Facilitering og procesforståelse - når du skal skabe resultater gennem andre. 4 x 2 dage målrettet medarbejdere og ledere i den offentlige sektor.

Formål

Uddannelsens formål er at skabe læringsrum, der gør det muligt for deltagerne at trække på en omfattende værktøjskasse med de nyeste procesmetoder og –teknikker således, at de udvikler sig i retning af at være refleksive praktikere. I løbet af 4 x 2 dage arbejder vi med:

Proceskonsultation

Du får viden om procesledelse i offentlige organisationer med fokus på professionelle samtaler, position og refleksion.

Processtyring

Du bliver introduceret til teorier om processtyring og arbejder med mødeledelse og dialog, idégenerering og forventningsafstemning.

Forandringsprocesser

Du bliver klogere på forandringers natur, herunder på iscenesættelse, magt og afmagt, og du får værktøjer til at forstå og håndtere modstand og konflikter

Deltagerinvolvering

Du lærer om brugerinvolvering og samskabelse, herunder om relationer og interaktion, og du får værktøjer til at gennemføre og evaluere processer med mange deltagere.

Udbytte

  • Metoder og teknikker, der gør deltagerne i stand til at designe og strukturere forskellige processer - herunder samtaler, møder, udviklingsforløb m.m.
  • En strategisk og organisatorisk forståelse for proceskonsultation, herunder involvering af relevante interessenter i organisationen
  • Evnen til at navigere i øjeblikket og skabe konstruktive løsninger, når det viser sig, at det planlagte ikke er muligt at gennemføre

Organisatorisk effekt

  • Bedre og mere effektive (udviklings)processer med ligeligt fokus på resultat og involvering

Form

Vi arbejder i spændingsfeltet mellem deltagerens egen udvikling, deltagerens praksis og de perspektiver, som de præsenterede teorier og modeller inviterer til.
Uddannelsen er meget praksisnær og veksler mellem teoretiske oplæg, litteraturlæsning, øvelser, dialoger og afprøvning i egen praksis

4 x 2 undervisningsdage,.
Der vil desuden være planlagt obligatoriske læringsgruppemøder (afholdes hos deltagerne) mellem hvert modul. Her vil grupperne arbejde med definerede opgaver samt egne udfordringer.

Undervisere

Hovedunderviser i Aarhus er chefkonsulent John Møldrup, Komponent og i Herlev chefkonsulent Per Møller Janniche, Komponent
Desuden kan du undervejs møde chefkonsulent Katrine Brenner, chefkonsulent Alice Holmberg eller chefkonsulent Rasmus Rossel, Komponent samt evt. en ekstern oplægsholder.

27.140 kr.
Varighed: 4 x 2 dage og læringsgruppemøder. Mulighed for tilkøb af kompetencegivende eksamen med ECTS-point
Se tid og sted for det valgte forløb
Komponent Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
27.09.2023 kl. 08:30 - 28.09.2023 kl. 16:00
06.11.2023 kl. 08:30 - 07.11.2023 kl. 16:00
27.11.2023 kl. 08:30 - 28.11.2023 kl. 16:00
04.12.2023 kl. 08:30 - 05.12.2023 kl. 16:00
Modulerne er uden overnatning.

Eksamen (tilkøb):
Vejledning: 12.12.2023
Eksamen: 10.01.2024
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Early bird-rabat: Du får 4.500 kr. i rabat, hvis du tilmelder dig senest tre måneder før uddannelsesstart. Hvis I deltager to eller tre fra samme organisation (ean-lokationsnummer) får hver deltager 10 % rabat. Hvis du både tilmelder dig tidligt og sammen med en kollega, får du uddannelsen med early bird-rabat og kollegarabat. Kontakt os for tilbud, hvis I er en gruppe fra kommunen, der vil tilmelde jer uddannelsen. Pris er ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, forplejning på modulerne (eksternater) og undervisningsmaterialer, dog skal du selv købe bogen "Kreativ procesledelse" af Mille Obel Høier (red). Tilkøb: DOL-eksamen med ECTS: Pris: 4.300,00 kr. ekskl. moms.

Er du i målgruppen?

Uddannelsen er målrettet dig, der har ansvaret for arbejdsopgaver, som rummer såvel store designede processer som små dagligdagsprocesser.
Du kan for eksempel være leder, organisationskonsulent, ansat i en HR-funktion eller anden medarbejder med et særligt ansvar for at udvikle et bestemt område.

Forløbet forudsætter, at du er i job for at opnå den maksimale kobling mellem teori og praksis.

Rabatmuligheder

Early bird-rabat:
Du får 4.500 kr. i rabat, hvis du tilmelder dig senest tre måneder før uddannelsesstart.

Ta´ en kollega med-rabat: 
Hvis I deltager to eller tre fra samme organisation (ean-lokationsnummer) får hver deltager 10 % rabat.

Hvis du både tilmelder dig tidligt og sammen med en kollega, får du uddannelsen med early bird-rabat og kollegarabat.

Kontakt os for tilbud, hvis I er flere end tre fra samme arbejdsplads, der vil tilmelde jer uddannelsen.

Vær også opmærksom på muligheden for at søge midler via en af kompetencefondene. Læs mere nedenfor. 

Mulighed for at søge midler via de offentlige kompetencefonde

Den Kommunale eller Den Regionale Kompetencefond
Hvis du ikke er akademiker, giver tilkøb af eksamen dig mulighed for at søge midler via Den Kommunale eller Den Regionale Kompetencefond.
Hvis du er akademiker, er det ikke et krav at tilkøbe eksamen for at søge støtte i Akademikernes fond i såvel den Regionale Kompetencefond som Den Kommunale Kompetencefond.

Den Statslige Kompetencefond
Støtte fra Den Statslige Kompetencefond forudsætter ikke tilkøb af eksamen.

Læs mere om midler fra kompetencefondene>>

Den Kommunale Kompetencefond
Den Regionale Kompetencefond
Den Statslige Kompetencefond

Tilkøb af kompetencegivende eksamen

Under forudsætning af, at du opfylder kravene til optagelse eller kan godkendes efter en personlig realkompetencevurdering, vil du have mulighed for at tilkøbe et eksamensmodul på 5 ECTS på diplomniveau.

Prisen for eksamen er 4.300 kr. ekskl. moms pr. deltager.
Prisen omfatter udgifter til censor, vejledningsdag og eksamen.

Uddannelsen lever virkelig op til at være praksisnær. Både teori, metoder og værktøjer er relevante, og det er nemt at anvende og omsætte.  Det kan bruges på alle niveauer i organisationen, uanset om du er udviklingskonsulent eller mødefacilitator. Og der er tid mellem modulerne, så du kan gå hjem og tage nye metoder i brug, få feedback og prøve igen. Fordi det har været nemt at afprøve, har det også været nemt at omsætte til min praksis. 

 

Thomas Hansen
Unge- og Rusmiddelkonsulent i Odder Kommune

Thomas Hansen

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
JMO
Chefkonsulent
John Møldrup
Per Møller Janniche profilbillede
Chefkonsulent
Per Møller Janniche