Arbejder du med procesledelse og facilitering? Bliv medlem af fagligt forum og få inspiration til klogt, kreativt og kompetent procesarbejde i kommunal og regional praksis. Fire virtuelle møder, adgang til videndelingsplatform og 12/12-seminar.

Den kommunale opgaveløsning sker ikke af sig selv. Evnen til at facilitere processer, der fremmer samarbejde og løsninger er i høj kurs, men der er tale om en avanceret faglighed, som på den ene side stiller krav til både konsulent og deltageres ageren, og på den anden side har et erklæret formål om at skabe mening og værdi.  

Komponent har oprettet og driver et fagligt forum for konsulenter, som er ansat i kommuner og regioner, og som arbejder med procesledelse og facilitering til at løse sine opgaver. Netværket giver dig en stærkere platform at praktisere procesledelse fra, og du får både nye forståelser, inspiration med flyvehøjde og et helt jordnært rum med idéer til dine næste processer eller de opgaver, du aktuelt står i.  

Som medlem af Fagligt forum for offentlig procesledelse og facilitering får du:  

  • Inspiration til klogt. kreativt og kompetent procesarbejde i den samlede kommunale praksis 

  • Mulighed for faglig inspiration, videndeling og erfaringsudvikling til egen gavn, og til gavn for organisationen 

  • En platform, som giver deltagerne en udvidet mulighed for at få netværk på tværs af landet og faglige organisationsgrænser. 
     

Fire årlige virtuelle møder 

Fagligt forum mødes virtuelt fire gange årligt. Hvert virtuelt møde vil bestå af faglige oplæg med f.eks. gæster, som kan bidrage med nyeste inspiration fra procesområdet, dialog og refleksion, erfaringsdeling og sparring. I bedste procestilgang vil vi både sætte en ramme og give plads til spontant opståede behov. Møderne faciliteres af Komponent, der også bidrager med faglige oplæg mv. 

Indholdsmæssigt tager vi fat i centrale problemstillinger og ideer til facilitering og procesledelse. Det kan f.eks. være konsulentens mange positionsvalg, kreativ procesledelse, svære samtaler, paradoksale valg og prioriteringer, eget personligt overskud, navigering uden ledelsesansvar og chefen som procesleder. Eller vi starter i centrale problemstillinger, som optager kommunalt og arbejder os derfra ind i hvordan de kan procesledes.  
 

Adgang til videndelingplatform 

Du får adgang til Mitkomponent, hvor vi kan dele artikler, slides, udveksle ideer, få sparring på udfordringer mv. Sparringen kan også i et vist omfang tilbydes pr. telefon eller mail, hvor en af Komponents facilitatorer vil være til rådighed for kortere sparringsprocesser på aktuelle problemstillinger. Hensigten på den længere bane er, at alle netværkets deltagere kan og vil stå til rådighed med sparring for netværkskolleger. 

 

3.000 kr.
Sted og startdato
Online: 5. februar 2024
Varighed: Der er fire onlinemøder i forummet. Hvert møde varer 3 timer.
Se tid og sted for det valgte forløb
Forummet består af 4 netværksmøder, der afholdes online

Første møde er den 05.02.2024 kl. 09:00-12:00
Du kan tilmelde dig netværket allerede nu. Så får du direkte besked, når de tre andre datoer er fastlagt.
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Rabat

Du får 10 % rabat, hvis du har deltaget eller deltager på Den Offentlige Proceslederuddannelse®

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til forummet eller til andet om procesledelse, er du altid velkommen til at kontakte os.

JMO
Chefkonsulent
John Møldrup
Per Møller Janniche profilbillede
Chefkonsulent
Per Møller Janniche
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen