MAKU

Maibritt Kuszon

Chefkonsulent

Maibritt er ekspert i drift og udvikling af det specialiserede voksenområde. Med udgangspunkt i mange års leder- og cheferfaring og Master i Organisationspsykologi gennemfører hun analyser og rådgiver kommuner om bl.a. styring, faglig ledelse og udvikling. 

Som chefkonsulent i Komponent har hun bl.a. udviklet en tilgang og et analysedesign, som hjælper kommuner til at identificere de udgiftsdrivende faktorer i sagsbehandlingen. Det er bl.a. på baggrund af denne, at hun har gennemført analyser og efterfølgende udviklingsprocesser i en lang række kommuner. 

Maibritts specialistområder er bl.a. 

  • Sagsbehandling og faglig ledelse på det specialiserede voksenområde.
  • Data og analyser med fokus på faglighed, organisering, ledelse, styring og udvikling.
  • Facilitering og udvikling af tværgående samarbejder og arbejdsmiljø.

Maibritt har indgående kendskab til, hvad det kræver at drifte, styre, ledelse, udvikle og forandre det specialiserede voksenområde. Det bruger hun, når hun rådgiver og samarbejder med kommuner - men hun bruger det også, når hun fra tid til anden påtager sig opgaven som interimleder i kommuner, der mangler ledelseskraft i forbindelse med f.eks. implementering af ny lovgivning eller nye understøttende systemer. 

Find mig på LinkedIn