Rusmiddelbehandlerens kompetencer i at inddrage pårørende – børn som voksne – er vigtig for at kunne skabe og understøtte en positiv forandring. På dette kursus får du redskaber til den rigtige og virkningsfulde inddragelse i arbejdet.

Mange i rusmiddelbehandling er ikke blot sig selv, men forbundet med andre, fx partner/eks-partner og børn. De pårørende er også ramt af rusmiddelproblemets konsekvenser og har behov for støtte til at håndtere problemet. Desuden har inddragelse af pårørende en positiv effekt på individets mulighed for at skabe forandring. Det stiller krav til behandlerens kompetencer

Indhold

Målet er, at den enkelte deltager opnår et vidensgrundlag for rusmiddelproblemer i et familieperspektiv herunder et fagligt blik for, hvornår inddragelse af familiemedlemmer i behandlingen vil kunne gavne både den rusmiddelbrugende og dennes familie. Derudover bliver den enkelte deltager præsenteret for måder at lykkes med at motivere til inddragelse af familien i behandlingsforløbet. Desuden at opnå forståelse for familiens samspil, roller og funktioner samt metoder til at skabe mere balance i deisse.

I undervisningen indgår der træning, øvelser og cases om de konkrete samtalesituationer; par-, børne- og familiesamtaler, både individuelt, i par og i grupper. 

Kurset har følgende overordnede indholdspunkter: 

  • Praksisorienteret inddragelse af relevant teori (kognitiv, narrativ og systemisk tilgang) med fokus på redskaber, som bidrager til gavnlig familieorienteret rusmiddelbehandling
  • Børnefokuseret arbejde med forældre med rusmiddelproblemer – bevidstgørelsesprocesser, hvordan man arbejder med motivation, modstand og bevægelsen fra forældrenes opfattelse af børneperspektivet til barnets eget perspektiv 
  • Øvelser og cases om de forskellige behandlingssituationer, som kan opstå i familieorienteret rusmiddelbehandling.

Se desuden programmet, hvor indholdet foldes yderligere ud.

Kurset kan med fordel hjemkøbes til egen organisation.

Undervisere

Bente Stenfeldt Riddersholm, rusmiddelbehandler/psykolog og Carina Friis, rusmiddelbehandler/socialrådgiver, Rusmiddelcenter Aarhus, Aarhus Kommune
Begge har stor erfaring med rusmiddelbehandling i familier fra deres daglig arbejde, og de har tidligere undervist på Modul i familieorienteret alkoholbehandling på Sundhedsstyrelsens Alkoholbehandleruddannelse.

8.475 kr.
Sted og startdato
Middelfart: 25. marts 2025
Varighed: 2 x 2 dage
Se tid og sted for det valgte forløb
Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart
Modul 1: 25.03.2025 + 26.03.2025
Modul 2: 07.05.2025 + 08.05.2025
Der er undervisning hver dag kl. 09.30-16.00
Der er ikke overnatning på modulerne.
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

Alkohol/-rusmiddelbehandlere.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke