Økonomi, styring og data er tre centrale begreber i udviklingen af den kommunale velfærd. Målet er en økonomistyring, der understøtter de politiske og faglige ambitioner og giver jer styr på økonomien på tværs af sektorområder.

Økonomistyring handler om meget mere end budgetoverholdelse og kontrol. Det er nøglen til at optimere og udvikle de velfærdsløsninger, I som kommune leverer til borgerne.

Det betyder også, at økonomistyring ikke kun hører hjemme i økonomifunktionen. Den vedrører hele kommunen. Derfor tilbyder vi hos Komponent rådgivning, kompetenceudvikling og uddannelse, hvad enten du er chef, leder eller medarbejder. Vi har både blik for den strategiske udvikling, effektiviseringer samt grene som administration, budgetopfølgning, aktivitetsstyring og resultatstyring. Kort sagt dækker vi alle trin på økonomistyringstrappen.

Når I samarbejder med os, får I konkret viden om, hvordan I kommer i mål med jeres ønsker. Vi hjælper jer på vej fra anbefalinger til kompetenceudvikling. Jeres medarbejdere og ledere bliver involveret i udviklingen, så rådgivning og praksis går hånd i hånd. Vi kommer aldrig med et standardkoncept, men tager udgangspunkt i, hvad I gerne vil opnå og vejen derhen.

Vi samarbejder med de fleste af landets kommuner og har en tæt kontakt med KL og Økonomidirektørforeningen. Det sikrer jer adgang til den nyeste viden og de bedste erfaringer inden for arbejdet med økonomi, styring og data.

Afdæk din kompetenceprofil som medarbejder i en kommunal økonomifunktion

Bliv klogere på dine egne kompetencer. Udforsk, kortlæg og få visualiseret de kompetencer, som du bruger i dit arbejde i den kommunale økonomifunktion med Komponents afklaringsredskab.

Hent kursuskataloget her

Vi har samlet alle aktuelle kurser, forløb, uddannelser og konferencer i ét kursuskatalog. Her får du overblik over dine muligheder for kompetenceudvikling inden for økonomi og styring.

Det er nemt at dele i organisationen eller printe til personalerummet.

Læs mere Læs mindre
 
 

Data forbedrer beslutningsgrundlaget

Data er en af de veje, der giver os mulighed for at koble økonomistyring og den faglige styring. Dermed kan vi forbedre det grundlag, vi træffer beslutninger og prioriterer ud fra. Det gælder fx i forhold til tildelingsmodeller, styringsmodeller og fremskrivningsmodeller.  

I Komponent ser vi styring, tildeling og demografi i en sammenhæng. Vi forstår, hvad styring betyder for de faglige prioriteringer – fra det politiske niveau til den leder, der står med den konkrete udfordring.  

Det betyder, at hos os får I ikke bare en ny model. Vi går skridtet videre og hjælper med at etablere samarbejder og processer omkring de data, I skal arbejde med.

 

Styr på økonomien på de specialiserede socialområder

Vi har samarbejdet med over 30 kommuner med udviklingen af økonomistyringen på de specialiserede socialområder. Både voksenområdet og børneområdet. Vores tilgang til styringen på området er med fokus på helheden. Vores udgangspunkt for et bæredygtigt socialområde er at sikre ”styr på styringen”. Men vi lukker ikke øjnene for, at det også handler om myndighedsarbejdet, tilbudsviften og hvor stort hjerte der er med i arbejdet.

Vi har udviklet et styringscockpit, der giver overblik over de relevante styringsdata på området. Cockpittet skaber den vigtige kobling mellem økonomien og den faglige praksis. Det giver styr på den daglige økonomi på områderne og danner grundlaget for et databaseret forecast på det økonomiske resultat.

Det er vores erfaring, at mange kommuner bøvler med at få valide databaserede overblik over borgere og indsatser på området. Der er nok styr på indsatserne til den enkelte borger, men det styringsmæssige overblik mangler, ligesom kommunens indberetning til Danmarks statistik ofte ikke afspejler virkeligheden. Vi har viden og erfaring med, hvordan man kan skabe et samlet overblik over data på områderne. Vi kan også bistå med, hvordan data kan bruge til at udvikle både den faglige praksis og understøtte den økonomiske styring.

Stock foto

Nye demografimodeller hjælper i budgetlægningen

Mange kommuner presses lige nu af den demografiske udvikling. De oplever en nettofraflytning, og der kommer flere og flere ældre, som lever i længere tid. Samtidig ser vi mange steder også en stigning i antallet af borgere med en diagnose og i antallet af diagnoser til den enkelte borger.

Udviklingen stiller store krav til kommunernes demografimodeller. Hos Komponent har vi fx samarbejdet med en kommune om at udvikle to nye demografimodeller, der skal sikre, at reguleringer i højere grad afspejler den faktiske udvikling. Samtidig skaber de større gennemsigtighed i koblingen mellem demografi og udgifter, så der skabes et tydeligere beslutningsgrundlag i budgetlægningen.

 

Økonomistyring, der understøtter rehabilitering og kreativitet hos ledere og medarbejdere på ældreområdet

Sundheds- og ældreområdet undergår store forandringer, bl.a. i lyset af den demografiske udvikling og rekrutteringsudfordringer. Vi skal derfor tænke i nye veje, bl.a. i relation til den økonomiske styring, hvis vi fortsat skal levere en værdig pleje til vores ældre. Det handler om at sætte relevante mål for, hvilke resultater der skal opnås og udvide ledelsesrummet, så ledere og medarbejdere kan løse kerneopgaven meningsfuldt for borgerne. Det understøtter vi i Komponent, når vi udvikler forløbsbaserede tildelingsmodeller, der udvider det decentrale ledelsesrum og understøtter værdiopnåelse.

Vi samarbejder bl.a. med Bornholms Regionskommune om at udvikle en ny tildelingsmodel, der understøtter kommunens ønske om at øge værdiskabelsen hos borgerne ved at give ledere og medarbejdere mulighed for at sætte kreativiteten fri og skabe den bedste pleje for borgerne.

 

Skab plads til udvikling 

Jeres økonomi kan ikke vurderes udelukkende ved at se på, om budgettet hænger sammen på bundlinjen et enkelt år. Den skal også hænge sammen på længere sigt. Der skal være både råd til den daglige drift og investeringer i fremtiden.  

Mange kommuner undervurderer i forbindelse med budgetlægningen de udgifter, der skal fastholde aktivitetsniveau og service på det nuværende niveau. Vores erfaring i Komponent er, at det er relevant at undersøge, om der er områder i økonomien, som er usædvanligt dyre i forhold til andre kommuner. Hvis I har ekstraordinært høje udgifter til administration eller folkeskoler, vil det være oplagte steder at kigge hen, når det er svært at få enderne til at hænge sammen ved budgetlægningen.  

Læs mere Læs mindre
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk.

Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

PEB
Centerchef
Peter Bogh
IASR
Chefkonsulent
Ida Andréa Stoltze Rasmussen
RGS
Specialkonsulent
Rikke Grynderup Steffensen