Social- og Boligstyrelsen og Komponent holder d. 30 maj konference om voksen-handicapområdet!

Konferencens fokus er primært på voksen-handicap. Et af konferencens temaer i 2024 er samarbejdet med pårørende og pårørendes rolle i arbejdet med recovery-orienteret rehabilitering. Her er det pårørende i bred forstand, hvilket også eksempelvis kan betyde aktører i borgers selvvalgte netværk og civilsamfund. Andre temaer på konferencen er livskvalitet og betydningen at være en del af noget andet og mere som borger med handicap.

Formål

Formålet med konferencen er dels at dele viden og erfaringer om indsatser og tiltag, der virker, og dels at inspirere og skabe nysgerrighed for nye perspektiver og gode ideer på voksen-handicapområdet. I forbindelse med blandt andet recovery-orienteret rehabilitering og projekter, der konkret styrker borgerinvolvering og -ejerskab, foregår der meget udviklingsarbejde på handicapområdet rundt omring i kommuner, på tilbud og i organisationer, og denne konference genetablerer et fagligt samlingspunkt herfor, som har manglet de seneste år.

Stand på konferencen

Der er mulighed for at have en stand til konferencen. Der er plads til 10 stande. Standene er centralt placeret udenfor plenumsalen. Se standplanen ovre til højre under Filer.
Kontakt Dorthe Bidstrup Jensen, E: dbj@komponent.dk for mere herom.

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms.

 

09.30  Ankomst, registrering og en bid brød

10.00  Velkomst og intro

// Niels Arendt Nielsen, vicedirektør, Social- og boligstyrelsen og Bjarne Richter Bjelke, chefkonsulent, Komponent

10.15  Det oplevede og vurderede behov 
Mange organisationer og professionelle vil gerne arbejde med udgangspunkt i personens indefra-perspektiv, men det kan være vanskeligt, og ofte ender det oplevede behov (indefra-perspektivet) med at blive oversat til et fagprofessionelt udefra perspektiv.

Oplægget vil inkludere konkrete eksempler på ovenstående samt forskning fra hjerneskadeområdet der belyser, hvad der har mest betydning for personer ramt af hjerneskade samt deres nære pårørende. Dette vil blive perspektiveret over i det generelle arbejde, der foregår i den nationale tænketank, der blev nedsat i kølvandet på Hvidbog om Rehabilitering 2.0. Her arbejdes der med konkrete støtteredskaber, som skal hjælpe til at understøtte perspektivskiftet i praksis.

// Chalotte Glintborg, lektor i rehabiliteringspsykologi og forskningsgruppeleder, Aalborg Universitet

11.00  Pause

11.15  Hvordan jeg bedst bliver hjulpet i mit hverdagsliv
Hvad betyder livskvalitet for mig, og hvordan hjælper de professionelle mig bedst? Hvordan bliver mine ønsker og håb til virkelighed? Og hvad med de udfordringer og barrierer, der måtte opstå, og hvad skal man være særlig opmærksom på, når man er en fagperson, der skal hjælpe og understøtte unge med handicap?

// Rikke Sørensen, forperson, ULF Ungdom

11.35  Styrket Pårørendesamarbejde i Aarhus Kommune
Aarhus Kommune har på voksenhandicapområdet arbejdet med at styrke samarbejdet med pårørende gennem forskellige initiativer. Der er blandt andet etableret mulighed for borger- og pårørenderåd på alle bofællesskaber og botilbud, udarbejdet et kodeks for pårørendesamarbejdet og gennemført kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere.
Udgangspunktet for udviklingen og implementeringen af initiativerne er, at pårørendesamarbejdet anses som en vigtig del af arbejdet. Pårørende er en væsentlig del af borgerens liv og derfor giver et godt pårørendesamarbejde mulighed for at understøtte bedre rammer for borgeren. Samtidig kan pårørendesamarbejde i nogle tilfælde være en udfordring for arbejdsmiljøet for både medarbejdere og ledere.

I oplægget præsenteres kort formålet med at igangsætte initiativerne, samt erfaringer fra arbejdet. Der er særligt fokus på kodeks for pårørendesamarbejdet, som er et fælles udgangspunkt og værdisæt for samarbejdet med pårørende.

// Natascha Mannemar Jensen, chef for Voksne, Job og Handicap, Aarhus Kommune
// Vicki Hvam, afdelingsleder for botilbuddet Elevhus, Aarhus Kommune, projekt, virkning, formål, perspektiver

12.15  Frokost og netværk

13.15  Parallelle sessioner - se beskrivelserne til højre på siden

14.25  Pause og tilbage til plenumlokale

14.45  Mit hjem eller jeres arbejdsplads?
For mange mennesker er et hjem det sted, hvor man selv bestemmer, og hvor man kan trække sig tilbage fra andres blikke. Et sted, hvor man selv beslutter, hvor sofaen skal stå, og om man vil ryge indenfor eller ej. De fleste af os har også noget, vi gør ”derhjemme”, når ingen andre kigger. Piller næse. Ser Netflix i bar røv. Tømmer hele chipsposen selv. Hvis man er et menneske med et psykosocialt eller fysisk handicap, der bor på et bosted, har man ikke altid adgang til det rum. For dét, der er ens bolig, er også nogen andres arbejdsplads. Jeg vil i oplægget diskutere nogle af de dilemmaer det kan medføre i et hverdagslivsperspektiv med fokus på livskvalitet.

