Ledere, der trives, skaber trivsel. Så enkelt kan det siges, men enkelt er det langt fra. Kom med på dette års Ledertræf og ret fokus mod din egen trivsel som leder.

Det er sjældent ens egen trivsel, der kommer i første række, når udfordringer ufortrødent hober sig op. For når sygemeldingerne vælter ind, når de organisatoriske forandringer skaber usikkerhed eller når lokalpressen kører en negativ historie, er det en sjældenhed, at kommunale ledere tager en pause og spørger sig selv: Er jeg okay?

I pressede situationer har mange lyst til først at kaste energi og opmærksomhed efter det, som de vil passe på. I den kommunale hverdag er det borgere, medarbejdere og arbejdspladsen. Men alle, der har været ude og flyve, har lært, at man skal tage sin egen iltmaske på, før man begynder at hjælpe andre. 

Lad Ledertræf 2023 være anledning til at gentænke, hvordan du kan sætte din egen trivsel højere, så du måske kan passe bedre på borgere og medarbejdere. For din egen trivsel som leder er fundamental for at skabe og bevare en organisation, der trives og kan levere den velfærd, vi er sat i verden for.

Vi har sammensat et spændende og alsidigt program, der skal give dig inspiration, mod og handlekraft til at skabe trivsel for både dig selv og andre.

Du kan blandt andet møde:

 • Malene Friis Andersen, førende ekspert og forsker, som vil sætte fokus på trivsel, stress og balancer i arbejdslivet  
 • Jacob Mark, folketingsmedlem og forfatter, som deler sin personlige beretning om stress, fartblindhed og mangel på grænser 
 • Lotte Bøgh Andersen, centerleder på Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, der vil fortælle om det krydspres, som kommunale mellemledere ofte står i, når de selv skal opleve mening, men også skabe mening for deres medarbejdere
 • … og mange, mange flere!  
Varighed: 1 dag
Du kan stadig tilmelde dig

Efter den 31. august er din tilmelding bindende. Men vi har stadig ledige pladser, så tilmeld dig endelig. 

Er du i målgruppen?

Konferencens målgruppe er kommunale ledere og chefer i bred forstand.
Men deltagere fra region, stat eller andet er også velkomne.

 

08:30  Morgenmad, registrering og netværk

09:25  Velkomst 

// Jan Henriksen, vicedirektør, Komponent og Mia Nyborg Jørgensen, specialkonsulent, Komponent

09:40  Hvorfor er trivsel overhovedet vigtigt?
Forskning viser, at ledere ofte har en stor arbejdsglæde og oplever deres arbejde som meningsfuldt. Men lederjobbet er også karakteriseret ved en række dilemmaer, grænseløsheder og uafsluttede opgaver, hvor det kan være vanskeligt at få enderne til at mødes. Malene Friis Andersen dykker i dette oplæg ned i, hvad der udfordrer og hvad der muliggør ledernes trivsel. Og hun giver nogle konkrete input, som I kan anvende for at skabe øget trivsel i jeres eget lederliv og i ledergruppen.

// Malene Friis Andersen, ph.d., cand.psych.aut, post.doc på NFA og selvstændig organisationspsykolog

10:30  Mia & Trivselsmonopolet: Få løst dit trivselsdilemma                                                       
På trods af god vilje fra såvel medarbejdere og ledere kan trivslen blive udfordret også i offentlige organisationer. F.eks. stiger efterspørgslen på velfærdsydelser af høj kvalitet hele tiden, mens færre søger ind i fag, der skal sikre medarbejdere tæt på børn, unge, ældre og syge. Andre kan komme i konflikt mellem drivkraften til at udføre deres fag og de rammer, som de har til det. Det er disse og andre vanskelige trivselsdilemmaer, vi skal tale om til Ledertræf.

Der er inspiration at hente fra de tre ledelsesambassadører, når de deler deres indsigter og erfaringer i forhold til at perspektivere jeres trivselsdilemmaer. Få deres ærlige refleksioner og konkrete bud på, hvordan I kan udøve ledelse, som inspirerer til at håndtere blandt andet arbejdsbelastning, forandringsledelse, work/life-balance og medarbejderengagement.

