VUM 2.0 og Fælles Faglige Begreber set fra udførersiden – hvad er det, hvorfor skal vi det og hvordan? Hvordan kan metoden løfte fagligheden og kvaliteten af samarbejdet med borger og myndighed? Bliv klogere på arbejdet i praksis med de dele af VUM 2.0 og FFB, der er mest relevante for udfører.

Indhold og udbytte 

VUM 2.0 og dokumentation i FFB er kommet for at blive. De kommunale myndighedsområder vil fremover også vurdere udførers arbejde med metoden i valg af leverandør. Derfor er det vigtigt, at der er et solidt VUM/FFB-praksisfundament integreret i tilbuddet – som en del af den faglige udvikling og som fremtidssikring. 
 

  • Introduktion til de nye elementer i VUM 2.0 og viden om, hvordan udfører er tænkt ind i metoden 
  • Viden om, hvordan helhed og sammenhæng for borgeren er en del af VUM 2.0 
  • Viden om recovery og (re)habilitering, og hvordan borgerens ønsker, håb og drømme danner baggrund for såvel sagsbehandlers udredning som udførers samarbejde med borger 
  • Introduktion til Fælles faglige begreber (FFB) med hovedvægt på Funktionsevneguiden, som bliver samarbejdsredskabet mellem udfører og myndighed 
  • Gennemgang af elementerne i det strukturerede indsatsmål i bestillingen 
  • Viden om dokumentations- og evalueringspraksis 
  • Praksisnære øvelser samt konkrete forslag til omsætning af den nye viden i praksis 
     

Temadagen kan med fordel hjemkøbes til eget tilbud/organisation og giver gode muligheder for dialog og involvering. Vi kan også designe og tilpasse halve temadage for leverandør og udfører eller på andre måder få temadagen til at passe med behovene og planlægningen i tilbuddet.

 

Undervisere

Komponent samarbejder med et korps af undervisere i VUM2.0/FFB, som selv arbejder med metoden i praksis i forskellige kommuner, og ud fra tilgange og undervisning, der er designet i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen og KL. Underviserne på denne temadag for udfører/leverandører er selv en del af udførerkæden og er dermed tæt på metode og dokumentation i praksis.


Generelt VUM 2.0 og FFB-kursus målrettet også myndighed og den brede implementeringsproces i kommunen:
https://www.komponent.dk/kurser/vum-ffb 

Varighed: 1 dag
Er du i målgruppen?

Leverandør, udfører og tilbud på det specialiserede voksenområde.  

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MASA1500x920_webfokus_ini.png
Koordinator
Malene Saron
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke
Sarah Reintoft Henriksen
Koordinator | På barsel
Sarah Reintoft Henriksen