Ønsker du at arbejde med MOVE, er dette kursus for dig. Kurset indeholder en introduktion til og præsentation af de grundlæggende strukturelle og behandlingsmæssige metoder i MOVE-metoden, og er fx for dig, der er på et rusmiddelcenter, men endnu ikke har fået kurset eller hele dit rusmiddelcenter, som skal i gang.

MOVE metoden er udviklet i samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen, Center For Rusmiddelforskning samt Dobbeltdiagnose I/S.

Metoden, der er målrettet unge i alderen 15 til 25 år med et behandlingskrævende rusmiddelbrug, har været afprøvet i ”Metodeprojektet” af ni kommunale misbrugsbehandlingsinstitutioner i perioden 2014-2018.

Metoden har vist sig at have særdeles god effekt. Evalueringer viser, at MOVE sammenlignet med andre metoder er markant mere effektiv til at fastholde de unge i behandling. Det viste sig, at 50% af de unge var stoffri efter ni måneders indskrivning i behandlingen, mens det tilsvarende tal var 47% efter 21 måneder. Desuden ses en betydelig lavere andel af de unge, som er involveret i kriminalitet ni måneder efter indskrivning, og at deres trivsel og deltagelse i uddannelsesaktiviteter er øget. Yderligere giver anvendelse af metoden en nettogevinst for både kommune, region og stat på længere sigt.

MOVE metoden er manualbaseret og bygger på et struktureret samtaleforløb bestående af en screeningssamtale, 12 ugentlige behandlingssamtaler og en opfølgende behandling over seks måneder. Samtaleteknikkerne er "Kognitiv adfærdsterapi" og "Den motiverende samtale". Motivationen til forandring vurderes løbende ud fra motivationscirklen og behandlingen tilrettelægges herefter, ligesom der arbejdes med faste dagsordener og hjemmeopgaver.

Foruden samtaleteknikkerne består MOVE af en række strukturelle elementer:

  • UngMap bruges som redskab til screening og systematisk udredning af de unge ved opstart af samtaleforløbet
  • På baggrund af UngMap formuleres en behandlingsplan med fælles accepterede mål for forløbet
  • Trivsels- og effektmonitorering (TEM) består af spørgsmål, som behandleren stiller den unge ved hver samtale. TEM bliver brugt både som samtaleredskab og til at dokumentere effekten af behandlingen
  • Den unge får et gavekort på 200 kr. ved hver anden samtale. Behandleren og den unge taler om gavekortets betydning for at styrke den unges motivation og fastholdelse i behandlingen
  • Efter hver fjerde samtale får den unge en skriftlig status på, hvordan behandlingen går
  • Behandleren sender sms’er med en påmindelse om næste samtale

Netop denne kombination af kognitiv adfærdsterapi, motiverende samtale, vurdering af motivationsstadier og tilrettelæggelse af behandlingen herefter samt brugen af de strukturelle elementer øger behandlingseffekten markant.

For at klæde kursusdeltageren på til at påbegynde arbejdet med MOVE, vil kurset introducere både de strukturelle elementer og behandlingsmæssige samtalestrategier. Undervisningsformen vil veksle mellem faglige oplæg fra underviseren og øvelser i anvendelsen af metoderne.

Kurset afvikles over fire enkeltstående dage, og det forventes, at deltagerne udfører hjemmearbejde mellem undervisningsdagen.

Undervisere

Undervisere på dette kursus er psykolog Eline Hyldager og psykolog Søren Søberg Hansen, Dobbeltdiagnose I/S samt Thorsten Hauerslev Larsen, Rusmiddelcenter Silkeborg.

Eline Hyldager og Søren Søberg Hansen har udført introducerende og opfølgende kurser samt supervision af medarbejderne i de ni kommuner, som deltog i afprøvningen af MOVE-metoden. De har således været med i udviklingen af MOVE-metoden og er særligt optagede af de virksomme, metodiske elementer i MOVE, som dette kursus stiller skarpt på.

Thorsten Hauerslev Larsen har først deltaget som behandler i afprøvningen af MOVE-metoden og har siden arbejdet systematisk og struktureret med MOVE i sit daglige virke som behandler i Rusmiddelcenter Silkeborg. Thorsten har således personlig erfaring med arbejdet med MOVE-metoden og implementering af metodens elementer i praksis og vil på dette kursus sætte fokus på metodens strukturelle elementer og deltagerens implementering heraf. 

8.995 kr.
Sted og startdato
Aarhus: 9. september 2024
Varighed: 4 dage
Se tid og sted for det valgte forløb
Komponent Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
9. september 2024 kl. 8.30 - kl. 15.30
9. oktober 2024 kl. 8.30 - kl. 15.30
11. november 2024 kl. 8.30 - kl. 15.30
9. december 2024 kl. 8.30 - kl. 15.30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Hvis det ikke bliver muligt at mødes fysisk, vil undervisningen foregå online samme dag. I så fald indretter vi naturligvis undervisningen, så du får optimalt fagligt udbytte alligevel. Vi sikrer pauser i løbet af dagen, og du kan stadig stille spørgsmål, deltage i gruppearbejde og være i dialog med underviseren og de andre kursister.

Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til medarbejdere med nogen erfaring i misbrugsbehandling, som overvejer at starte med at arbejde efter MOVE metoden. Kurset kan hjemkøbes til en eller flere kommuner, der slår sig sammen.

Program

Velkomst med morgenmad
Indhold på dagen
På denne dag introduceres MOVE som metode og MOVEs strukturelle elementer bliver gennemgået. Der vil være særligt være fokus på arbejdet med gavekort, vurdering og udredning med UngMap, udarbejdelsen af kontrakt og sms påmindelser mellem samtalerne. Yderligere præsenteres forandringscirklen, som grundlag for det systematiske behandlingsarbejde i MOVE ligesom der sættes fokus på betydningen af arbejdet med dagsorden, hjemmearbejde og konkret målsætningsarbejde.

Undervisere dag 1: Psykolog Søren Søberg Hansen og gæsteunderviser med praksiserfaring i arbejdet med MOVE
Tak for i dag.
Velkomst med morgenmad
Indhold på dagen
Som beskrevet er de grundlæggende samtaleteknikker i MOVE forløbet "Den motiverende samtale (MI)" og "Kognitiv adfærdsterapi ved misbrug (KAT)".

Både dag 2 og dag 3 sætter således fokus på brugen af MI og KAT i MOVE for at klæde deltagerne på til netop denne del af behandlingsarbejdet. Dag 2 fokuserer på arbejdet med motivationscirklen og de grundlæggende principper for MI og på dag 3 introduceres KAT, som anvendt i MOVE.

Underviser dag 2: Psykolog Søren Søberg Hansen
Tak for i dag
Velkomst med morgenmad
Indhold på dagen
Som beskrevet er de grundlæggende samtaleteknikker i MOVE forløbet "Den motiverende samtale (MI)" og "Kognitiv adfærdsterapi ved misbrug (KAT)".

Både dag 2 og dag 3 sætter således fokus på brugen af MI og KAT i MOVE for at klæde deltagerne på til netop denne del af behandlingsarbejdet. Dag 2 fokuserer på arbejdet med motivationscirklen og de grundlæggende principper for MI og på dag 3 introduceres KAT, som anvendt i MOVE.

Underviser dag 3: Psykolog Eline Hyldager
Tak for i dag
Velkomst med morgenmad
Indhold på dagen
For at sikre implementering af MOVE sættes der denne dag fokus på opsummering, opfølgning og forankring af MOVE i deltagernes eget behandlingsarbejde. Der tages afsæt i en case for at give indsigt i og overblik over et fuldt MOVE forløb. Desuden vil der være tid til at hjælpe deltagerne med at håndtere/minimere de vanskeligheder, der på dette tidspunkt er opstået ift. brugen af MOVE metoden i deltagernes praksis.

Underviser dag 4: Psykolog Eline Hyldager
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke