Dygtige projektledere er et vigtigt fundament for fortsat udvikling og innovation i den offentlige sektor.

Formål

 • At give deltagerne en teoretisk og praktisk forståelse for at gennemføre effektive og værdiskabende projekter i offentlige organisationer
 • At præsentere og træne en lang række metoder og redskaber som sætter deltagerne i stand til at planlægge, lede og fordele arbejdet i projekter

Organisationens udbytte

 • En høj gennemførelsesrate af projekter som skaber værdi for organisationen/brugerne
 • En høj medarbejdertilfredshed gennem løbende inddragelse i re-orienteringen af projektets mål og leverancer
 • En projektleder som er i stand til at navigere hensigtsmæssig i høj organisatorisk og politisk kompleksitet og med høj usikkerhed

Deltagerens udbytte

 • En professionalisering af dine kompetencer indenfor projektarbejdet
 • Træning i teorier og metoder til at analysere, planlægge, styre og evaluere projekter i en foranderlig og kompleks virkelighed
 • Træning i agil projektforståelse for at sikre projektets fremdrift og ledelse af projektets mange interessenter
 • Forståelse for at tænke implementering og drift ind fra start og løbende i projektet
 • Opbygning af resultatskabende projekter gennem en styrkelse af relationen til projektejer/styregruppe
 • En mestring af forskellige projektledelsesroller og evnen til at skifte mellem dem
 • En evne til at skabe optimalt velfungerende projektteam

Form

Den Offentlige Projektlederuddannelse® er på 4 x 2 dage og opbygget omkring et solidt teoretisk fundament.
Uddannelsen kobler sig tæt til deltagernes egen praksis, men du vil blive udfordret på egen vanetænkning og praksis og opbygge netværk med kolleger fra andre organisationer gennem engagerede samtaler og samarbejde i læringsgrupper.

Grundbøgerne er ”Power i projekter og portefølje” af Johan Ryding Olsson, Niels Ahrengot og Mette Lindegaard Attrup og ”Det Offentlige Projekt” af Mikkel Kaels.
Der gøres opmærksom på, at du selv skal købe bøgerne inden uddannelsesstart.

Den Offentlige Projektlederuddannelse® findes i både en version med undervisning online og en version med fremmøde på vores lokationer.
Indhold, kvalitet og læring er identisk på de to forskellige forløb, men prisen er lidt billigere online, da du naturligvis ikke betaler for forplejning.

Tidligere deltagere udtaler

"Højt fagligt niveau"
"Jeg har lært meget, som jeg kan drage nytte af i min dagligdag"
"Underviseren var meget kompetent. Han havde hurtigt et eksempel fra "den virkelige verden", hvis der var spørgsmål"
"Meget let at omsætte det faglige input, til egne projekter på arbejdspladsen"

Har du fået mod på mere kompetenceudvikling i forhold til projektledelse?

Næste skridt kan være, at du efter Den Offentlige Projektlederuddannelse® deltager på 
Den strategiske projektleder - i spændingsfeltet imellem en formel defineret rolle og en uformel forhandlet position
Grafisk facilitering
Den Offentlige Proceslederuddannelse®

Undervisere

Aarhus: Mikkel Kaels, chefkonsulent,Komponent
Herlev: Katrine Brenner, chefkonsulent, Komponent
Aalborg: Mikkel Kaels, chefkonsulent eller Katrine Brenner, chefkonsulent, Komponent
Online: Tine Hessner, konsulent/ejer, Hessner-consult

27.140 kr.
Varighed: 4 x 2 dage. Mulighed for tilkøb af kompetencegivende eksamen med ECTS-point
Se alle dage og tidspunkter
Komponent Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
25.01.2023 kl. 08:30 - 26.01.2023 kl. 16:00
28.02.2023 kl. 08:30 - 01.03.2023 kl. 16:00
22.03.2023 kl. 08:30 - 23.03.2023 kl. 16:00
18.04.2023 kl. 08:30 - 19.04.2023 kl. 16:00
Modulerne er uden overnatning.

Eksamen (tilkøb):
Vejledning: 26.04.2023
Eksamen: 01.06.-02.06.2023 (en af dagene)
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning og materialer samt lokaleomkostninger og forplejning (dog ikke på online-forløb, hvorfor de også er billigere end kurser, der afholdes med fysisk fremmøde). Du skal selv købe grundbøgerne ”Power i projekter og portefølje” af Johan Ryding Olsson, Niels Ahrengot og Mette Lindegaard Attrup og ”Det Offentlige Projekt” af Mikkel Kaels. Rabatmuligheder og tilkøb af eksamen med ECTS-point: Se priser nedenfor.

Er du i målgruppen?

Uddannelsen henvender sig til ansatte i offentlige organisationer som arbejder eller forventer at skulle arbejde med projektledelse.

Rabatmuligheder

Early bird-rabat:
Du får 4.500 kr. i rabat, hvis du tilmelder dig senest tre måneder før uddannelsesstart.
2022: Prisen bliver 19.350 kr. ekskl. moms (online-hold)
2023: Prisen bliver 22.640 kr. ekskl. moms.

Ta´ en kollega med-rabat:
Hvis I deltager to eller tre fra samme organisation (ean-lokationsnummer), får hver deltager 10 % rabat.
2022: Prisen for den enkelte deltager bliver 21.465 kr. ekskl. moms (online-hold)
2023: Prisen for den enkelte deltager bliver 24.425 kr. ekskl. moms

Hvis du både tilmelder dig tidligt og sammen med en kollega, får du uddannelsen med early bird-rabat og kollegarabat.
2022: Prisen bliver17.415 kr. ekskl. moms (online-hold)
2023: Prisen bliver 20.375 kr. ekskl. moms

Kontakt os for tilbud, hvis I er flere end tre fra samme arbejdsplads, der vil tilmelde jer uddannelsen.

Vær også opmærksom på muligheden for at søge midler via en af kompetencefondene. Læs mere nedenfor.

Mulighed for at søge midler via de offentlige kompetencefonde

Den Kommunale eller Den Regionale Kompetencefond
Hvis du ikke er akademiker, giver tilkøb af eksamen dig mulighed for at søge midler via Den Kommunale eller Den Regionale Kompetencefond.
Hvis du er akademiker, er det ikke et krav at tilkøbe eksamen for at søge støtte i Akademikernes fond i såvel den Regionale Kompetencefond som Den Kommunale Kompetencefond.

Den Statslige Kompetencefond
Støtte fra Den Statslige Kompetencefond forudsætter ikke tilkøb af eksamen.

Læs mere om midler fra kompetencefondene>>

Den Kommunale Kompetencefond
Den Regionale Kompetencefond
Den Statslige Kompetencefond

Tilkøb af kompetencegivende eksamen

Under forudsætning af, at du opfylder kravene til optagelse eller kan godkendes efter en personlig realkompetencevurdering, vil du have mulighed for at tilkøbe et kompetencegivende eksamensmodul på 10 ECTS på diplomniveau i "Projektledelse" og "Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer".

Prisen for eksamen er i 2022 4.500 kr. ekskl. moms og i 2023 4.725 kr. ekskl. moms pr. deltager.
Prisen omfatter udgifter til censor, vejledningsdag og eksamen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
MKA
Chefkonsulent
Mikkel Kaels
KB
Chefkonsulent
Katrine Brenner