// Anne Mia Steno er antropolog og lektor på Københavns Professionshøjskole, hvor hun forsker i og med unge i udsatte positioner omkring emner som psykosociale handicap, ensomhed, tilhør, hjemlighed og medbestemmelse. Derudover er hun uddannet forfatter og skriver ungdomsbøger.

15:30  Afrunding

15:35  Tak for i dag

Læs mere Læs mindre

Session 1: Digitale avatars i gruppearbejde med borgere med udviklingshæmning
Sønderborg Kommune har med støtte fra VELUX-Fonden udviklet en digital platform inspireret af elementer fra gamingverdenen. Platformen benyttes i det socialpædagogiske arbejde i gruppeforløb for borgere med udviklingshæmning på væresteder og botilbud. Både borgere og personale oplever universet som motiverende og meningsfuldt, og platformen har bidraget til at øge deltagernes selvstændighed, sundhed og sociale netværk. Det er nu muligt for andre organisationer at tage Aktive Avatars i brug - Hvordan fungerer det, og hvordan kan I komme i gang? Find inspiration og how-to på denne session!

// Frederik Jensen, sundhedspædagogisk konsulent, Sønderborg Kommune 

Session 2: Borgeren i centrum – model for tillid, samarbejde og inddragelse 
Kommunerne får mange klager over sagsbehandlingen på handicapområdet, og antallet af hjemvisninger og omgørelser hos Ankestyrelsen er højt. Undersøgelser viser desuden, at inddragelsen og samarbejdet med borgeren i sagsbehandlingen ofte er mangelfuld, og at mange borgere ikke har tillid til eller oplever, at de får den indsats, de har behov for, for at få et meningsfyldt og tilfredsstillende liv. Formålet med modningsprojektet Borgeren i centrum er, at udvikle og modne en model for tillid, samarbejde og inddragelse i sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet, med afsæt i Social- og Boligstyrelsens otte principper for recovery-orienteret rehabilitering. I løbet af oplægget vil du få et praksisnært indblik i Roskilde Kommunes arbejde med modellen og kommunens udvikling i samarbejdet med borgerne.   

Oplægget henvender sig blandt andet til ledere, rådgivere og konsulenter i den kommunale myndighed på voksenhandicapområdet, som ønsker at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen..

// Camilla Schultz Dvinge, projektleder på Borgeren i centrum. Social- og Boligstyrelsen og Camilla Kragh, projektleder, Roskilde Kommune. 

Session 3: Ledelse og styring på fremtidens specialiserede voksenområde - med fokus på trivsel
Denne session fokuserer på de mennesker med autisme/udviklingshæmning, som ender som særligt dyre enkeltsager på grund af udbredt mistrivsel. I Sofiefonden har vi gennemført en undersøgelse, der viser en signifikant korrelation mellem mistrivsel og manglende socialfaglige kompetencer. Undersøgelsen peger også på, manglende socialfaglige kompetencer og høj mistrivsel blandt andet skyldes utilstrækkelig ledelse af bostederne. Ledelsen skal sikre, at medarbejderne er klædt på til at håndtere uhensigtsmæssig adfærd, coache medarbejderne, inddrage pårørende, samarbejde med psykiatrien og håndtere Socialtilsynet. 

Sofiefonden estimerer, at målrettede indsatser kan reducere omkostningerne til denne gruppe med flere hundrede millioner kroner årligt med varig effekt, hvilket over fire år vil spare over 1 mia. kr. Samtidig er de menneskelige omkostninger enorme.

Vi vil give en kort introduktion til ovenstående og derefter skal vi sammen vil arbejde med, hvordan vi kan styrke ledelsen af disse bosteder bl.a. ved at lære af de bosteder, som allerede er lykkes. 

// Thomas Holm, formand, Sofiefonden og far til en ung mand med autisme og udviklingshæmning og Sarah Parlar, autoriseret psykolog og medlem af bestyrelsen, Sofiefonden.

Session 4: Rundt om pårørende
Hvem er de pårørende egentlig, og hvad efterspørger de? Kom med bagom CP Danmarks (tidligere Spastikerforeningen) pårørendeprojekt og få indblik i, hvad der virker, og hvorfor det er nødvendigt med tilbud til alle typer af pårørende. 

Bemærk: Pårørendeprojektet i CP Danmark er målrettet pårørende til børn og unge under 25 år – som oftest de voksne og søskende i familierelationer.

//Stine Stenholt Nielsen, projekt- og kursusansvarlig, CP Danmark og Line McMonagle, socialfaglig rådgiver, CP Danmark 

Læs mere Læs mindre
 

Praktiske informationer

Den 30. maj 2024 kl. 09:30-15:35.

ODEON
Odeon Kvarter 1
5000 Odense C

2.095 kr. ekskl. moms.

Der vil være plads til 10 stande. Standene vil være centralt placeret udenfor plenumsalen.

Se standplanen øverst til højre under Filer.

Pris for stand (3 x 3 m): 9.750 kr. ekskl. moms.

Prisen er inkl. en standholder. 

Pris pr. ekstra deltager: 1.400 kr. ekskl. moms.
Maks 2 ekstra deltagere til 1.400 kr. Yderligere deltagere er til normal deltagerpris.

Hvis du vil vide mere eller købe en standplads, er du velkommen til at kontakte Dorthe Bidstrup Jensen, dbj@komponent.dk

 

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Anne Skjelborg
Konference- og eventansvarlig
Anne Skjelborg
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen