JMO

John Møldrup

Chefkonsulent

John er ekspert i proces- og innovationsledelse – et område, hvor han gennem mange år har opbygget stærke teoretiske og praktiske kompetencer. John er en stærk formidler med fokus på at arbejde med omsætning af teori til praksis.

John underviser på Komponents procesforløb og på Den Offentlig Lederuddannelse (DOL) og har stor viden om bl.a.: 

  • Procesledelse i politisk styrede organisationer 

  • Organisatoriske læreprocesser 

  • Samskabelse af velfærdsydelser med borgeren i centrum 

John har også selv mange års erfaring som leder på flere niveauer. Hans solide kendskab til ledelse gennem egen praksis gør John til en stærk sparringspartner for dig, der vil flytte organisationen gennem stærke processer.

Find mig på LinkedIn