Styrk dine kompetencer og din viden indenfor kommunalret.

Som juridisk rådgiver for den øverste administrative og politiske ledelse i kommunen er det afgørende, at du yder en kompetent og kvalificeret juridisk rådgivning. Derfor er det vigtigt, at du har en opdateret viden om dette retsområde, så du kan håndtere komplekse kommunalretlige problemstillinger.

På kurset kommunalret kommer vi bredt rundt i de kommunalretlige discipliner, og du får mulighed for gennem tre moduler at fordybe dig i forskellige emner indenfor kommunalretten.

Du får en grundig indføring i de regler, der gælder for kommunernes styrelse og opgavevaretagelse med vægt på ansvars- og opgavefordelingen mellem kommunalbestyrelsen, udvalg, borgmester og forvaltning.

Undervisningen er praksisnær, og der tages hensyn til deltagernes ønsker i planlægningen.

Du kan tage modulerne enkeltvis eller som et samlet forløb.

Modul 1: Den kommunale styrelseslov

Over to dage går vi i dybden med reglerne i den kommunale styrelseslov om bl.a. kommunalbestyrelsens virke, herunder mødevirksomhed, (om)konstituering, stedfortræderindkaldelse, krav til dagsordener samt kommunalbestyrelsesmedlemmernes rettigheder, pligter og kontrolmuligheder samt reglerne for forvaltningens betjening af kommunalpolitikerne og de udfordringer, som er forbundet hermed.
Vi gennemgår også reglerne for stående udvalg og øvrige udvalg, borgmesterens virke og tilsynet med kommunerne. Vi vil endvidere inddrage nyeste og anden relevant praksis fra bl.a. det kommunale tilsyn, således at deltagerne vil blive opdateret herom.

Modul 2 Vederlagsregler og inhabilitet

På én dag gennemgår vi de væsentligste af reglerne for vederlæggelse af kommunalbestyrelsesmedlemmerne.
Vi gennemgår endvidere reglerne om inhabilitet, ser på de typiske eksempler på inhabilitet, som kan forekomme i en kommune, og gennemgår relevant praksis om inhabilitet. 

Tilmelding dig modul 2 >>her

Modul 3: Kommunalfuldmagten og kommunernes deltagelse i selskaber m.v.

Over to dage arbejder vi med kommunalfuldmagtsreglerne og reglerne for kommunal deltagelse i selskaber m.v., herunder muligheden for at løse opgaver i samarbejde med andre offentlige eller private instanser.

Vi gennemgår også reglerne for kommunal erhvervsvirksomhed og kommunernes deltagelse i § 60-fællesskaber. Kurset tager udgangspunkt i konkrete sager fra praksis.

Tilmeld dig modul 3 >>her

Dit udbytte

Efter forløbet står du endnu stærkere i din juridiske rådgivning, og du har et komplet overblik over de forskellige elementer af kommunalretten. Du har samtidig opbygget et godt netværk bestående af andre jurister eller medarbejdere, som rådgiver den administrative og politiske ledelse i kommunerne, og som du kan fagligt kan sparre med i din hverdag.

Deltagerne vil efter kurset have kendskab til nyeste praksis fra relevante tilsynsmyndigheder. Sådan at ombudsmanden og domstolene ikke nævnes.

Undervisere/ Oplægsholdere

Undervisere på kurset er chefkonsulent Jesper Gradert, chefkonsulent Lise Riddersholm Husted og chefkonsulent Natalia Louise Lehnsdal, KL, Jura og EU.

Alle tre er erfarne undervisere og har gennem flere år beskæftiget sig med kommunalretten og har erfaring fra både KL, kommunerne, det kommunale tilsyn samt Social- og Indenrigsministeriet og har undervist på jurauddannelsen på universitet.

17.900 kr.
Sted og startdato
Kolding: 15. januar 2025
Varighed: 2+1+2 dage
Se tid og sted for det valgte forløb
Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding

Modul 1 Den kommunale styrelseslov
15. januar kl. 10.00 - 16. januar 2025 kl. 15.00

Modul 2 Vederlagsregler og inhabilitet
5. februar 2025 kl. 10.00 - kl. 15.00

Modul 3 Kommunalfuldmagten og deltagelse i selskaber mv.
3. marts kl. 10.00 - 4. marts 2025 kl. 15.00

Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Hele Kurset 17.900 med middag og overnatning dækker alle 3 moduler

Hele kurset 15.900 uden middag og overnatning dækker alle 3 moduler

Et modul af 2 dage 8.800med middag og overnatning

Et modul af 2 dage 7.800 uden middag og overnatning

En dag 3.700 (modul 2)

Modulerne kan vælges enkelvis eller samlet.

Priserne er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning.

Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart.

Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne.

Er du i målgruppen?

Forløbet er målrettet medarbejdere, der rådgiver om juridiske spørgsmål indenfor kommunalretten. Dette kan både være uddannede jurister, udvalgssekretærer/konsulenter eller medarbejdere med ledelsesansvar, som fagligt skal sparre med borgmester, udvalgsformænd eller kommunaldirektører/direktører

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash
MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen