Komponent har som led i et større projekt lavet en budgetanalyse og udviklet en ny budgetmodel for ældreområdet i Sorø Kommune. Sammen med en ny organisering i forhold til økonomistyringen giver det kommunen bedre muligheder for at agere hensigtsmæssigt, hvis der sker ændringer i forhold til eksempelvis demografi eller serviceniveau.
Udgivet den 25-11-2020

Sorø Kommune har over en periode oplevet udfordringer omkring indsigt og gennem­sigtighed i forhold til økonomistyringen på ældreområdet. Som en del af en større omstillingsproces valgte kommunen at gennemføre en samlet revurdering af økonomistyringen på området – i forhold til både gennemsigtighed, opgaveplacering og organisering.

Derfor indledte Sorø Kommune i løbet af foråret et samarbejde med Komponent (tidl. KLK, red.) for at få klarhed over, hvordan ressourcerne bruges på ældreområdet, og hvordan man bedst styrer anvendelsen heraf fremadrettet.

Mere gennemsigtighed

Komponent har bl.a. hjulpet med udarbejdelsen af en budgetanalyse for området, modelleret en ny budgetmodel for ældreområdet samt hjulpet med en proces, hvor medarbejdere og ledere var med til at skabe forudsætningerne for en mere gennemsigtig og sammenhængende administrativ organisation på tværs af hele fagcenter Social og Sundhed.

”Økonomien på ældreområdet har ikke været så gennemsigtig, som man kunne ønske sig. Der har bl.a. været meget få, der har kunnet gennemskue den decentrale økonomi. Med den nye struktur får vi bedre mulighed for at agere hensigtsmæssigt, hvis der sker ændringer i forhold til eksempelvis demografi eller serviceniveau”, siger Claus Nicolaisen, der har været tilknyttet processen som projektleder i Center for Social og Sundhed i Sorø Kommune

Bred involvering under Corona-nedlukningen

Selv om samarbejdet blev gennemført midt under Corona-nedlukningen, lykkedes det at gennemføre interviews og workshops med mere end 50 personer via Teams. Ifølge Claus Nicolaisen har anvendelsen af Teams - situationen taget i betragtning - muliggjort en involvering, der letter den efterfølgende kulturelle forandring.

”Vi har lagt stor vægt på involvering. I den forbindelse har vi haft gavn af, at Komponents konsulenter kan indtage en rolle som en neutral mellemmand og bringe deres erfaring og indsigt i spil i forhold til at stille gode nysgerrige og uddybende spørgsmål”, siger han.

Som en del af projektet har Sorø Kommune udviklet et sekretariat med kompetencer indenfor økonomi, udvikling og social- og sundhedsfaglighed. Det er ambitionen, at sekretariatet skal udvikle nogle processer, der sikrer større sammenhæng mellem de politiske ambitioner, økonomi og den social- og sundhedsfaglige aktivitet i fagcenteret.

I den forbindelse vil budgetmodellen, der forventes gradvist udrullet i løbet af 2021, bidrage til øget sammenhæng mellem det, der er politisk besluttet, det der bliver gjort og den økonomi der tildeles.

Læs mere Læs mindre
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

PEB
Centerchef
Peter Bogh