Facilitering og procesforståelse - når du skal skabe resultater gennem andre. 4 x 2 dage målrettet medarbejdere og ledere i den offentlige sektor.

Ny startdato for Herlev Holdet. 

Formål

Uddannelsens formål er at skabe læringsrum, der gør det muligt deltagerne at trække på en omfattende værktøjskasse med de nyeste procesmetoder og –teknikker således, at de udvikler sig i retning af at være refleksive praktikere. I løbet af 4 x 2 dage arbejder vi med:

Proceskonsultation

Du får viden om procesledelse i offentlige organisationer med fokus på professionelle samtaler, position og refleksion.

Processtyring

Du bliver introduceret til teorier om processtyring og arbejder med mødeledelse og dialog, idégenerering og forventningsafstemning.

Forandringsprocesser

Du bliver klogere på forandringers natur, herunder på iscenesættelse, magt og afmagt, og du får værktøjer til at forstå og håndtere modstand og konflikter

Deltagerinvolvering

Du lærer om brugerinvolvering og samskabelse, herunder om relationer og interaktion, og du får værktøjer til at gennemføre og evaluere processer med mange deltagere.

Udbytte

  • Metoder og teknikker, der gør deltagerne i stand til at designe og strukturere forskellige processer - herunder samtaler, møder, udviklingsforløb m.m.
  • En strategisk og organisatorisk forståelse for proceskonsultation, herunder involvering af relevante interessenter i organisationen
  • Evnen til at navigere i øjeblikket og skabe konstruktive løsninger, når det viser sig, at det planlagte ikke er muligt at gennemføre

Organisatorisk effekt

  • Bedre og mere effektive (udviklings)processer med ligeligt fokus på resultat og involvering

Form

Vi arbejder i spændingsfeltet mellem deltagerens egen udvikling, deltagerens praksis og de perspektiver, som de præsenterede teorier og modeller inviterer til.
Uddannelsen er meget praksisnær og veksler mellem teoretiske oplæg, litteraturlæsning, øvelser, dialoger og afprøvning i egen praksis

4 x 2 undervisningsdage,.
Der vil desuden være planlagt obligatoriske læringsgruppemøder (afholdes hos deltagerne) mellem hvert modul. Her vil grupperne arbejde med definerede opgaver samt egne udfordringer.

Undervisere

Hovedunderviser i Aarhus er chefkonsulent John Møldrup, Komponent og i Herlev Bent Suhr, partner, Genklang.
Desuden kan du undervejs møde chefkonsulent Katrine Brenner og chefkonsulent Alice Holmberg, Komponent.

25.850 kr.
Varighed: 4 x 2 dage og læringsgruppemøder. Mulighed for tilkøb af kompetencegivende eksamen med ECTS-point
Se alle dage og tidspunkter
Komponent Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
18.08.2022 kl. 08:30 - 19.08.2022 kl. 16:00
19.09.2022 kl. 08:30 - 20.09.2022 kl. 16:00
26.10.2022 kl. 08:30 - 27.10.2022 kl. 16:00 (afholdes online)
21.11.2022 kl. 08:30 - 22.11.2022 kl. 16:00
Moodulerne er uden overnatning.

Eksamen (tilkøb):
Vejledning: 28.11.2022
Eksamen: 16.12.2022

Certificering (tilkøb):
Dato aftales.
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Early bird-rabat: Du får 4.500 kr. i rabat, hvis du tilmelder dig senest tre måneder før uddannelsesstart. Prisen bliver 21.350 kr. Hvis I deltager to eller tre fra samme organisation (ean-lokationsnummer) får hver deltager 10 % rabat. Prisen for den enkelte deltager bliver 23.265 kr. Hvis du både tilmelder dig tidligt og sammen med en kollega, får du uddannelsen med early bird-rabat og kollegarabat. Prisen bliver 19.215 kr. Kontakt os for tilbud, hvis I er en gruppe fra kommunen, der vil tilmelde jer uddannelsen. Pris er ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, forplejning på modulerne (eksternater) og undervisningsmaterialer, dog skal du selv købe bogen "Kreativ procesledelse" af Mille Obel Høier (red). Tilkøb: DOL-eksamen med ECTS: Pris: 4.100,00 kr. ekskl. moms. Certificering: Pris: 3.500,00 kr. ekskl. moms.

Er du i målgruppen?

Uddannelsen er målrettet dig, der har ansvaret for arbejdsopgaver, som rummer såvel store designede processer som små dagligdagsprocesser.
Du kan for eksempel være leder, organisationskonsulent, ansat i en HR-funktion eller anden medarbejder med et særligt ansvar for at udvikle et bestemt område.

Forløbet forudsætter, at du er i job for at opnå den maksimale kobling mellem teori og praksis.

Rabatmuligheder

Early bird-rabat:
Du får 4.500 kr. i rabat, hvis du tilmelder dig senest tre måneder før uddannelsesstart.
Prisen bliver 21.350 kr.

Ta´ en kollega med-rabat: 
Hvis I deltager to eller tre fra samme organisation (ean-lokationsnummer) får hver deltager 10 % rabat.
Prisen for den enkelte deltager bliver 23.265 kr.

Hvis du både tilmelder dig tidligt og sammen med en kollega, får du uddannelsen med early bird-rabat og kollegarabat.
Prisen bliver 19.215 kr.

Kontakt os for tilbud, hvis I er flere end tre fra samme arbejdsplads, der vil tilmelde jer uddannelsen.

Vær også opmærksom på muligheden for at søge midler via en af kompetencefondene. Læs mere nedenfor. 

Mulighed for at søge midler via de offentlige kompetencefonde

Den Kommunale eller Den Regionale Kompetencefond
Hvis du ikke er akademiker, giver tilkøb af eksamen dig mulighed for at søge midler via Den Kommunale eller Den Regionale Kompetencefond.
Hvis du er akademiker, er det ikke et krav at tilkøbe eksamen for at søge støtte i Akademikernes fond i såvel den Regionale Kompetencefond som Den Kommunale Kompetencefond.

Den Statslige Kompetencefond
Støtte fra Den Statslige Kompetencefond forudsætter ikke tilkøb af eksamen.

Læs mere om midler fra kompetencefondene>>

Den Kommunale Kompetencefond
Den Regionale Kompetencefond
Den Statslige Kompetencefond

Tilkøb af kompetencegivende eksamen

Under forudsætning af, at du opfylder kravene til optagelse eller kan godkendes efter en personlig realkompetencevurdering, vil du have mulighed for at tilkøbe et eksamensmodul på 5 ECTS på diplomniveau.

Prisen for eksamen er 4.100,00 kr. ekskl. moms pr. deltager.
Prisen omfatter udgifter til censor, vejledningsdag og eksamen.

 

Tilkøb af certificering

Du har mulighed for at tilkøbe certificering. Certificeringen er ikke kompetencegivende i det formelle uddannelsessystem ligesom tilkøb af eksamen på diplomniveau er.

Prisen for certificering er 3.500,00 kr. ekskl. moms pr. deltager.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
JMO
Chefkonsulent
John Møldrup