Få ny fælles indsigt og praktisk kendskab til de nye elementer i den nye voksenudredningsmetode, så I kan implementere VUM 2.0 og FFB i jeres arbejde. Bemærk: kurset kan kun rekvireres hjem i egen organisation.

Formålet med kurset er, at kursisterne får indsigt i og praktisk kendskab til de nye elementer i VUM 2.0 med nedslagspunkter på steder, hvor Fælles Faglige Begreber er fremtrædende i metoden.

Samtidig er det formålet, at kursisterne opnår forudsætning for at kunne understøtte kolleger og videndeling i egen organisation i forbindelse med implementering af VUM 2.0 og FFB.

Kurset vil betyde, at kursisterne kan opstarte arbejdet med VUM 2.0 og FFB i praksis.

På kurset, som varer to dage, gennemgår vi de syv faser i den nye voksenudredningsmetode:

 • Sagsåbning
 • Sagsoplysning
 • Sagsvurdering
 • Afgørelse
 • Bestilling
 • Levering
 • Opfølgning

Målet er at kursisterne opnår viden om:

 • hvorfor Social- og Boligstyrelsen og KL lancerer en mere ensartet og sammenhængende dokumentationspraksis, og hvilken betydning det får for borgeren, myndighed og udfører
 • hvordan helhedsorientering, recovery og (re)habilitering er indarbejdet i VUM 2.0 og kan omsættes til faglig praksis i sagsbehandlingen og under levering af de socialfaglige indsatser
 • anvendelsen af de nye fælles begrebsapparater og indtastningsfelter i et helt sagsflow med udgangspunkt i praksisnære borgercases
 • hvilke data der registreres i eget it-fagsystem, og hvordan disse skal skabe mere viden på området og bedre samarbejde mellem borgeren, myndighed og udfører – samt bidrage til læring i egen kommune og på tværs af kommuner

Indhold

KL, Social- og Boligstyrelsen og Komponent har sammen udviklet kurset.

VUM 2.0 skal bidrage til, at sagsbehandlingen for voksne med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller sociale problemer er tidssvarende og involverende for borgerne, lovmedholdelig og understøtter god kvalitet. Samtidig har vi brug for bedre data og et tættere samarbejde mellem myndighed og udfører, hvis borgerne skal opleve mere sammenhæng i indsatsen. Det skal FFB understøtte. Kurset uddanner kommunale medarbejdere i både VUM 2.0 og FFB med fokus på formål og anvendelse i praksis.

Kurset henvender sig både til de fagpersoner, der skal sidde med metoden i praksis, dem der skal gå forrest i egen kommune i forhold til implementering og de ledere, der er ansvarlige herfor.

 • Det er vigtigt, at ledere og deltagere i god tid inden kurset har talt om meningen med kurset. Hvorfor er fx udførerled med? Hvad vil I opnå med kurset? Hvad er ledelsens formål med kurset og hvordan hænger det sammen med implementeringsplaner? Er der intentioner om at skabe mere sammenhæng i øvrigt mellem myndighed og udfører via Fællesfaglige Begreber - så få talt om dette og afklaret hvorfor, I skal have kurset - inden kurset.

Undervisningen vil være praksisnær, og der vil være øvelser, dialog og casearbejde undervejs. Der vil ligeledes være et klart fokus på hvorfor, det giver mening for borgere, medarbejdere og organisation at implementere VUM 2.0/FFB.

Kursets program følger faserne i metoden, hvor der vil være fokus på hvorfor og hvordan under hver fase, med inddragelse af cases, belysninger og eksempler.

Kursets indhold er uafhængigt af IT-fagsystem og gældende uanset IT-fagsystemsleverandør. Undervisningen går således ikke ind i IT-fagsystemsleverandørers brugergrænseflader, funktion eller lokale opsætninger heraf. Formål og arbejdet med VUM 2.0 og FFB er gældende uanset lokal opsætning. Begreberne og faserne i VUM 2.0 og FFB er de samme på tværs af systemunderstøttelser, og kurset henvender sig derfor til alle brugere af metoden.

Køb hjem i egen kommune

Kurset kan kun hjemkøbes til egen kommune. Kontakt os for tilbud. Ved hjemkøb forventer vi at afholde et kort forventningsafstemmende telefonmøde med relevant leder.

Der kan være max. 25 på et hold.

Undervisere

Komponent har i samarbejde med KL og Social- og Boligstyrelsen uddannet et landsdækkende underviserkorps. Korpset består af kommunale medarbejdere, der har erfaring med Voksenudredningsmetoden eller Fælles faglige Begreber, og flere af dem har været med i udviklingsfasen af VUM 2.0 og FFB. De kommer fra stort set alle landsdele, så vi kan sende undervisningen ud til jer i jeres kommune. 

Undervisningsmaterialet og fokus på dagene er i overensstemmelse med Social- og Boligstyrelsens og KL’s prioriteringer og fokusområder. Det er en fordel inden kursusafholdelse af have orienteret sig i VUM2.0-metodehåndbogen, som kan hentes på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.


Kursus i VUM 2.0 og FFB for udfører og leverandør:
https://www.komponent.dk/voksne/vum-ffb-ul 

Varighed: 2 dage
Er du i målgruppen?

Målgruppen for kurset er bred. Vi henvender os både til ledere og medarbejdere på det sociale område, der står overfor at skulle implementere VUM 2.0 og FFB. Det er særligt vigtigt ved hjemkøb af kurset, at den ledelse, der hjemkøber, i god tid får afklaret med deltagerne, og især fx udførerled, hvorfor de er en del af målgruppen og en del af den lokale plan for implementering i kommunen.

Vi ved, at implementering og forankring af metoder sjældent har succes, hvis ikke ledere af forandringen også selv har en forståelse af især hvorfor, vi skal opdatere praksis, men også en hel del indsigt i hvordan man omsætter den nye praksis til værdi i egen kommune.

Det vil også være relevant under implementering at overveje at arbejde med medarbejdere, der går forrest i kommunen, hvad enten det er medarbejdere fra myndighedsfunktioner eller fra sociale tilbud. Disse kan være nyuddannede, erfarne nøglepersoner og superbrugere, der kan understøtte organisering og læring i egen organisation. Disse er i høj grad også målgruppen for kurset.

Program

Dag 1

09.00  
Morgenmad og ankomst

09.30  
Velkomst og dagsprogram starter

10.00  
Indledning

10.30  
Sagsåbning

11.00  
Pause

11.15  
Sagsoplysning

12.30  
Frokost

13.15  
Sagsoplysning, fortsat

14.15  
Sagsvurdering og afgørelse

14.30  
Pause

15.45  
Sagsvurdering og afgørelse

15.15  
Afrunding på dag 1

15:30  
Tak for i dag

18.00  
Middag og netværk

Læs mere Læs mindre

Dag 2

07.00  
Morgenmad fra kl. 07.00

09.00  
Program start

09.30  
Sagsvurdering og afgørelse

10.40  
Pause

10.55  
Bestilling

11.10  
Levering

12.10  
Frokost

12.50  
Levering, fortsat

13.20  
Opfølgning

14.20  
Pause

14.35  
Opfølgning, fortsat

15.05  
Opsamling/afrunding

15:30  
Tak for denne gang 

Læs mere Læs mindre

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MASA1500x920_webfokus_ini.png
Koordinator
Malene Saron
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke
Sarah Reintoft Henriksen
Koordinator | På barsel
Sarah Reintoft Henriksen