CTI er den mest benyttede støttemetode i Housing First-indsatser og en af dem, der skal kunne dokumenteres, at man anvender, såfremt man arbejder med Housing First-indsatser. Lær at arbejde med CTI på dette kursus og giv bedre støtte til borgere, der er eller skal i egen bolig.

CTI er ved at vinde indpas i mange af landets kommuner, fordi CTI er evidensbaseret og en omkostningseffektiv metode til at hjælpe udsatte borgere, når de befinder sig i en kritisk overgang. Men netop fordi CTI er evidensbaseret stiller metoden en række krav til CTI-medarbejderen og til organisationen. 

Disse krav – og deres betydning for både borgerne, medarbejderne og organisationen - stiller vi skarpt på dette to-dags CTI-kursus.

Efter endt kursus vil du vide, hvad det kræver at arbejde indenfor rammerne af CTI, ved at have opnået viden om

  • baggrunden for CTI og erfaringerne med anvendelse af CTI-metoden både nationalt og internationalt
  • det faglige grundlag for CTI-metoden og ”housing-first”-princippet
  • målgruppen for CTI (til forskel fra fx ICM)
  • kerneelementerne i CTI
  • CTI-medarbejderens roller og opgaver
  • hvordan CTI adskiller sig fra ”almindelige” støtteforløb; herunder hvordan et CTI-forløb er opbygget og kravene til en CTI-indsats
  • hvordan man kan arbejde netværksskabende – og hvorfor det er så vigtigt i CTI
  • hvordan man kan arbejde manual- og evidensbaseret og samtidig skabe rum for individuelle faglige vurderinger i forhold til den enkelte borger

Indhold

Via en grundig gennemgang af CTI; det metodiske grundlag, manualen, de tre faser og kerneelementerne, arbejder vi med, hvordan CTI kan omsættes i praksis og blive et konkret værktøj i deltagernes organisationer. Vi udfolder, hvordan der konkret kan arbejdes netværksorienteret og drøfter kravene til en recovery-orienteret indsats. Med udgangspunkt i en case demonstreres CTI i praksis.

På kurset veksles der mellem oplæg, refleksion, gruppe- og plenumdiskussioner samt små praktiske øvelser/demonstrationer.

Undervisere/oplægsholdere

Eva Maria Darre er afdelingsleder i Center For Videndeling, Trancit, hvor hun til dagligt beskæftiger sig med socialfaglig kvalitetssikring, udvikling og kompetenceløft af udsatte- og socialområdet. Hun er uddannet socialrådgiver og kandidat i pædagogisk sociologi, og trækker på erfaring som henholdsvis rådgiver, konsulent og underviser indenfor området, hvor hun bl.a. beskæftiger sig indgående med Housing First-tilgangen samt rammemetoderne CTI og ICM.

Iben Nielsen er udviklingskonsulent og projektleder i Trancit, hvor hun til dagligt beskæftiger sig med udvikling af hjemløseprojekter ud fra Housing First-tilgangen og rammemetoderne CTI, ICM og ACT. Iben er uddannet socialformidler og trækker på mere end 25 års kommunal erfaring indenfor familie-, udsatte- og beskæftigelsesområdet. Iben har udarbejdet og implementeret flere sociale projekter, hvor hun ud fra en recovery-orienteret tilgang har afsøgt mulighederne for rette støtte samt inklusion af udsatte ledige.

Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb

Er du i målgruppen?

Kurset er til dig, der arbejder som bostøttemedarbejder - enten som § 85 eller som ansat i et §107, 109 eller §110-tilbud - og skal udføre CTI. Det kan også være, at du er leder for ét af de ovennævnte områder, og har brug for at opnå kendskab til metoden for at kunne sikre implementeringen. Eller du arbejder i en myndighedsafdeling indenfor det specialiserede voksenområde og skal træffe afgørelsen om CTI-forløb.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Sarah Reintoft Henriksen
Koordinator | På barsel
Sarah Reintoft Henriksen
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke