Jeres planer for drift og udvikling af skole- og dagtilbudsområdet bliver hele tiden påvirket af nationale såvel som helt lokale dagsordener og initiativer, der skal styrke børns læring og trivsel.

Den styrkede pædagogiske læreplan og udvikling af inkluderende læringsmiljøer er blot to eksempler på, hvordan nationale tiltag påvirker den måde, landets skoler og dagtilbud styrer økonomien, bedriver ledelse, udvikler området og løfter kerneopgaven på.  

Samtidig udvikler børnenes behov sig hurtigere i disse år, end nogensinde før. Det skaber et faglig og økonomisk krydspres, som alle kommuner arbejder hårdt på at håndtere. Der er allerede mange gode erfaringer, med virksomme tilgange. 

I Komponent hjælper vi kommunerne med at skabe en kobling mellem nationale initiativer og kommunale indsatser og strategier, så I får skabt en helhedsorienteret og fælles tilgang til det, der er allervigtigst: At alle børn trives og lærer så meget, de kan.  

Vi kan hjælpe jer, når I har behov for at få omsat viden om ledelse, styring og lovgivning til udvikling, der virker i praksis, til gavn for børn og elevers læring og trivsel. Vi formidler og deler den viden vi har fra arbejdet i landets øvrige kommuner. Vi er særligt stærke, når I har brug for hjælp til f.eks.:  

  • At udvikle en praksis for helhedsorienteret skoleudvikling 

  • At opbygge kapaciteten på ledelsesniveau 

  • At analysere og udvikle modeller for styring og tildeling 

  • At udvikle jeres inklusionspraksis og skabe stærke læringsmiljøer  

  • At lede med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan.  

Vi er også stærke, når I har behov for et strategisk blik på den samlede tilbudsvifte: Er jeres tilbud tilstrækkeligt specialiserede? Har jeres teamledere og faglige medarbejdere de rette faglige kompetencer, så de kan bidrage til at udvikle området?  Og har I de rette rammer for et stærkt samarbejde mellem almen- og specialområdet, så I kan sikre en stærkere og mere ensartet inklusionsindsats?  

Læs mere Læs mindre
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Vi kommer hele vejen rundt 

Hos os går analyser, kompetenceudvikling og organisationsudvikling hånd i hånd. Med os som samarbejdspartner kommer I hele vejen rundt om de ting, som har betydning for, om jeres skoler og dagtilbud fungerer godt, og om børn og elever trives.  

Vores erfaringer siger nemlig, at hvis I f.eks. vil ændre på jeres styringsmodel, kommer I længere, hvis I også samtidig ser på, om jeres ledelsesstruktur og -praksis fungerer, som den skal, og om organisationen har de rette kompetencer til at handle på det, I skal gøre anderledes.  

Når I samarbejder med os, får I en kollegial partner, som kan tænke og tale ind i den kommunale kontekst. Vi kender organiseringen af skole- og dagtilbudsområdet, vi forstår den lovgivning, som ligger til grund for jeres arbejde, og vi kender de processer og de vilkår, I arbejder under. Og sidst, men ikke mindst ved vi, hvad der kan have betydning for, om I får succes med de opgaver eller projekter, I sætter i søen.   

Når vi sammen med jer designer analyse- eller udviklingsforløb, tager vi altid udgangspunkt I, at I skal lykkes på tre områder:  
 

  • I skal have tilfredse borgere, dvs. glade børn og forældre 

  • Der skal være høj faglighed i de ydelser, I leverer 

  • Budgettet, som er fastsat af kommunalbestyrelsen, skal overholdes.  

Læs mere Læs mindre
 

Sådan har vi hjulpet andre kommuner

Vi har samarbejdet med flere kommuner om at udvikle ledelsen, organiseringen og styringen af skole- og dagtilbudsområdet. Her finder du eksempler på, hvad vi har samarbejdet om, hvordan vi har grebet det an, og hvordan vi sammen med kommunerne har opnået gode resultater.  

 

Få mere inspiration

Styrket pædagogisk læreplan for dagplejere

Den styrkede pædagogiske læreplan skal ud at leve i dagplejen. Vi har udviklet et digitalt forløb, hvor dagplejerne i jeres kommune får ny viden og værktøjer til at forstå og arbejde med f.eks. det pædagogiske grundlag, det brede læringsbegreb og børneperspektivet.

Forløbet er udviklet sammen med KL og Virtio. Det består bl.a. af e-læring, samtaler med en makker og træning, som indgår fleksibelt i dagplejerens dagligdag.

Børn og dagpleje leger sammen
 

Kurser og aktiviteter

Vi tilbyder også en række kursusaktiviteter, som er målrettet medarbejdere og ledere på skole- og dagtilbudsområdet. Vores kurser handler ikke om pædagogik og didaktik. Det gør professionshøjskolerne bedre end os. Men vi tilbyder en række forløb, der hjælper ledere og medarbejdere til at forstå, navigere i og forandre praksis og rammerne for, at områdets fagprofessionelle kan være dygtige pædagoger, dygtige lærere, dygtige konsulenter og dygtige ledere.  

Se alle kurser
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Se alle medarbejdere
SHA
Chefkonsulent
Susanne Harder
LTM
Chefkonsulent
Lisbeth Tarp Mouritzen
NAH
Chefkonsulent
Nanna Hansen