På én dag gennemgår vi reglerne for vederlæggelse af kommunalbestyrelsesmedlemmerne samt reglerne om inhabilitet.

Modul 2: Vederlagsregler og inhabilitet

På én dag gennemgår vi de væsentligste af reglerne for vederlæggelse af kommunalbestyrelsesmedlemmerne.
Vi gennemgår endvidere reglerne om inhabilitet, ser på de typiske eksempler på inhabilitet, som kan forekomme i en kommune, og gennemgår relevant praksis om inhabilitet. 

Undervisningen er praksisnær, og der tages hensyn til deltagernes ønsker i planlægningen.

Du kan tage modul 1, 2 og 3 af "Kommunalret for specialiser" enkeltvis eller som et samlet forløb. 

Undervisere/ Oplægsholdere

Undervisere på kurset er chefkonsulent Jesper Gradert, chefkonsulent Lise Riddersholm Husted og chefkonsulent Natalia Louise Lehnsdal, KL, Jura og EU.

Alle tre er erfarne undervisere og har gennem flere år beskæftiget sig med kommunalretten og har erfaring fra både KL, kommunerne, det kommunale tilsyn samt Social- og Indenrigsministeriet og har undervist på jurauddannelsen på universitet.

Varighed: 1 dag
Er du i målgruppen?

 

Forløbet er målrettet medarbejdere, der rådgiver om juridiske spørgsmål indenfor kommunalretten. Dette kan både være uddannede jurister eller medarbejdere med ledelsesansvar, som fagligt skal sparre med borgmester, udvalgsformænd eller kommunaldirektører/direktører.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash
MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen