Er du kommunal leder, og stræber du efter at skabe og vedligeholde en attraktiv arbejdsplads? Så er Ledertræf 2024 det perfekte arrangement for dig! Vi inviterer dig til en inspirerende dag fyldt med indsigt, netværk og værktøjer til at styrke din ledelsespraksis og skabe et miljø, hvor dine medarbejdere trives og yder deres bedste.

Evnen til at lede en attraktiv arbejdsplads, hvor gode medarbejdere søger til og har lyst til at blive, er vigtigere end nogensinde før. Som kommunal leder er du ikke kun ansvarlig for at opretholde en høj standard for velfærden, men også for at lede og motivere dine medarbejdere i en konstant foranderlig arbejdskultur. 

Ledertræf 2024 sætter fokus på denne udfordring. Når konkurrencen om kvalificeret arbejdskraft er stigende, bliver betydningen af at tiltrække, tilknytte og udvikle talentfulde medarbejdere i den kommunale sektor øget. Vi tror på, at motiverede ledere og medarbejdere i trivsel er kernen i en vellykket offentlig organisation, der skal levere værdifuld velfærd til samfundet.

På Ledertræf 2024 kan du opleve en lang række dygtige forskere og offentlige ledere, som har viden om, hvad der skal til for at skabe og lede en attraktiv offentlig arbejdsplads. 

Glæd dig bl.a. til at opleve:

 • Susanne Ekmann, ledelsestænker og forfatter til bogen "Giftig Gæld", der fortæller om, hvordan du skaber de bedste vilkår for dine medarbejdere i en tid, hvor forholdet mellem krav og ressourcer ikke matcher.
 • Louise Dinesen, forfatter til "Hvem passer på chefen", som gør dig klogere på, hvordan man strategisk kan arbejde med ledertrivsel – til gavn for hele arbejdspladsen. 
 • Christian Harpelund, ekspert inden for udvikling og lederskab, som kommer med konkrete metoder til, hvordan du kan arbejde målrettet med onboarding, så du øger graden af tilknytning, langtidsholdbarhed i ansættelsen og bedre arbejdsglæde og trivsel. 
 • og mange flere ...
2.850 kr.
Sted og startdato
Odense: 28. oktober 2024
Varighed: 1 dag
Se tid og sted for det valgte forløb
ODEON, Odeon Kvarter 1, 5000 Odense C
28.10.2024 kl. 8.30 - kl. 15.55

Fra kl. 15.55 er der netværk og bobler i foyeren for konferencens deltagere.

Oplægsholdere

På Ledertræf 2024 har vi fornøjelsen af at præsentere:

 • Louise Dinesen
 • Christian Harpelund 
 • Susanne Ekman 
 • Christian B. Jacobsen 
 • Martin Østergaard Christensen 
 • Rikke Würtz 
 • ... og mange flere

 

Hvad kan jeg forvente af konferencen?

 • Inspirerende viden: Få indblik i de nyeste tendenser og forskning inden for ledelse og arbejdskultur, som kan inspirere dig til at tiltrække, tilknytte og udvikle talentfulde medarbejdere nu og i fremtiden. 
 • Erfaringsdeling: Hør fra erfarne kommunale ledere, der deler deres succeser, udfordringer og bedste praksis, som giver dig mod på at gøre din arbejdsplads (endnu mere) attraktiv.
 • Konkrete værktøjer: Deltag i workshops og diskussioner, hvor du får konkrete og letanvendelige værktøjer til at styrke din ledelsesstil og skabe engagement blandt dine medarbejdere. 
 • Netværksmuligheder: Ledertræf er en oplagt mulighed for at udveksle erfaringer og netværke med andre kommunale ledere, der står over for lignende udfordringer og mål, som dig selv.

Målgruppe:

Uanset om du er ny i lederrollen eller en erfaren leder, vil Ledertræf 2024 give dig inspiration og praktiske redskaber til at forme og lede en arbejdsplads, der tiltrækker og tilknytter de bedste talenter.

Ledertræf 2023
 

08:30  Morgenmad, musik og netværk

09:15  Velkomst 
Direktør i Komponent, Pernille Halberg Salamon, og dagens vært, Mia Nyborg Jørgensen byder velkommen.

09:20  Den attraktive kommunale arbejdsplads
Skal nye medarbejdere have blomster inden opstart? Skal meningen stå i midten? Er klimabevidsthed essentiel for at tiltrække arbejdskraft? Og hvad er det egentligt for en type fleksibilitet, kommunalt ansatte ønsker? 

Projektleder Mia Nyborg Jørgensen deler de vigtigste indsigter fra den hidtil største danske undersøgelse om den attraktive arbejdsplads, og knytter tråde til, hvad det betyder for jeres ledervirkelighed. 

09:35  Ubalance i velfærdsstaten betyder ubalance i ledelsesopgaven 
Lad os starte med at adressere elefanten i rummet: Mange kommunale ledere er i underskud af tid, mennesker og ressourcer. Så hvad er det egentligt for en ramme, vi skal skabe en attraktiv arbejdsplads inden for? Der er et åbenlyst mismatch mellem krav og ressourcer, som gør det svært at lave god velfærd og tænke nyt. 

Susanne Ekman, antropolog og ledelsestænker, italesætter nogle af de udfordringer, velfærdssamfundet står overfor, og hvordan det påvirker vores evne til at både at være og skabe attraktive arbejdspladser. Hun tegner ligeledes rammen op for handlerummet for ledere. 

10:15  Forskningens bud på den attraktive arbejdsplads
Hvad udgør attraktive offentlige arbejdspladser, og hvordan kan man konkret bidrage til at skabe dem? 

Professor Christian Bøtcher Jacobsen fra Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse tager os med igennem nogle af de mest spændende forskningsindsigter og sætter blandt andet fokus på, hvordan motivation og omdømmeledelse kan være et virksomt ledelsesgreb, både når det kommer til at tiltrække nye medarbejdere og til at give eksisterende medarbejdere lyst til at blive.

10:45  Hvordan bliver kommunerne attraktive arbejdspladser?
Samtale mellem Martin Østergaard, stadsdirektør i Aarhus Kommune, Professor Christian Bøtcher Jacobsen og antropolog Susanne Ekman.

11:10  Pause

11:30  Sessioner
Se beskrivelser af sessionerne længere nede.

12:25  Frokost

13:25  Sessionerne gentages
Se beskrivelser af sessionerne længere nede.

14:20  Kaffe og kage

14:40  Velkommen tilbage 
Mia Nyborg Jørgensen byder alle velkommen tilbage til Store Sal.

14:45  Kåring af Årets speciale på Den Offentlige Lederuddannelse
Igen i år bliver prisen for årets bedste speciale på Den Offentlige Lederuddannelse uddelt. Vær med, når vi hylder nyuddannede ledere og de specialer, som særligt har sat fokus på praksisnær viden og nytænkning af ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor. 

15:00  Hvem passer på dig, leder?
At udvikle attraktive arbejdsfællesskaber og arbejdspladser er en stadigt vigtigere ledelsesopgave. Her må ledernes eget arbejdsmiljø og trivsel ikke blive et appendiks til alt det, ledere skal kunne. Et attraktivt arbejdsfællesskab må også gælde for de ledere. 

På dagens sidste foredrag gør Louise Dinesen op med ledertrivsel som et hjemløst problem i organisationer. Hun demonstrerer, hvad der er helt særligt ved lederjobbet, hvor udfordringer kan opstå, og hvad der skal til, for at ledere og andre kan skabe attraktive betingelser for alle, herunder også ledernes selv. Louise Dinesen er erhvervspsykolog og forfatter til bogen "Hvem passer på chefen".

15.55 Bobler og netværk i foyeren 

Læs mere Læs mindre
 

Vælg mellem følgende sessioner: 

Læs mere Læs mindre

Sessionerne gentages, så du får mulighed for at deltage på to forskellige. 

Session 1: Mød din kommende medarbejder: Hvordan rekrutterer og tiltrækker du dem? 
Vi mangler medarbejdere! Det er en af de største bekymringer for ledere mange steder i kommunerne. På denne session vil du både få forskningens nyeste indsigter om rekruttering, praksiserfaring fra andre kommuner – og ikke mindst chancen for at møde din kommende medarbejder.

Sessionen afholdes af chefkonsulent Anne Mette Holme Bertelsen, Komponent, der arbejder med den attraktive arbejdsplads på tværs af kommuner, og Florian Keppeler, der er forsker ved Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse. Med sig har de statskundskabsstuderende, som op til ledertræf har forsket i rekruttering til de vigtigste mangelprofessioner - bl.a. med SOSU-, pædagog-, sygepleje- og lærerstuderende. I små grupper vil de give indsigter i perspektiverne hos de unge faggrupper, som der er allermest brug for.

Session 2: Tilknytningens psykologi
Er jeres arbejdsplads et trygt og omsorgsfuldt sted at starte? Er det et sted, hvor der er følelsesmæssig tilgængelighed? Er det et sted, man oplever at høre til? Et sted, hvor man også digitalt oplever, at man har jeres fulde opmærksomhed? Er det et sted, hvor I diskuterer, hvordan I fastholder jeres kollegaer – eller er det et sted, hvor I er optaget af, hvordan I skaber lyst til og fundament for, at folk knytter sig til jer og jeres organisation? 

Fastholdelsesdagsordenen er i et stort skift. Ikke kun, fordi tilknytning lyder mere positivt end at holde fast på folk. Også fordi jeres medarbejdere skifter hyppigere job, end de gjorde for bare få år siden. Og fordi, nye krav om fleksibilitet skaber nye former for ansættelser. – Og fordi nogle af dem, der forlader jer, faktisk kommer tilbage, hvis de har oplevet, at de faktisk blev knyttet til jer.

Sessionen afvikles af organisationspsykolog Christian Harpelund, der har dedikeret sig til at beskrive og udvikle onboardings- og organisatoriske tilknytningsdiscipliner og facetter. Sessionen vil udfordre jer til at reflektere over, hvordan det skal opleves, at både starte og arbejde hos jer og inspirere jer til at gentænke jeres tilknytningsgreb og -processer.

Session 3: Fællesskab som ledelsesdisciplin
Er fællesskab som ledelsesværktøj og mindset nøglen til den bedst mulige leverance af kerneopgaven til vores samfund, endda på bedste og billigste vis? 

På denne session dykker vi ned i, hvordan vi kan bruge fællesskab som ledelsesdisciplin - både internt i organisationen og på tværs af hele det offentlige system. Vi ser på, om det ovenikøbet kan være med til at sikre rekrutteringsgrundlag til vores stillinger og være med til at skabe attraktive arbejdspladser. Og hvad indebærer at bruge fællesskab i den virkelig verden – er det bare hyggeligt, eller er det en benhård ledelsesdisciplin? 

Sessionen ledes af Rikke Würtz, kommunaldirektør og ledelsesambassadør, som kommer ind på, hvad det vil kræve af den enkelte medarbejder, af os som ledere og af vores kollegaledere for at få fællesskabet til at virke som ledelsesdisciplin? I et skifte af oplæg og fælles dialog udfolder vi sammen muligheder og faldgruber i fællesskabet som ledelsesværktøj.

Session 4: Den attraktive arbejdsplads for fremtidens generationer
De unge generationer gør i øjeblikket deres indtog på arbejdsmarkedet, og det kan tydeligt mærkes. De har andre prioriteter og forventninger til arbejdslivet end tidligere generationer. Men hvad betyder det for ledelsen? Og hvordan bliver jeres kommune en mere attraktiv arbejdsplads for de kommende generationer? Hvad er vigtigt for de yngre medarbejdere, når de starter i job, og hvordan leder man overhovedet flere generationer på arbejdspladsen samtidigt? 

Unge-nørden Emilie Sierant Sørensen, Komponent tager jer med igennem nye indsigter, aha-oplevelser og konkrete værktøjer til den daglige ledelse. Bliv klogere på, hvad de unge drevet af, og hvad du som leder kan gøre for at omfavne fremtidens generationer på arbejdspladsen og udfolde deres potentiale. 

Session 5: Hvordan skaber vi balancen på den fleksible arbejdsplads?
Fleksibilitet er noget, vi giver til hinanden – leder og medarbejder imellem. Men mange ledere oplever, at medarbejdernes ønsker et langt mere fleksibelt arbejdsliv, hvor tid er blevet en endnu hårdere valuta. 

Men hvordan skaber vi balancen mellem fleksibilitet og løsning af kerneopgaven?

På denne session vil Stine Hinge fra Væksthus for Ledelse præsentere de foreløbige indsigter fra et igangværende projekt om ’Ledelse af fleksibilitet’, og facilitere en workshop, hvor du som leder kan dykke ned i de typiske dilemmaer og faldgruber. 

Session 6: Klimaledelse for alle
Hvordan sikrer du engagement og fælles ejerskab på tværs af hele organisationen til den grønne omstilling? Én ting er, at en bæredygtig arbejdsplads i dag nemmere tiltrækker nye medarbejdere. Noget andet er, at arbejdspladsens initiativer også bidrager positivt til den globale klimaudfordring. Grøn omstilling bliver i stigende grad en del af den resultatmæssige bundlinje, uanset hvilket område du leder.

Bliv skarpere på, hvordan du arbejder med klima som en del af din kerneopgave samt på tværs af kommunens forvaltninger, når Katrine Kabza Andersen, HR- og sekretariatschef i Middelfart Kommune, og Rune Herlin Kamstrup, chefkonsulent i Komponent, sætter spot klimaledelse.

Session 7: Diversitet og inklusion som strategisk indsats – læringer fra DI’s Diversitetsløfte
Den attraktive arbejdsplads er mangfoldig og inkluderende – men hvad betyder det for lederrollen og for organisationens strukturer og procedurer? I denne session sætter Jakob Johannes Andersen Kjærside fra Dansk Industri fokus på de overvejelser, som enhver leder bør gøre sig for at sikre, at flest muligt føler sig inkluderet på arbejdspladsen. 

I Dansk Industris Diversitetsløfte får virksomheder, NGO’er og offentlige organisationer hjælp til at sætte retningen for et mere inkluderende og mangfoldigt arbejdsmarked gennem værktøjer, workshops, webinarer og sparring på tværs. Diversitetsløftet er åbent og gratis for alle at tilslutte sig.

Læs mere Læs mindre
 
 

Praktisk information

Tid:
Den 28. oktober 2024.

Sted:
ODEON
Odeons Kvarter 1
5000 Odense C

Early bird-pris før den 1. juli 2024
2.850 kr. ekskl. moms pr. deltager.

Normalpris fra den 1. juli 2024
3.500 kr. ekskl. moms pr. deltager.

Grupperabat
Kontakt Dorthe Bidstrup Jensen, E: dbj@komponent.dk, for et tilbud, hvis I er en større gruppe fra samme organisation, der ønsker at deltage.

Tilmeldingsfristen er den 31. august 2024. 

Tilmeldingen er bindende. 

Bemærk: Det er muligt at tilmelde sig efter tilmeldingsfristens udløb.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til Ledertræf, er du altid velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål til din tilmelding eller ønsker et tilbud, hvis I er en gruppe fra samme organisation, der vil deltage på ledertræffet, kan vores koordinator Dorthe Bidstrup Jensen hjælpe dig.

Har du spørgsmål til programmet eller andre ting, er du meget velkommen til at kontakte vores projektleder på konferencen, specialkonsulent Mia Nyborg Jørgensen.

DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
MINJ
Specialkonsulent
Mia Nyborg Jørgensen