Formålet med praksiskurset er at give deltagerne viden om og konkret erfaring med at arbejde helhedsorienteret gennem fokus på koordinering på tværs af fagligheder og organisationer. Gennem kurset får deltagerne viden om vigtigheden af at arbejde helhedsorienteret i forhold til borgernes recovery proces, indsigt i en række eksempler på praksisformer, hvor der konkret arbejdes sammenhængende og helhedsorienteret og ikke mindst igangsat udviklingen af egen praksis mod styrket helhed og sammenhæng

Praksiskurset består af en halv dag for ledelsen og 5 undervisningsdage og er i udgangspunktet tilrettelagt over en 3 måneders periode, så der er tid til, at det tillærte kan afprøves af deltagerne i praksis mellem kursusdagene. Praksiskurset tilrettelægges i tæt samarbejde med ledelse og evt. nøglemedarbejdere. På formødet med kommunen tages afsæt i lokale strategier og forhold. Her udarbejdes en kursusplan med organisatoriske læringsmål og beskrivelse af, hvordan der i forløbet arbejdes med at sikre forankring hos ledelse og medarbejdere af viden, metoder og redskaber fra undervisningen i egen praksis.  

bil1

 

Se uddybelse af de enkelte dage nederst på siden.

 

Deltagernes udbytte:

Viden om vigtigheden af at arbejde helhedsorienteret i forhold til borgernes recovery proces, indsigt i en række eksempler på praksisformer, hvor der konkret arbejdes sammenhængende og helhedsorienteret og ikke mindst igangsat udviklingen af egen praksis mod styrket helhed og sammenhæng. 

   

 • Opbygning af viden 
 • Et borgerorienteret perspektiv på mødet med velfærdssystemet 
 • Drøfter opmærksomhedspunkter for den videre forankring og implementering  
 • Træning i anvendelse af metoder og redskaber/afprøvning 
 • Forankring i egen praksis 
 • Organisatorisk implementering og forandring  

 

Et kursus fra Social- og Boligstyrelsen

Kurset afholdes af Substans Konsulenthus for Social- og Boligstyrelsen.

Kurset indgår i Social- og Boligstyrelsens kursustilbud til videns- og kompetenceløft i socialpsykiatrien. Kursustilbuddet skal bidrage til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering. I recovery-orienteret rehabilitering er der fokus på at støtte borgerne i at leve så meningsfulde og selvstændige liv som muligt med udgangspunkt i deres egne håb, ønsker og drømme for fremtiden.

Kursustilbuddet  administreres af Komponent – Kommunernes udviklingscenter. 
 

 

Undervisere/oplægsholdere
 

 • Charlotte Nejmann Kjær, partner i Substans 
 • Christian Buskjær Christensen, chefkonsulent Substans 
 • Rikke Østergaard Asmussen, chefkonsulent Substans 
 • Jacob Storch, Direktør CRECEA
 • Heidi Alstrup, Arbejds- og organisationspsykolog CRECEA
Varighed: 5 undervisningsdage og 1 ledelsesmodul
Se hvad prisen inkluderer

Kursustilbuddet er finansieret af Social- og Boligstyrelsens grundbevilling og er derfor gratis. Tryk på ‘Hold forløbet på din arbejdsplads’ for at ansøge om et praksiskursus til dit tilbud.

Er du i målgruppen?

Ledere og medarbejdere i socialpsykiatriske tilbud og relevante samarbejdspartnere fra andre områder, herunder fx: 

 • Myndighedsområdet 
 • Job og beskæftigelse 
 • Børneområdet 
 • Ældre-/ sundhedsområdet 
 • Regionspsykiatrien  

Indhold på dagene

Formålet med ledelsesmodulet er: 

 • At få etableret et fælles ledelsesmæssigt strategisk grundlag for helhed og sammenhæng 
 • At få fælles blik på ambitioner, barrierer og muligheder i egen organisation  
 • At indgå konkrete aftaler for forandringsarbejdet og implementering 

Praksiskursets første dag er rammesættende med en fælles forståelse af potentialer for udvikling. 

Deltagerne introduceres til de 8 faglige principper for recovery-orienteret rehabilitering – koblet til egen praksis, samt betingelser og vilkår for helhed og sammenhæng (lovgivning, økonomi, organisering) 

Dag 2 og 3 er en helhed, hvor deltagerne får en grundig introduktion til arbejdet med helhed og sammenhæng i borgerens liv. Vi arbejder særligt med relationel koordinering og hvordan koordineringsopgaven gribes an i tæt samspil med kollegaer, borgere og pårørende. 

På dagene arbejder vi med at forme dette rette relationelle fundament for sammenhængende bor-gerforløb. Strukturelle og juridiske samt kulturelle udfordringer bliver diskuteret, og deltagerne får konkrete bud på, hvordan de kan håndtere disse.  

Gennem cases og videoer med borgere samt ledere og medarbejdere, der har udviklet stærke praksisser trænes deltagerne i, hvordan de kan ændre kultur og praksis i egen organisation. 

Formålet med dagen er at koble viden og indsigt fra kursusdagene til egen praksis gennem case beskrivelser, samt udarbejde katalog over mulige indsatsområder for strukturel og relationel koordination, der kan indgå i implementeringsplanen på dag 5. 

Kursets sidste dag er med fokus på at omsætte inspirationer og konkrete greb til koordinering i en plan for videre implementering. 

Formålet med dagen er at deltagerne: 

 • Udarbejder en implementeringsplan med konkrete mål og aktiviteter 
 • Kobler de overordnede organisatoriske læringsmål til implementeringsplanens aktiviteter 
 • Drøfter opmærksomhedspunkter for den videre forankring og implementering  

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HP
Koordinator
Helle Hornsyld
Christian Buskjær Christensen
Chefkonsulent
Christian Buskjær Christensen