FIT-metoden er både et unikt, tværgående særsyn i socialt arbejde i Danmark og et nyskabende værktøj til konkret borgerfokusering for bedre resultater. Dette kursus giver dig mulighed for at komme i gang med FIT.

FIT-metoden oplever i disse år en stor interesse, fordi den kan gøre, ikke bare sige, noget af alt det, vi har villet i årevis. Tag de første skridt ind i FIT-verdenen med Komponents FIT Introdag som afsæt.

”FIT – hvorfor, hvad, hvordan” kan også hentes hjem til egen organisation, og vi kan tilpasse generel FIT-introduktion til jeres behov og tidsplaner.

Chefkonsulent i Komponent og antropolog, Bjarne Richter Bjelke, og psykolog i Aarhus Kommune, Gritt Graugaard Bonde, er gået sammen om at skabe rammerne for en introducerende kursusdag om Feedback Informed Treatment. Begge har deltaget i instruktøruddannelsen hos metodens ophavsmand, Scott Miller, i Chicago og begge er certificerede FIT-undervisere.

Introdagen vil først og fremmest give deltagerne et fundament af viden om, hvad FIT egentlig er, samt om, hvordan man så ”gør” FIT. Kort sagt vil vi komme ind på hvorfor, hvad og hvordan i forhold til metoden. Som i øvrigt er en anerkendt evidensbaseret arbejdsform både internationalt og i dansk sammenhæng. 

Vi vil også perspektivere og sætte FIT ind i den aktuelle faglige tid og forbinde metoden til nogle af de tværgående værdier og målsætninger, de fleste velfærdstilbud i Danmark arbejder efter i dag.

Således er denne dag også kendetegnet ved at understrege de bredere socialfaglige perspektiver, som også er dem, fx kommunerne og Social- og Boligstyrelsen er optaget af.

FIT kan både være et relativt enkelt dialogisk redskab, men også på sigt tilsige et større organisatorisk engagement i retning af at skabe en feedback-kultur og diskutere nye blikke på faglighed. Vi vil komme ind på begge dele, ligesom vi vil anvise mulige veje videre.

Udbytte

  • Du vil være bekendt med den basale evidens, der ligger til grund for FIT og vide, hvorfor og hvordan det er en ”meta-metode”.
  • Du kender til FIT-metodens effekt og årsager dertil
  • Kendskab til de vigtigste FIT-begreber (fx, ORS, SRS og ”graferne”)
  • Du har indblik i betydningen af feedback-kultur
  • Du kan have en dialog med borgere om FIT
  • Du får kendskab til hvordan og hvorfor man kan parallel-score og lave målinger med børn og unge
  • Tværgående perspektiver: I hvilke sammenhænge vil man kunne anvende FIT?
  • Du kan tage næste skridt og afprøve arbejdet med metoden
  • Litteraturliste over aktuel FIT-litteratur på dansk og engelsk

Tilrettelæggelse

Undervisningen er dialogisk tilrettelagt og vil veksle mellem underviserformidling og små øvelser/facilitering af refleksion og diskussion af metoden. Hvis relevant, kan der forekomme inddelinger på dagen i forhold til deltagernes roller i praksis.

Undervisere/ Oplægsholdere

Gritt Graugaard Bonde er autoriseret cand.psych og certificeret FIT-underviser. Hun arbejder i Psykologteamet ved Ungdomscenteret i Aarhus Kommune og har mange års erfaring med behandling og udredning af unge med komplekse sociale og psykiatriske problemstillinger. Siden starten af 2013 har FIT været et fast element i alle behandlingsopgaver. Gritt har gennem de sidste fire år løbende deltaget i kurser i FIT i både Danmark og Chicago. Hun er medforfatter til bogen ”Feedback Informed Treatment - En grundbog”, og har ud over behandlingsarbejdet opgaver inden for undervisning og supervision i relation til FIT.

Bjarne Richter Bjelke er mag.art i antropologi, chefkonsulent i Komponent og certificeret FIT-underviser. Bjarne er ansvarlig for aktiviteter og kompetenceudvikling i Komponent Social og har bred erfaring med metodeudvikling og vidensarbejde på socialområdet. Han har en fortid som specialkonsulent i Social- og Boligstyrelsens handicapkontor og på et af de nationale videnscentre på handicapområdet. Som antropolog er Bjarne særligt optaget af FIT pga. den tværgående kvalitet, den helt konkrete og metodiske borgerfokusering og den feedback-kultur og sprogbrug, metoden tilsiger. 

Oplæg/webinar om FIT

Chefkonsulent Bjarne Richter Bjelke fra Komponent, som er underviser på kurset og certificeret FIT-underviser, holder også gerne kortere webinar-oplæg, online-oplæg til temadage/personaldage eller ”fysiske” oplæg om FIT-metoden – og kan eksempelvis perspektivere med et særligt blik på, om man kan tale om feedback informeret social arbejde i det offentlige Danmark i dag. Kontakt Bjarne og hør om mulighederne.

Tidligere kursister udtaler

"Jeg kunne godt lide vekselvirkningen med det samfundsmæssige antropologiske perspektiv og erfaringer fra praksis. Det gav en god dynamik og gjorde, at der var mulighed for at komme hele vejen rundt om de spørgsmål og overvejelser, kursisterne bragte på banen"
"Rigtig gode undervisere med både højt niveau fra teori og praksis. Samarbejde mellem de 2 undervisere, deres måde at supplere hinanden tilpas har jeg sjældent oplevet. Nærmest synergieffekt"

2.495 kr.
Sted og startdato
Odense: 16. maj 2024
Varighed: 1 dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
16. maj 2024 kl. 8.30 - kl. 15.30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Introdagen kan hjemkøbes til et tilbud eller en organisation, hvilket både kan give mere kollektiv læring, styrke organisatoriske mål og mere fælles sprog. Kontakt os for tilbud

Er du i målgruppen?

Målgruppen for FIT-introdagen er ledere og fagpersoner fra socialområdet og tilgrænsende, som vil tage de første skridt og opnå den første indsigt i metoden. Eftersom metoden er tværgående relevant, er målgruppen også fagligt bred, og deltagerne kan komme fra forskellige områder. Det betyder også, at der vil være en god og sund udveksling af fagligt sprog, hvad angår fx borgerfokusering og forskellige involveringstraditioner.

Program

Ankomst og morgenmad
Velkommen og fagligt program starter
FIT – hvorfor: baggrund og evidens
FIT – hvad: meta-metode, indhold og elementer
Feedback-kultur
FIT – hvordan: ORS og SRS
FIT hos jer? – diskussion
Perspektiver: mod implementering, effekt, supervision
FIT-dialog, at præsentere FIT
Hvordan videre?
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

landskab
Koordinator
Malene Saron
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke
Sarah Reintoft Henriksen
Koordinator | På barsel
Sarah Reintoft Henriksen