Dette kursustilbud fra Socialstyrelsen er målrettet medarbejdere og ledere i socialpsykiatrien. Kurserne fokuserer på den aktuelt bedste viden om recovery og rehabilitering og giver deltagerne konkrete metoder og redskaber, der bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien.

Kursustilbuddet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden.

Socialstyrelsens initiativ Styrket kvalitet i socialpsykiatrien bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder.

Kursustilbuddet består af videnskurser på én dag, praksiskurser i eget tilbud og e-læring inden for i alt ni relevante temaer, samt strategisk ledelses- og kompetencerådgivning målrettet ledere. 

Kursustilbuddet er finaniseret af midler fra satspuljen 2019-2022.

Socialstyrelsens logo
 

Videnskurser

På videnskurserne, der alle varer én dag, får du konkret viden om relevante temaer, f.eks. relevant lovgivning, forskning og undersøgelser, centrale udviklingsinitiativer og dokumenterede metoder. Videnskurser er for ledere og medarbejdere, der arbejder med indsatser målrettet mennesker med psykiske vanskeligheder.

Videnskurserne er delvist finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022. Derfor kan Socialstyrelsen tilbyde videnskurser med fysisk fremmøde til kun 375 kr. ekskl. moms pr. deltager svarende til lokaler og forplejning. 

Videnskurset kan også afholdes i egen organisation. 

 

Se alle e-læringsforløb

På e-læringskurserne får du konkret viden om relevante temaer. E-læringskurserne kan f.eks. anvendes som udgangspunkt for læring og udvikling på personalemøder, faglige arrangementer og temadage for medarbejdere. De anvendes også som forberedelse og opfølgning på praksiskurser.

E-læringsforløbene er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022 og er derfor gratis.

Brug kompetenceudviklingen strategisk

Her finder du temadage og rådgivningsforløb, der klæder jer godt på til få mest muligt ud af jeres kompetenceudvikling, så I sikrer, at den nye viden bliver omsat til ny praksis i indsatserne.

 

Se folder: Kursustilbud til socialpsykiatrien

I denne folder finder du et overblik over aktiviteterne i Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. 

Fra den digitale udgave af folderen kan du klikke dig direkte ind på kursustilbuddets temaer og kursustilbud. Du kan få tilsendt fysiske eksemplarer af folderen til din arbejdsplads – udfyld formularen nedenfor.

Klik her for at bestille en fysisk folder

Socialstyrelsen: Otte personer snakker sammen rundt om bord.
 

Om kursustilbuddet

Kursustilbuddet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden.

Socialstyrelsens initiativ Styrket kvalitet i socialpsykiatrien bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder.

De seks delinitiativer i Styrket kvalitet i socialpsykiatrien

Initiativet er målrettet ledere, som er ansvarlige for udvikling af kvaliteten i de socialpsykiatriske tilbud, og medarbejdere, der arbejder med indsatser til mennesker med psykiske vanskeligheder. Initiativet henvender sig også til den politiske og administrative ledelse og til sagsbehandlere i kommunerne. Styrket kvalitet i socialpsykiatrien spænder over seks delinitiativer:

 • Partnerskab 
  Fire kommuner, en række referencekommuner og Socialstyrelsen udvikler og afprøver en model for strategisk udvikling og omlægning af den kommunale socialpsykiatri. Modellen stilles til rådighed for alle landets kommuner.
   
 • Guidelines til faglig ledelse 
  Der udvikles guidelines til god faglig ledelse og etableres ledernetværk blandt ledere af socialpsykiatriske tilbud, der skal støtte lederne i at stå i spidsen for udviklingen af tilbuddene.
   
 • Indsatsteam
  Et Indsatsteam i Socialstyrelsen tilbyder socialpsykiatriske tilbud målrettet rådgivning i, hvordan de, med baggrund i den viden der findes på området, kan udvikle tilbuddets praksis.
   
 • Kompetenceudvikling
  Der udbydes et kursustilbud med videnskurser, praksiskurser og e-learning inden for centrale kvalitetstemaer til ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien.
   
 • Faglige pejlemærker 
  Der udvikles nationale faglige pejlemærker for kvalitet i den socialpædagogiske bistand efter servicelovens §85 til borgere med psykiske vanskeligheder, der bor i egen bolig.
   
 • Indsatskatalog 
  Der udvikles et indsatskatalog om god kvalitet på botilbud for borgere over 18 år med psykiske vanskeligheder efter Servicelovens §§ 107 og 108.

Læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside

Med afsæt i en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang

En recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang er det fælles afsæt i alle initiativerne. Det betyder, at udgangspunktet er at yde netop den støtte, der hjælper borgeren med at indfri sine håb, ønsker og drømme med sigte på at komme sig og få et tilfredsstillende og meningsfuldt liv med størst mulig selvstændighed. 

Socialstyrelsens otte faglige principper for recovery-orienteret rehabilitering

Recovery-orienteret rehabilitering handler om at tilbyde netop den støtte, der hjælper borgeren med at indfri sine håb, ønsker og drømme med sigte på at komme sig og få et tilfredsstillende og meningsfuldt liv med størst mulig selvstændighed. 

Den tilgang har Socialstyrelsen konkretiseret i otte faglige principper som en fælles forståelsesramme i initiativet Styrket kvalitet i socialpsykiatrien.  

 • Borgerens mål
  Borgerens håb, ønsker og drømme skal være udgangspunktet for de mål, der sættes for indsatsen.
   
 • Borgerens ressourcer
  Indsatsen skal tage udgangspunkt i borgerens ressourcer.
   
 • Borgerens fællesskaber
  Indsatsen skal hjælpe borgeren med at deltage i almene fællesskaber og med at skabe eller bibeholde relevante relationer til de mennesker, borgeren har i sit liv. 
   
 • Borgerens hele liv
  Indsatsen skal tage udgangspunkt i borgerens samlede livssituation og understøtte, at borgeren får en sammenhængende og helhedsorienteret støtte. 
   
 • Opfølgning
  Borgerens mål skal tage udgangspunkt i borgerens aktuelle situation og løbende justeres, så de bedst muligt fremmer målopfyldelsen.
   
 • Tillidsfuldt samarbejde
  Borgeren mødes med nysgerrighed, tillid og respekt samt med troen på, at borgeren kan nå sine mål. 
   
 • Tidlig og forebyggende indsats
  Der er fokus på at sætte ind med tidlige og forebyggende indsatser via tilgængelige, synlige og fleksible tilbud.
   
 • Metoder, der virker
  Der anvendes faglige metoder og indsatser, der er dokumenteret at virke.

Læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside.

Læs mere Læs mindre
 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Få besked om nye kursusdatoer og relevante artikler og cases direkte i din indbakke. Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien er administreret af Komponent.

Læs mere Læs mindre

Kontakt os

Kursustilbuddet administreres af Komponent for Socialstyrelsen. Hvis du har spørgsmål til kurser og kompetenceudviklingsaktiviteter i tilbuddet, er du velkommen til at kontakte Komponent.

Se alle medarbejdere
LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted
Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen
HP
Koordinator
Helle Hornsyld