SHA

Susanne Harder

Chefkonsulent

Susanne er chefkonsulent i Komponent, og arbejder inden for skole- og dagtilbudsområdet. Susannes primære arbejdsfelt er koblingen af organisationsforandringer og kompetenceudvikling på børne- og ungeområdet, hvor hun bl.a. har viden om:
  • Udviklings- og forandringsprocesser på skole- og dagtilbudsområdet 

  • Ledelse af skole og dagtilbud 

  • Kompetenceudvikling for ledelser, konsulenter og nøglemedarbejdere på børne og ungeområdet 

  • Projektledelse- og koordinering af udviklingsprocesser 

  • Supervision og coaching 

  • Konflikthåndtering- og mægling  

Det er særligt betydningen af de ændrede krav og betingelser på børne- og ungeområdet for den faglige ledelse, som Susanne er optaget af. Her er det især samspillet mellem den pædagogiske og didaktiske ledelse og organisations- og kompetenceudvikling, som har Susannes interesse. 

Find mig på LinkedIn