Komponent hjælper, når I har behov for at få omsat viden om ledelse, styring og lovgivning til udviklingstiltag, der virker i praksis, og som har effekt for borgerne. Vi kender sundheds- og ældreområdet fra vores tætte arbejde i landets kommuner, og vi ser det som vores fornemmeste opgave at formidle og dele vores viden, så læring og erfaring kommer flest mulige kommuner til gavn.
 

Sundhedsområdet

Det kommunale sundhedsområde er en afgørende del af det nære sundhedsvæsen. Kommunerne har via Sundhedsloven ansvar for forebyggelse og sundhedsfremme, sygepleje, misbrugsbehandling, sundhedspleje for børn, børne- og omsorgstandpleje, (gen)optræning samt en række øvrige sundhedsopgaver, som delegeres fra de praktiserende læger og sygehusene til kommunerne.

Udfordringen på sundhedsområdet er at skabe en helhedsorienteret indsats og et velfungerende samarbejde på tværs af kommunale enheder og regionale/kommunale skel, der er til gavn for den enkelte borger. Der er brug for et sammenhængende patientforløb, hvor kommunale enheder, hospitaler, praktiserende læger mv. samarbejder på tværs.

Derudover bliver stigningen i antallet af ældre, borgere med kronisk sygdom og borgere med psykisk sygdom kombineret med manglen på sundhedsfagligt personale en større og større udfordring på det kommunale sundhedsområde. Dette stiller yderligere krav til området fx om større effektivitet, bedre styring og sikringen af kvaliteten i indsatserne.  

Et samarbejde med os giver jer netop redskaberne til at forbedre styringen, sikre bedre effekt for borgerne og en øget kvalitet i indsatserne på sundhedsområdet. Vi er både den kommunale kollega og den kritiske ven. Vi hjælper jer med at måle på det rigtige og stoppe med det, der ikke giver værdi – så I får mulighed for at bruge pengene smartere og med større effekt for borgerne.

En bred pallette af ydelser på sundhedsområdet

Hvad enten I har brug for konkret og praksisnær kompetenceudvikling af ledere og/eller medarbejdere eller et omfattende eftersyn af sundhedsområdet, står vi klar til at understøtte jeres arbejde.

Vi er blandt andet optaget af, hvordan vi sammen med kommunerne kan udvikle tiltag, der både skaffer mere personale og frigiver tid til den nødvendige sundhedsfaglige pleje. Og vi samarbejder om at gøre den kommunale sundhedsindsats endnu bedre på tværs af kommuner og forvaltningsområder.

Vi rådgiver også om, hvordan I kan blive bedre til at bruge data og opnå databaserede styringsværktøjer, således at I kan skabe mere sundhed for pengene og samtidig understøtte udviklingen på sundhedsområdet.  

Komponent kender kommunerne

Dialogen med dig og dine kollegaer i kommunerne og regionerne er grundlaget for vores ydelser. Ved vores skræddersyede kompetenceudviklingsforløb bestemmes det konkrete indhold af jeres behov og bliver til i dialogen med jer. Vores konsulenter og undervisere er hentet blandt de dygtigste på deres felt og har et indgående kendskab til den kommunale drift, de faglige dilemmaer og de ledelsesmæssige udfordringer, der kendetegner sundhedsområdet.

Læs mere Læs mindre
 
 

Mangel på personale på ældre- og sundhedsområdet

Krydspresset mellem flere ældre og en øget rekrutteringsudfordring skaber en kompleks ledelses- og styringsudfordring på ældre- og sundhedsområdet.

Der er behov for at fokusere på flere tiltag, som kan være med til at løse udfordringerne, og der er både brug for tiltag, der skaffer flere hænder, og tiltag, som frigiver tid til den nødvendige pleje og sygepleje.

Se hvordan Komponent kan understøtte jer, når I skal komme udfordringerne med arbejdskraftsmangel til livs. 

Kvinde smiler
 

Ældreområdet

Ældreområdet er i forandring. Antallet af ældre borgere vokser, de kommunale budgetter er under pres, flere kommuner har store udfordringer med at rekruttere og fastholde personale og ledere på området, mens frisættelsesdagsordenen står og banker på. Der er brug for at rette fokus mod ældreområdet, så fremtidens ældre kan få den hjælp, pleje og omsorg, de har brug for.

Krydspresset mellem flere ældre og en øget rekrutteringsudfordring skaber en kompleks ledelses- og styringsudfordring. I Komponent er vi optaget af, hvordan vi sammen med kommunerne kan udvikle tiltag, der både skaffer mere personale og frigiver tid til den nødvendige pleje.

En bred pallette af ydelser på ældreområdet

Hvad enten I har brug for konkret og praksisnær kompetenceudvikling af ledere og/eller medarbejdere, eller I ønsker et omfattende eftersyn af ældreområdet, står vi klar til at understøtte jeres arbejde.

Komponent kan hjælpe jer, hvis I fx vil: 

  • Kompetenceudvikle jeres medarbejdere og ledere fagligt, ledelses- eller styringsmæssigt
  • Implementere en ny type økonomistyring, der matcher den demografiske udvikling
  • Eksperimentere med nye former for organisering fx selvstyrende eller faste teams
  • Skabe, udvikle eller fastholde en ledelseskultur, hvor faglig etik og normer er i højsædet
  • Identificere og skabe sammenhæng mellem visiterede ydelser og den faglige praksis
  • Beregne hvor mange plejeboliger, I får brug for fremover

Vi rådgiver også om, hvordan I kan blive bedre til at bruge data og opnå databaserede styringsværktøjer, således at I kan skabe mere velfærd for pengene og samtidig understøtte udviklingen på ældreområdet. 

Komponent kender kommunerne

Grundlaget for vores ydelser er dialogen med dig og dine kollegaer i kommunerne. Ved vores skræddersyede kompetenceudviklingsforløb bestemmes det konkrete indhold af jeres behov og bliver til i dialogen med jer. Vores konsulenter og undervisere er hentet blandt de dygtigste på deres felt og har et indgående kendskab til den kommunale drift, de faglige dilemmaer og de ledelsesmæssige udfordringer, der kendetegner ældreområdet.

Læs mere Læs mindre
 
 

Viden og inspiration

Hos Komponent deler vi ud af vores viden og de gode eksempler fra kommunerne. Se vores artikler, guides og cases og blive klogere på, hvordan vi har hjulpet en række kommuner med at finde nye veje til faglig styring og udvikling af sundheds- og ældreområdet.

Se alle cases og artikler

Er du lægesekretær på et sygehus eller i en lægepraksis?

Som lægesekretær er du patienternes indgang til sundhedsvæsenet og bindeleddet til den hvide verden. Din administrative faglighed er hver dag med til at sikre gode patientforløb og understøtte et godt samarbejde mellem patienter, pårørende, læger og sygeplejersker. Men sundhedsvæsenet udvikler sig hele tiden – derfor har du også brug for udvikling – både fagligt og personligt. 

Med Sundhedskommunom har du en unik mulighed for faglig og personlig udvikling i en ramme, der er skræddersyet til dit faglige virke.

Fem kvinder sidder i møde
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Se alle medarbejdere
THLY
Chefkonsulent
Thilde Lydiksen
BIAS
Chefkonsulent
Bibi Asklund
MET
Centerchef
Mette Tranevig
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen