Komponent understøtter jeres arbejde med kompetenceudvikling, og når I vil udvikle den faglige ledelse og kvalitet, borgerinvolveringen og den økonomiske styring på det specialiserede voksenområde.

Stigende udgifter, hjemsendelser fra Ankestyrelsen, ny lovgivning og utilfredse borgere. Mange kommuner får i de kommende år brug for at sætte ekstra fokus på det specialiserede voksenområde, der lige nu rummer en række store udfordringer. Hos Komponent står vi klar til at hjælpe jer i gang med både kompetenceudvikling af medarbejderne, et grundigt eftersyn og intensiv udvikling af området. Dermed kan I sikre, at både medarbejdere og ledere er klædt på til at håndtere dagens og morgendagens opgaver til gavn for både retssikkerhed, trivsel og udvikling hos udsatte eller handicappede borgere.

Læs mere Læs mindre

En bred ydelsesvifte, der kommer hele vejen rundt

Som Kommunernes eget udviklingscenter har Komponent kompetencerne til at understøtte jeres arbejde på det specialiserede voksenområde, hvad enten I har brug for konkret og praksisnær kompetenceudvikling eller et mere omfattende eftersyn af området.

Ud fra vores mangeårige arbejde med og i kommunerne er det vores erfaring, at en bæredygtig strategi for det specialiserede voksenområde begynder med fem vigtige skridt:

  • Få identificeret jeres styringsudfordringer gennem brug af data, så I har den nødvendige viden for at handle og spotte kommende udviklinger på området
  • Sæt fokus på myndighedsfunktionerne og styrk deres arbejde med praksisnær kompetenceudvikling, retning i den faglige praksis og nærværende ledelse
  • Kvalitetssikring af involveringen af og dialogen med borgere og pårørende
  • Se tilbudsvifte igennem med særlig fokus på mellemformerne, snitfladerne til andre områder og det tværfaglige samarbejde
  • Understøt forebyggelsen af systemafhængighed og understøt borgernes kompetencer til at selv at tage ansvar og udvikle selvstændighed

Du er altid velkommen til at kontakte os til en snak om udfordringer og muligheder i din kommune. Fordi vores ydelsesportefølje er så bred, kan vi skræddersy netop den løsning, der kombinerer analyser, organisationsudvikling og kompetenceudvikling i et miks der sikrer, at I når jeres faglige og økonomiske mål.

Komponent kender kommunerne

Dialogen med dig og dine kollegaer i kommunerne er grundlaget for vores ydelser. Vores konsulenter og undervisere er hentet blandt de dygtigste på deres felt og har et indgående kendskab til den kommunale drift, de faglige dilemmaer og de ledelsesmæssige udfordringer, der kendetegner det specialiserede vokseområde.

Læs mere Læs mindre
 

Hent kursuskataloget her

Vi har samlet alle aktuelle aktiviteter i et kursuskatalog. Her får du overblik over dine muligheder for kompetenceudvikling i 2024, og det er nemt at dele i organisationen eller printe til personalestuen. 

Kvinder sidder og smiler bag en buket blomster
 
 

Åbne kurser eller kompetenceudvikling i egen organisation

Hos Komponent har vi en fast stamme af kurser, der klæder dig og dine kollegaer på til at arbejde efter servicelovens paragraffer og med de mest virkningsfulde metoder på det specialiserede voksenområde. Vi har også metodiske kurser, om hvordan man bedst kan understøtte fx borgerinddragelse og borgers recovery og rehabilitering.

Vores kurser udbydes som åbne hold, hvor du møder og udveksler erfaringer med kommunale kolleger fra hele landet. Langt de fleste kan desuden hentes hjem til egen organisation, hvor hele personalegruppen kan udvikle sig fagligt og personligt i et trygt rum.

Kvinde
 
 

Kontakt

Vil du høre mere om vores ydelser, eller har du en god idé til et samarbejde, der løfter kommunerne? Vi er altid glade for at høre fra dig.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk.

Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

MAKU
Chefkonsulent
Maibritt Kuszon
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke
Christina Kaae
Chefkonsulent
Christina Kaae