VUM 2.0 og Fælles Faglige Begreber set fra udførersiden – hvad er det, hvorfor skal vi det og hvordan? Hvordan kan metoden løfte fagligheden og kvaliteten af samarbejdet med borger og myndighed? Bliv klogere på arbejdet i praksis med de dele af VUM 2.0 og FFB, der er mest relevant for udfører.

Indhold og udbytte 

VUM 2.0 og dokumentation i FFB er kommet for at blive. De kommunale myndighedsområder vil fremover også vurdere udførers arbejde med metoden i valg af leverandør. Derfor er det vigtigt, at der er et solidt VUM/FFB-praksisfundament integreret i tilbuddet – som en del af den faglige udvikling og som fremtidssikring. 
 

  • Introduktion til de nye elementer i VUM 2.0 og viden om, hvordan udfører er tænkt ind i metoden 

  • Viden om, hvordan helhed og sammenhæng for borgeren er en del af VUM 2.0 

  • Viden om recovery og (re)habilitering, og hvordan borgerens ønsker, håb og drømme danner baggrund for såvel sagsbehandlers udredning som udførers samarbejde med borger 

  • Introduktion til Fælles faglige begreber (FFB) med hovedvægt på Funktionsevneguiden, som bliver samarbejdsredskabet mellem udfører og myndighed 

  • Gennemgang af elementerne i det strukturerede indsatsmål i bestillingen 

  • Viden om dokumentations- og evalueringspraksis 

  • Praksisnære øvelser samt konkrete forslag til omsætning af den nye viden i praksis 
     

Temadagen kan med fordel hjemkøbes til eget tilbud/organisation og giver gode muligheder for dialog og involvering. 
 

Undervisere

Komponent samarbejder med et korps af undervisere i VUM2.0/FFB, som selv arbejder med metoden i praksis, og ud fra tilgange og undervisning, der er designet i samarbejde med Socialstyrelsen og KL. 


Generelt VUM 2.0 og FFB-kursus målrettet også myndighed og den brede implementeringsproces i kommunen:
https://www.komponent.dk/kurser/vum-ffb 

2.300 kr.
Sted og startdato
Aarhus: 24. maj 2023
Varighed: 1 dag
Se alle dage og tidspunkter
Komponent Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
24.05.2023 kl. 09:00 - kl. 15:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og inkl. materiale, forplejning og lokale.

Er du i målgruppen?

Leverandør, udfører og tilbud på det specialiserede voksenområde.  

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke
Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen