser til mennesker med psykiske vanskeligheder. Kurserne henvender sig også til den politiske og administrative ledelse og til sagsbehandlere i kommunerne, ligesom eksterne og interne samarbejdspartnere og ikke mindst borgerne kan være relevante at invitere til at deltage i kurserne.

Det fælles afsæt: Recovery-orienteret rehabilitering

At understøtte en recovery-orienteret rehabiliterende praksis er det fælles afsæt for alle kurserne. En recovery-orienteret rehabiliterende praksis hjælper borgerne til at komme nærmere deres håb, ønsker og drømme, så de i højere grad oplever at leve et tilfredsstillende og meningsfuldt liv med størst mulig selvstændighed. Recovery-orienteret rehabilitering består af otte principper:

 1. Tag udgangspunkt i borgernes håb, ønsker og drømme.
 2. Fokusér på borgernes ressourcer.
 3. Inddrag borgernes netværk og de almene fællesskaber.
 4. Mød borgerne med åbenhed, tillid og respekt
 5. Hjælp borgerne så tidligt som muligt.
 6. Arbejd koordineret med borgernes samlede livssituation.
 7. Følg op, så indsatsen altid er den rette.
 8. Brug viden og metoder, der virker.

Du kan læse mere om, hvad de otte principper i recovery-orienteret rehabilitering betyder for dig og dine kolleger i Social- og Boligstyrelsens koncept for recovery-orienteret rehabilitering, som består af syv udgivelser, der er målrettet forskellige aktører i socialpsykiatrien:

 • Vejledning til praksis: Koncept for strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien
 • Guide til sagsbehandlere og ledere på myndighedsområdet: Recovery-orienteret rehabilitering i praksis i socialpsykiatrien
 • Guide til medarbejdere og ledere i de sociale tilbud: Recovery-orienteret rehabilitering i praksis i socialpsykiatrien
 • Udvikling og omlægning af socialpsykiatrien: Til den strategisk ledelse
 • Til dig, der søger støtte i socialpsykiatrien
 • Udvikling og omlægning af socialpsykiatrien: Til samarbejdspartnere
 • Organisatoriske forudsætninger: Recovery-orienteret rehabilitering i socialpsykiatrien

Find udgivelserne og læs mere på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Læs mere Læs mindre
 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Få besked om nye kursusdatoer og relevante artikler og cases direkte i din indbakke. Social- og Boligstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien er administreret af Komponent.

Læs mere Læs mindre

Kontakt os

Kursustilbuddet administreres af Komponent for Social- og Boligstyrelsen. Hvis du har spørgsmål til kurser og kompetenceudviklingsaktiviteter i tilbuddet, er du velkommen til at kontakte Komponent.

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted
HP
Koordinator
Helle Hornsyld