I trivselsmonopolet sidder:
⭐ 
Merete Agergaard, direktør i Skattestyrelsen
⭐ Susanne Lauth, sygeplejefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital
⭐ Rikke Würtz, kommunaldirektør i Morsø Kommune

Alle tre monopolister er just blevet udpeget af regeringen, KL og Danske Regioner som ledelsesambassadører for 2023-2025.

11:20  Pause

11:40  Sessioner - runde 1
Vælg mellem otte forskellige sessioner.
Se beskrivelserne af sessionerne nedenunder.

12:35  Frokost

13:35  Sessioner - runde 2
Vælg mellem otte forskellige sessioner.
Se beskrivelserne af sessionerne nedenunder.

14:30  Pause med kaffe og kage

14:50  Komponents specialepris om offentlig ledelse: Når praksis og ny viden går hånd i hånd
Som noget nyt har Komponent etableret en specialepris for årets bedste speciale på Den Offentlige Lederuddannelse. Specialeprisen har til formål at sætte fokus på praksisnær viden og nytænkning af ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor. Præmien er et ophold for to på et lækkert hotel.

Specialeprisen bliver uddelt på ledertræf af Lotte Bøgh Andersen, centerleder af Kronprins Frederiks center for offentlig ledelse og medlem af Komponents advisory board. Udover at begrunde juryens valg af speciale, vil Lotte Bøgh Andersen også dele sine betragtninger om vigtigheden af at dele viden om problemstillinger i offentlige ledelse, og hvorfor ledelse er en disciplin, som vi skal blive ved med at udvikle os på.

// Lotte Bøgh Andersen, professor, centerleder, Kronprins Frederiks Center for Offentlige Ledelse

15:10  Fartblind - en personlig fortælling om at miste fodfæstet og finde sig selv igen
Jacob Mark giver os en dybt personlig og ærlig fortælling om sit livs største stressudløste krise – som var så slem, at han i en periode mistede det meste af synet. Det er et oplæg om udfordringer, stresssygemelding og om at kæmpe for at komme tilbage. Men oplægget peger også fremad og handler om, hvordan Jacob arbejder for at blive klogere på, hvad der skal til for, at han har det godt, ligesom han kæmper både personligt og politisk for at gøre op med den ødelæggende optimerings- og perfekthedskultur, som i dag er så fremtrædende i samfundet. 

Jacobs historie er en tankevækkende påmindelse om vigtigheden af at tage vare på sig selv og sin egen trivsel og finde balance i en hektisk verden. 

// Jacob Mark, MF, forfatter til selvbiografien ’Fartblind. En beretning om stress, kærlighed og livet i toppolitik’, Børne- og undervisningsordfører for SF 

16:00  Tak for i år

16:05  Bobler og netværk i foyeren

 

 

Læs mere Læs mindre
 

Vælg mellem følgende otte sessioner.
Sessionerne gentages - så du får mulighed for at deltage på to forskellige. 

Session 1: Medarbejdere forlader ikke arbejdspladser, de forlader ledere
Tilknytning af talentfulde og motiverede medarbejdere er en af de vigtigste opgaver for en leder. Især i en tid med store rekrutteringsudfordringer. I denne workshop diskuterer vi forskningens svar på, hvad der bidrager til, at medarbejdere forbliver motiverede til at blive i deres job. Forskning viser, at årsagerne til at forlade en arbejdsgiver hænger sammen med ledelse. Derfor zoomer vi ind på relevante ledelseshandlinger i form af visionsledelse og faglig ledelse. Som deltager får du mulighed for at arbejde med, hvordan du konkret kan inspirere dine medarbejdere til at blive i organisationen på sigt. 

// Laura Bundgaard, organisationskonsulent ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Aarhus Universitet og Florian Keppeler, adjunkt ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Aarhus Universitet.

Session 2: Ledelse af psykisk arbejdsmiljø og psykologisk tryghed
Siden Google lancerede resultaterne af deres Aristoteles-projekt, har mange danske arbejdspladser fået øjnene op for betydningen af psykologisk tryghed.  

Det handler om at arbejde effektivt sammen og levere stærke resultater af høj kvalitet ved at sikre, at man i et team kan dele fejl, tvivl og sårbarheder med hinanden. Men hvordan kan man overføre det til en kontekst af eksempelvis velfærdsproduktion? Hvad kan du som leder gøre? Og hvordan er koblingen til jeres øvrige arbejde med arbejdsmiljø og trivsel? De spørgsmål søger vi svar på med afsæt i et sammenkog af relevant viden og forskning, en lille quiz og gode råd til at fremme psykologisk tryghed ”hjemme hos jer selv”.  

Workshoppen vil veksle mellem oplæg, refleksion og drøftelser i mindre grupper.   

// Rikke Liv Holst, chefkonsulent, Komponent.

Session 3: God ledelse - også når du ikke er der
Hvordan sikrer du, at den kultur, de værdier, de faglige praksisser og arbejdsgange, som du ønsker skal være normen hos jer – også bliver efterlevet, når du ikke er der? Tillid er den bærende værdi – særligt på arbejdspladser, der skal fungere, selvom du ikke er der. Så hvad skal der til, for at skabe mere tillidsfulde arbejdspladser til gavn for kerneopgaven? 

På workshoppen får du mulighed for at høre om to Væksthusprojekter: ”24/7 ledelse af en kerneopgave” og ”Det tillidsfulde lederskab”, der på hver sin måde adresserer udfordringerne.

Inden workshoppen må du gerne have overvejet, hvad du ser som din største udfordring ved at være en leder, der ikke altid kan være tilstede. 

//Væksthus for Ledelse og Tom Bjerregaard, specialkonsulent, FOA.

Session 4: Playful working - ledelse gennem leg
Er du nysgerrig på, hvordan leg kan være et redskab mod øget trivsel og mere innovation i din kommune? Hvordan kan vi bruge legen, når vi arbejder med nutidens og fremtidens ledelsesudfordringer? I Billund Kommune tør de tage leg alvorligt, og på denne session vil de give jer et indblik i og en smagsprøve på netop det.

Gennem de sidste to år har Billund Kommune stillet skarpt på legens fem karakteristika som et mindset i organisationen. De er nysgerrige på, hvordan en legende tilgang kan fremme trivsel, løsning af kerneopgaven, samarbejdet og et fælles sprog. Sammen med LEGO Fonden og med afsæt i forskning i legens betydning og potentialer, inddrager Billund Kommune legens karakteristika: Mening, Eksperimentering, Aktiv Deltagelse, Social Involvering og Begejstring i deres arbejde. Kom og leg med og mød ledere og Play-designere fra Billund Kommune. 

(OBS: Tilmelding til denne workshop er efter først til mølle-princip, da der er et begrænset antal pladser).

// Sigrid Vinther Hansen, play-designer, Billund Kommune, Anne Merete Lyngroes, play-designer, Billund Kommune og Anders Odaq Godbersen, HR-konsulent, Billund Kommune

Session 5: Data og reducering af sygefravær
Ja, data kan være nyttigt i forhold til at reducere sygefravær på arbejdspladsen. Ved at indsamle og analysere data om sygefraværsmønstre kan vi identificere de underliggende årsager til sygefraværet og implementere effektive strategier til at reducere det.

På denne session får du indblik i, hvordan data kan hjælpe med at identificere, om bestemte afdelinger eller teams har højt sygefravær, og om der er specifikke tidspunkter eller perioder på året, hvor sygefraværet er højest. Data er en værdifuld ressource i arbejdet med at reducere sygefravær, da det kan give jer indsigt i, hvor potentialet er størst for at forbedre medarbejdernes sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Og endeligt kan data være med til at evaluere om de iværksatte indsatser faktisk har en positiv effekt. 

// Heidi Bødker Gantzel, specialkonsulent, Komponent.

Session 6: Faglig ledelse, mening og krydspres
Behovet for mening og for at opleve sit arbejde som meningsfuldt er et af de mest centrale behov, vi som mennesker har. Men hvad er det for meninger, vi søger, skaber, finder og oplever – generelt og i vores arbejdsliv? På denne workshop dykker vi ned i meningsbegrebet og ser på, hvordan man kan arbejde med mening i ledelsessammenhæng. Workshoppen vil vise, hvordan det psykologiske behov for mening kan forstås og forvaltes, så der skabes gode betingelser for motivation og trivsel i et meningsfuldt arbejdsliv i den offentlige sektor. Vi kommer i høj grad til at kombinere deltagernes praksiserfaringer og -udfordringer med den nyeste forskning om mening, motivation og ledelse. 

// Lotte Bøgh Andersen, centerleder, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse.

Session 7: Kan regenerativ ledelse forbedre arbejdskulturen og styrke ledertrivslen? 
Regenerativ ledelse fokuserer på at skabe positive og vedvarende forandringer i organisationer og fællesskaber ved at opbygge systemer, der genopbygger og vitaliserer naturens, samfundets og økonomiens ressourcer. Det handler om at skabe mere værdi, end man tager og at opmuntre samarbejde, innovation og læring. Ledere har et ansvar for at skabe liv og energi i virksomhederne, så medarbejderne kan trives og udnytte deres potentiale bedre. Regenerativ ledelse er også forbundet med lederens trivsel og følelse af mening i arbejdet, og det er vigtigt at skabe plads til refleksion og nærvær.

// Louise Sparf, leder, rådgiver og forfatter

Session 8: Kan fuldtid og fleksibilitet gå hånd i hånd?
De fleste kommuner står med store rekrutterings- og arbejdskraftsudfordringer. For den enkelte leder kan det mærkes gennem ubesatte stillinger og udfordringer med at få driften til at hænge sammen. Én af løsningerne er at få flere medarbejdere til at gå op i tid eller på fuldtid. Samtidig oplever mange arbejdsgivere og ledere en stigende efterspørgsel på fleksibilitet. 

På denne session vil et panel af ledere, der har deltaget i indsatsen "En Fremtid med Fuldtid", fortælle om, hvordan de er lykkes med at få flere medarbejdere op i tid. Du kan samtidig blive klogere på KL og Forhandlingsfællesskabets indsats ”En Fremtid med Fuldtid”, hvor knapt halvdelen af landets kommuner lige nu arbejdet med at finde løsninger, der gør det attraktivt og muligt for den enkelte at gå op i tid eller på fuldtid. 

//Facilitator: Kristian Heunicke, direktør, KL.
Panendebat: Charlotte Wiitanen, dagtilbudsleder, Lyngby-Taarbæk Kommune, Tomas Kisbye Frandsen, teamleder i hjemme- og sygeplejedistrikt Midt, Odsherred Kommune og Anette Vassing, leder af dagtilbudsområdet, Hørsholm Kommune.

 

Læs mere Læs mindre
 

Oplægsholdere

Vi har lavet et spændende program, hvor du kan møde:

 • Malene Friis Andersen
 • Jacob Mark
 • Lotte Bøgh Andersen
 • Louise Sparf
 • Florian Keppeler
 • Tom Bjerregaard
 • Sigrid Vinther Hansen
 • Anne Merete Lyngroes
 • Anders Odaq Godbersen
 • Rikke Liv Holst
 • Hirse Tikjøb
 • Heidi Bødker Gantzel
 • Laura Bundgaard
 • ...og flere
Rikke Liv Holst
Chefkonsulent
Rikke Liv Holst
HTI
Chefkonsulent
Hirse Tikjøb
HEBG
Specialkonsulent
Heidi Bødker Gantzel
 

Praktisk information

Tid:
Den 30. oktober 2023.

Sted:
ODEON
Odeons Kvarter 1
5000 Odense C

Early bird-pris før den 1. juli 2023
2.750 kr. ekskl. moms pr. deltager.

Normalpris fra den 1. juli 2023
3.400 kr. ekskl. moms pr. deltager.

Grupperabat
Kontakt Dorthe Bidstrup Jensen, E: dbj@komponent.dk, for et tilbud, hvis I er en større gruppe fra samme organisation, der ønsker at deltage.

Tilmeldingsfristen er den 31. august 2023. 

Tilmeldingen er bindende. 

Bemærk: Det er muligt at tilmelde sig efter tilmeldingsfristens udløb.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til Ledertræf, er du altid velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål til din tilmelding eller ønsker et tilbud, hvis I er en gruppe fra samme organisation, der vil deltage på ledertræffet, kan vores koordinator Dorthe Bidstrup Jensen hjælpe dig.

Har du spørgsmål til programmet eller andre ting, er du meget velkommen til at kontakte vores projektleder på konferencen, specialkonsulent Mia Nyborg Jørgensen.

MINJ
Specialkonsulent
Mia Nyborg Jørgensen
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen