Digitalisering er ikke et mål i sig selv. Digitalisering er et værktøj, en metode eller en tilgang til at skabe det, der fylder på de kommunale dagsordener netop nu: Udvikling af den kommunale service, så kommunerne forbliver en troværdig og relevant velfærdsaktør.

Men det nytter ikke, at vi blot pakker digitalisering ned i værktøjskassen sammen med vores andre redskaber, og så trækker det frem fra tid til anden, når vi skal løse et problem. For digitalisering er også et mindset. Det er en måde at tænke kommunal organisations- og velfærdsudvikling på, som giver anderledes og nye vinkler på, hvordan vi løfter og løser opgaven.

I Komponent hjælper vi kommunale chefer og ledere med at udvikle den kommunale service med hjælp fra de værktøjer og perspektiver, digitalisering giver. Vi tilbyder rådgivning, sparring og støtte, når I skal:

  • Afklare lederes og medarbejderes digitale modenhed og vilje til at tænke digitalisering ind i opgaveløsningen
  • Anvende nye teknologier som en del af løsningen på velfærdsudfordringer som f.eks. for få hænder til pleje
  • Sikre samtidighed i drift og udvikling af velfærd med hjælp fra digitalisering, data og ny teknologi
  • Udvikle kultur og processer for at arbejde dataunderstøttet med at udvikle velfærd og services
  • Skærpe det fælles udviklingsfokus, når nye systemer – f.eks. monopolbrudssystemer – skal implementeres i afdelinger eller organisationer.  

 

Når drift og udvikling går hånd i hånd

Hvis der er én ting, de kommunale direktioner og ledelser har styr på, så er det driften. Men solid drift er ikke nok, hvis kommunerne også fremover skal opleves som relevante og kompetente.

Vi kan hjælpe jer til at tænke digitale løsninger ind i udviklingen af velfærd, så I ikke blot får nye bud på, hvordan opgaven kan løses. I ændrer også hele jeres måde at udvikle på. For når man udvikler velfærd med digitalisering, sætter man i drift lidt ad gangen i stedet for først at etablere tunge styringsmæssige rammer, som trækker processen i langdrag med unødig kompleksitet og bekymringer til følge. 

Det skaber bedre overblik og mere progression. Og det bliver samtidig nemmere for både ledere og medarbejdere at byde ind på en udviklingsdagsorden, som spiller sammen med driften.

Læs mere Læs mindre
 

Har I de rette digitale kompetencer?

KL's digitale kompetencehjul skaber overblik over de digitale kompetencer i jeres afdeling. Her finder du både et kompetencehjul og en digital modenhedsanalyse, som hjælper jer til at finde ud af, hvor I skal sætte ind, når I vil styrke medarbejderes og lederes digitale kompetencer.

Kompetencehjulet kan tones til jer, og Komponent kan supplere med støtte til at udvikle og gennemføre kurser eller læringsforløb, der matcher jeres behov. 

Eksempel på det digitale kompetencehjul

Udvikling gennem bedre brug af data

Der ligger et kæmpe potentiale i at bruge data til at understøtte udviklingen af velfærdsområderne. Men det kræver, at I har den rigtige data til rådighed, og at I ved, hvordan I udøver ledelse på baggrund af data.

Vi kan hjælpe jer med at skabe overblik over jeres data og dermed skabe et fundament for bedre styring og ledelse.

 

Aktuelle kurser

Vi tilbyder en række kurser med digitalisering, data og ny teknologi som omdrejningspunkt. Vi har forløb, som sætter fokus på ledelse af digitalisering og velfærdsudvikling. Og vi har forløb, som giver kompetencer til at forstå og arbejde med digitale værktøjer og ny teknologi. Alle vores forløb kan afholdes i egen organisation og tones til jeres hverdag og praksis. 

Se aktuelle kurser
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Se alle medarbejdere
JEHO
Chefkonsulent
Jesper Hosbond Jensen
MINJ
Specialkonsulent
Mia Nyborg Jørgensen
HEBG
Specialkonsulent
Heidi Bødker Gantzel
IASR
Chefkonsulent
Ida Andréa Stoltze Rasmussen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash
MEGR
Specialkonsulent
Marie Engstrøm Graversen