Arbejder du med procesledelse og facilitering? Bliv medlem af fagligt forum og få inspiration til klogt, kreativt og kompetent procesarbejde i kommunal og regional praksis. Fire virtuelle møder, adgang til videndelingsplatform og mulighed for sparring.

Den kommunale opgaveløsning sker ikke af sig selv. Evnen til at facilitere processer, der fremmer samarbejde og løsninger er i høj kurs, men der er tale om en avanceret faglighed, som på den ene side stiller krav til både konsulent og deltageres ageren, og på den anden side har et erklæret formål om at skabe mening og værdi.  

Komponent har oprettet og driver et fagligt forum for konsulenter, som er ansat i kommuner og regioner, og som arbejder med procesledelse og facilitering til at løse sine opgaver. Netværket giver dig en stærkere platform at praktisere procesledelse fra, og du får både nye forståelser, inspiration med flyvehøjde og et helt jordnært rum med idéer til dine næste processer eller de opgaver, du aktuelt står i.  

Du får 10% i rabat, hvis du har deltaget på Den offentlige proceslederuddannelse®

3.000 kr.
Sted og startdato
Online: 26. august 2024
Varighed: Der er fire onlinemøder i forummet. Hvert møde varer 3 timer.
Se tid og sted for det valgte forløb
Netværksmøderne afholdes online.

Der er netværksmøder på disse dage:
05.02.2024 kl. 09:00-12:00 (er afholdt)
04.06.2024 kl. 09:00-12:00 (er afholdt)
26.08.2024 kl. 09:00-12:00
25.11.2024 kl. 09:00-12:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Rabat

Du får 10 % rabat, hvis du har deltaget eller deltager på Den Offentlige Proceslederuddannelse®

Som medlem af Fagligt Forum får du:

✓   Inspiration til klogt, kreativt og kompetent procesarbejde i den samlede kommunale praksis

✓    Mulighed for faglig inspiration, vidensdeling og erfaringsudvikling til egen gavn, og til gavn for organisationen.

✓    En platform, som giver dig en udvidet mulighed for at få netværk på tværs af landet og faglige organisationsgrænser.

Fire årlige virtuelle møder

Fagligt forum mødes virtuelt fire gange årligt.

Hvert virtuelt møde vil bestå af:

  • Faglige oplæg med f.eks. gæster,
  • Inspiration fra procesområdet,
  • Dialog og refleksion
  • Erfaringsdeling og sparring
online læring

Vi tager fat i centrale problemstillinger og ideer til facilitering og procesledelse. Det kan f.eks. være konsulentens mange positionsvalg, kreativ procesledelse, svære samtaler, paradoksale valg og prioriteringer, eget personligt overskud, navigering uden ledelsesansvar og chefen som procesleder. Eller vi starter i centrale problemstillinger, som optager kommunalt og arbejder os derfra ind i hvordan de kan procesledes.  

I bedste procestilgang vil vi både sætte en ramme og give plads til spontant opståede behov. Møderne faciliteres af Komponent, der også bidrager med faglige oplæg mv. 

Temaer i 2024

Procesledelse i en politisk styret organisation

Adfærdsdesign og procesledelse

Det handler om, hvordan vi som procesledere kan bruge psykologers viden om, hvordan mennesker træffer beslutninger – og bruge denne viden til at designe vores kommunikation og processer, så der opnår en ønskelig adfærd, Adfærdsdesign handler om at gøre tingene nemmere og mere intuitivt

Vi vil i denne workshop fokusere på adfærdsdesign i praksis – du får konkrete teknikker, værktøjer og metoder gennem fokus på: (1) De grundlæggende principper for adfærdsdesign og (2) En konkret metode til at design for adfærdsprocessen.

AI og procesledelse - hvordan kan proceslederen bruge AI?

Læring i organisationer med fokus på organisatorisk læring

Med udgangspunkt i John Møldrups masteropgave vil der blive fremlagt pointer omkring læring i organisationer – med fokus på Gregory Batesons læringsbegreb og dette læringsbegrebs betydning for begrebet Organisatorisk læring i forhold til Argyris og Schön og deres bud på single-loop læring og double-loop læring.

Oplægget vil blive oversat til, hvad det betyder helt konkret med konkrete anvisninger til, hvordan proceslederen kan bruge det aktivt som en kvalificering af egen praksis

Den Offentlige Proceslederuddannelse®

Deltag på uddannelsen og få redskaberne til at springe ud som handlekraftig proceskonsulent, der har netop de kompetencer, der kræves, når du skal designe og facilitere udviklings- og forandringsprocesser i politisk styrede organisationer.

proces

Få adgang til videndelingplatform 

Som medlem af Fagligt Forum får du adgang til vores vidensdelingsplatform, hvor vi dele artikler, slides, udveksler ideer, sparrer på udfordringer mv. Sparringen kan i et vist omfang tilbydes pr. telefon eller mail, hvor en af Komponents facilitatorer vil være til rådighed for kortere sparringsprocesser på aktuelle problemstillinger.

Hensigten på den længere bane er, at alle netværkets deltagere kan og vil stå til rådighed med sparring for netværkskolleger. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til forummet eller til andet om procesledelse, er du altid velkommen til at kontakte os.

JMO
Chefkonsulent
John Møldrup
TRS
Konsulent
Theis Rubinke Sørensen
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen