Fagligheden er i top, men dit budskab kommer ikke klart og præcist ud? God formidling kræver viden, refleksion og træning. Det får du på DOFU´en (tidl. VPG – VoksenPædagogisk Grunduddannelse).

Formål:

Uddannelsens formål er at

 • udvikle dine evner til at planlægge, gennemføre og vurdere kvaliteten af egen og andres undervisning eller formidling
 • gøre dig bevidst om din undervisningspraksis
 • give dig et bredere repertoire som underviser, så du har flere valgmuligheder, når du skal fastlægge metoder og midler

Indhold:

Evnen til at kommunikere, præsentere og formidle er et tema og en kompetence, som bliver omdrejningspunktet for fremtidens medarbejder og leder i det offentlige.

På DOFU har vi fokus på kommunikation, præsentation og formidling – overfor både små grupper af borgere, kollegaer og større fora. Du bliver bevidst om din rolle som formidler af viden og læring.

Uddannelsen omfatter disse temaer:

 • Planlægning
 • Formål/mål
 • Underviserens/formidlerens ansvar og rolle
 • Læringsstile
 • Læringsmiljø
 • Evaluering og effekt
 • Undervisningsmetoder
 • Digitalisering i undervisningen
 • Grafisk facilitering

Uddannelsen er en praksisnær uddannelse, hvor du som deltager aktivt træner underviser-/ formidlerrollen samt træner at give og modtage feedback. Vi kommer til at eksperimentere og afprøve nye veje, og derfor vil du også komme til at undervise dine medkursister to gange undervejs. 

Vi inviterer dig ind i et læringsmiljø, hvor det er afgørende, at rummet er fortroligt og tillidsfuldt. Vi arbejder med det, som kan være udfordrende og vanskeligt. Derfor forventer vi også, at du deltager med nysgerrighed, åbenhed og gerne deler dine erfaringer med dine medkursister. 

Udbytte for dig og din arbejdsplads:

Når din uddannelse er afsluttet, og du vender tilbage til din arbejdsplads, vil du have et styrket fundament, som gør dig stærkere i din rolle som underviser og formidler.

Din rygsæk vil være fyldt op med ny viden, metoder, teorier og praktiske værktøjer, der gør dig kvalificeret og skarpere til at tage de rigtige valg, når du planlægger din næste undervisnings-/formidlingsopgave. Elementer, som er vigtige og til gavn for både dig, dine lyttere og organisationen og vil skærpe din opmærksomhed på brug af ressourcer til opgaven.

Hvem deltager på Den Offentlige Formidler- og Underviseruddannelse?

Det gør du, hvis du har eller skal i gang med undervisnings- eller formidlingsopgaver og er medarbejder eller leder i det offentlige. Så kort kan det siges. 

På vores hold møder du medkursister, der fx er lægesekretærer, biblioteksmedarbejdere, IT-ansvarlige, sygeplejersker, studievejledere, hørevejledere, livreddere, skolelærere, afdelingsledere, koordinatorer, ledere, økonomimedarbejdere, personale-, løn-, special- eller udviklingskonsulenter.

Tidligere deltagere udtaler:

”Det er den mest direkte-overførbare (transfer-støttende) uddannelse, jeg har deltaget i”.

”Jeg fik god inspiration og mange gode tilgange til at ændre min tilgang til undervisning, så jeg fik mere fokus på deltagernes læring end min egen ’aflevering’ af stoffet”.

”Jeg fik gode input og inspiration. Ikke mindst til øvelser og aktiviteter, der forbedrer et undervisningsforløb”.

Undervisere:

Underviserne er Mette Ranum Laustsen, konsulent eller Martin Nielsen, chefkonsulent, Komponent samt Thea Lindholm, Lindholm Insights. Grafisk facilitering faciliteres af Katrine Brenner, chefkonsulent, Komponent.
De har alle mange års erfaring med undervisning og formidling, bl.a. i den offentlige sektor.

22.450 kr.
Varighed: 6 undervisningsdage + 2 afsluttende internatdage. Omfanget er 120 timer
Se alle dage og tidspunkter
Komponent Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
Forløbet består af 6 undervisningsdag + 2 afsluttende internatdage, der afholdes på Comwell Køge Strand

Dag 1: 31.08.2023 kl. 08:30 - kl. 15:30
Dag 2: 15.09.2023 kl. 08:30 - kl. 15:30
Dag 3: 27.09.2023 kl. 08:30 - kl. 15:30
Dag 4: 10.10.2023 kl. 08:30 - kl. 15:30
Dag 5: 26.10.2023 kl. 08:30 - kl. 15:30
Dag 6: 06.11.2023 kl. 08:30 - kl. 15:30
Dag 7-8: 22.11.2023 kl. 08:30 - 23.11.2023 kl. 15:30 (Comwell Køge Strand)
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms. Prisen er inkl. bøger og andet materiale, forplejning og overnatning på internatet.

Husk, du kan søge midler via de offentlige lige kompetencefonde.

Er du i målgruppen?

Uddannelsen er for medarbejdere og ledere, som har eller ønsker formidlings- og undervisningsopgaver i kommuner, regioner og private virksomheder.

 

Mette Ranum Laustsen, underviser på Den Offentlige Formidler- og Underviseruddannelse: Tematikker og målgruppe.

Læs mere Læs mindre
 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til Den Offentlige Formidler- og Underviseruddannelse eller til andet om formidling og undervisning, er du altid velkommen til at kontakte os.

MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
Lasse Karlberg
Chefkonsulent
Lasse Karlberg
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen