Lær at anvende ICM på dette to-dagskursus

ICM-metoden en af de mest udbredte metoder inden for Housing First-tilgangen. Det er en intensiv og fleksibel støttemetode baseret på recovery-orientering og en empowerment-fokuseret tilgang. Metoden er evidensbaseret og afprøvet i kontrolforsøg i flere lande omring os.

Konklusionen er klar: borgere der befinder sig i hjemløshed eller er i risiko herfor, har markant større chance for at få en bolig og fastholde denne, hvis de tilbydes en ICM-indsats. Denne faktor er med til at understrege relevansen netop i disse år, hvor der ændres i lovgivning og regler på området, bl.a. i forhold til mindre refusion til kommunen ved benyttelse af forsorgshjem.

Netop fordi ICM er en evidensbaseret metode, stiller det krav til ICM-medarbejderens kompetencer og indgående kendskab til metodens kerneelementer (de virksomme elementer).

Vi tilbyder dette kurser i ICM, til jer der har behov for at blive indført grundigt i metodens rammer og kernelementer. Efter du har deltaget på kurset, vil du have indgående forståelse for, hvad det kræver at praktisere ICM-metoden, du vil kunne gå i gang, og du vil bl.a. have opnået viden om:

  • ICM’s forankring i Housing First-tilgangens principper og værdigrundlag
  • ICM-målgruppen
  • Recovery-orienteret og empowerment-fokuseret tilgang
  • ICM-metodens kerneelementer og fokusområder
  • ICM-medarbejderens roller og fokus
  • Netværksbaseret tilgang og netværksskabende redskaber
  • Indføring i manualbaseret og evidensbaseret praksis, med blik for individuelle og kontekstuelle hensyn

Indhold

Gennem en grundig indføring i ICM metodens grundlag vil vi arbejde med, hvordan ICM kan omsættes i jeres praksis og indsats. Vi udfolder metodens værdigrundlag og tilgang, afprøver og forholder os til ressourcefokuseret praksis samt afprøvelse af netværksbaserede redskaber. Alt sammen for at sikre deltagernes mulighed for at overføre ny viden til egen praksis i samarbejde med borgerne.

På kurset veksles der mellem oplæg, individuel refleksion, gruppe- og plenumdrøftelser samt praksisøvelser.

Underviser

Eva Maria Darre er faglig chef i Trancit, hvor hun til dagligt beskæftiger sig med socialfaglig kvalitetssikring, udvikling og kompetenceløft af udsatte- og socialområdet. Hun er uddannet socialrådgiver og kandidat i pædagogisk sociologi, og trækker på erfaring som henholdsvis rådgiver, konsulent og underviser indenfor området, hvor hun bl.a. beskæftiger sig indgående med Housing First-tilgangen samt rammemetoderne CTI og ICM.

Iben Nielsen er udviklingskonsulent og projektleder i Trancit, hvor hun til dagligt beskæftiger sig med udvikling af hjemløseprojekter ud fra Housing First-tilgangen og rammemetoderne CTI, ICM og ACT. Iben er uddannet socialformidler og trækker på mere end 25 års kommunal erfaring indenfor familie-, udsatte- og beskæftigelsesområdet. Iben har udarbejdet og implementeret flere sociale projekter, hvor hun ud fra en recovery-orienteret tilgang har afsøgt mulighederne for rette støtte samt inklusion af udsatte ledige.

4.450 kr.
Sted og startdato
Middelfart: 19. marts 2024
Varighed: 2 dage
Se tid og sted for det valgte forløb
Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart
19. marts kl. 8.30 - 20. marts 2024 kl. 15.30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

Kurset er tiltænkt kommunale organisationer og leverandører inden for det sociale område. Det kan være bostøtter, myndighedsrådgivere eller ledere, der har behov for at tilegne sig viden om metoden og skal benytte sig af den. Kurset afholdes over to dage. Der er ligesom de fleste andre Komponent-kurser mulighed for at hjemkøbe det og for at tilbyde skræddersyede løsninger efter jeres konkrete behov.

Program

Kaffe/the med brød
Velkommen
Housing First
ICM metodens værdigrundlag og formål
ICM’s Kerneelementer
De 8 dimensioner
ICM-plan - praksisøvelse
Frokost
Opsamling på praksisøvelse
Recovery, rehabilitering og empowerment
ICM-medarbejderens 2 roller og kompetencer
Målgruppevurdering og visitering + øvelse
Tak for i dag
Kaffe/the med brød
Opsamling fra dag 1
Erfaringer med ICM-metoden
Støttenetværk og lokalmiljø
Netværksarbejde og redskaber + øvelse
Frokost
Tværfagligt samarbejde og koordinering
Helhedsorientering + øvelse
Metodefidelitet og fleksibilitet
Opsamling og afrunding
Tak for denne gang