Komponent samler kommunalpolitikere på tværs af kommuner og partier om udvikling, inspiration, faglig indsigt, sparring og refleksion, der styrker det kommunalpolitiske arbejde.

Som folkevalgt er du en del af den øverste politiske ledelse i din kommune, og med dit mandat følger en række opgaver, forpligtigelser og muligheder. I Komponent hjælper vi dig med at finde ny inspiration til at blive den politiker, du ønsker at være. Hos os får du faglig indsigt og erfaringsudveksling, der styrker det grundlag, du og dine politiske kollegaer træffer beslutninger på.

Komponent er samlingssted for kommunalpolitikere på tværs af partier og kommuner. Vi har et stort netværk af politikere, erfarne embedsmænd, repræsentanter fra KL og dygtige eksperter og forskere, som vi samarbejder med, når vi udvikler nye tilbud til kommunalpolitikere. Vi forstår det politiske system, men vi er også eksperter i at skabe udvikling og læring for kommunale ledere og medarbejdere, og vi har stort kendskab til de juridiske rammer for kommunalpolitikernes såvel som for kommunernes virke.

Kommunestyret og kommunalpolitikernes rolle er under forandring. Opgaveporteføljen er større end nogensinde, og kompleksiteten i opgaverne er stigende. Der stilles større krav til politikernes viden og kommunikationsevner samtidig med, at tværgående dagsordener som f.eks. klima og rekrutteringsudfordringer udfordrer den klassiske organisering. Det betyder, at der mere end nogensinde er behov for nye politiske løsninger..

Kort sagt: Der er nok at tage fat på, når man som folkevalgt er medlem af kommunalbestyrelserne i de danske kommuner.

Læs mere Læs mindre
 
 

Tilbud til kommunalpolitikere

Komponent tilbyder ny inspiration, faglig indsigt og erfaringsudveksling, der styrker det politiske lederskab. Det gør vi bl.a. gennem en række aktiviteter og tilbud, som er udviklet af Komponent, KL og i fællesskab.

Nogle af vores kurser tilmelder du dig som enkeltperson eller som gruppe, mens andre tilbud hentes hjem i egen organisation som et lokalt forløb. 

Se alle kurser
 

Politikudvikling og innovation

Hvordan sætter man som kommunalpolitiker gang i en ny slags politikudvikling i kommunalbestyrelse og udvalg? Og hvordan kan man som embedsmænd skabe en kreativ og innovativ scene for ny politisk dialog?

Komponent har udviklet to kurser om politikudvikling og innovation: Et til kommunalpolitikere og et til de embedsmænd, som understøtter kommunalpolitikernes udviklings- og forandringsopgave

 

Det vigtige samspil mellem politikere og forvaltning

Kommunalpolitikernes virke er tæt forbundet med den kommunale forvaltning. Det politiske arbejde forudsætter et godt samspil med forvaltningen, når kommunalpolitiske beslutninger skal omsættes til virkelighed.

En række af vores tilbud taler direkte ind i det vigtige samarbejde. Det gælder f.eks. de populære makkerparforløb for udvalgsformænd og direktører eller borgmester og kommunaldirektør.

Når vi f.eks. tilbyder træning i at forstå og udfordre den kommunale økonomi, sætter vi også fokus på den løbende økonomistyring og forvaltningens rolle deri. Når vi sætter fokus på analyse og dataforståelse, kommer vi også med gode råd til, hvordan du bedst bestiller analyser hos forvaltningen. Og når vi klæder kommunalbestyrelsesmedlemmer på til at varetage bestyrelsesposter i kommunalt ejede selskaber, sætter vi også fokus på kommunens rolle som ejer og din rolle som kommunens repræsentant.

Endelig klæder vi også forvaltningen på til at understøtte det politiske arbejde i kommunalbestyrelsen. Det gør vi bl.a. gennem kurser i politisk forståelse og politisk betjening målrettet kommunale ledere og medarbejdere.

Læs mere Læs mindre

Tilbud om politikerbetjening

Her finder du Komponents og KL's tilbud til topledere, chefer, ledere og medarbejdere, der gerne vil blive bedre til at betjene politikere. Tilbuddene består af kurser/forløb, netværk og konferencer og henvender sig til alle, der arbejder med politikerbetjening.

Se alle kurser
 

Tilbud til alle aspekter af politikerrollen

Når vi udvikler tilbud til kommunalpolitikere, tager vi udgangspunkt i hele det politiske virke. Udover poster i de stående udvalg sidder langt de fleste kommunalpolitikere som repræsentanter i kommunalt ejede selskaber som havne, vandselskaber og andre forsyningsselskaber, selvejende institutioner, museer, råd og nævn mv.

Nogle rammer er mere formelle end andre, men fælles for dem er, at de stiller andre krav til kommunalpolitikerens viden om roller, ansvar og samarbejdskompetencer. Det kan være opmærksomhed på, hvornår man har hvilken kasket på, hvornår kommunalbestyrelsen har instruktionsbeføjelser, og hvordan man repræsenterer kommunalbestyrelsens interesser.

Og endelig er der alle møderne med dem, det hele handler om: Borgerne. Der er formelle møder, mødet med en borger over køledisken i den lokale butik, og så er der møderne på de sociale medier. Særligt de sidste får mere og mere indflydelse på politikernes arbejdsvilkår og mulighederne for at inddrage borgerne i den lokale politikudvikling. Evnen til at møde, facilitere samtaler, inddrage og endda samskabe med borgerne bliver kun endnu mere vigtig, og kommunalpolitikerne får behov for at dele viden om, hvad der fungerer, og hvad der fungerer knap så godt.

Læs mere Læs mindre

Rådgivning

Vi hjælper også kommunerne gennem lokale udviklings- eller læringsforløb, der klæder udvalg og kommunalbestyrelser på til det politiske arbejde. Det kan være med udgangspunkt i et af vores tilbud, som skræddersyes til jeres behov eller udfordringer, eller det kan være et forløb designet specielt til jer, som tager udgangspunkt i jeres udfordringer og udviklingsdagsorden.

Komponent kan også facilitere udviklings- eller visionsseminarer for udvalg eller hele kommunalbestyrelser, hvis I står over for en større udviklingsproces.

Læs mere Læs mindre
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

TRS
Konsulent
Theis Rubinke Sørensen
1500x920_LOUA
Chefkonsulent
Louise Angelo
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
Kalle Syberg Kjær
Centerchef
Kalle Syberg Kjær