Har I fået ny direktør i jeres kommune? Er der rykket rundt i konstitueringen, så der er opstået nye ”makkerpar” af udvalgsformand og direktør? Så er det en oplagt anledning til at dyrke relationen og sætte retning for samarbejdet den sidste halvdel af valgperioden.

Udvalgsarbejdet er ofte det centrale forum for at beslutte konkrete sager og kommunens politik på de forskellige fagområder i en kommunalbestyrelse. I spidsen for udvalget står formanden, som har ansvar for fremdriften af beslutningerne, og ved sin side har udvalgsformanden direktøren for fagområdet. Et godt samarbejde mellem udvalgsformand og direktør er ikke alene vigtigt for at udvalgsarbejdet forløber godt, det er også en markør og katalysator for et godt samarbejde mellem politikere og forvaltningen i det hele taget. Komponent inviterer derfor til seminar med fokus på netop denne relation og målrettet denne målgruppe: Udvalgsformænd og direktører.

Som udvalgsformand kan du blive godt klædt på til at indtage pladsen for bordenden, eller bruge anledningen til at få ny inspiration til den gode politiske proces. Som makkerpar får I en platform til at få talt om rolle- og opgavefordelingen mellem politiker og topembedsmand.

I får:

  • Mulighed for sammen at drøfte retningen for ledelsen af udvalgets arbejde i den resterende del af valgperioden.
  • Banen kridtet op for samarbejdet; Konkret viden om rammer, muligheder og vilkår for udvalgsarbejdet.
  • Tid til at finde hinanden, løfte blikket sammen og med indspark fra os få det bedste ud af samtalerne om jeres fremtidige samarbejde.
  • Indspark fra skarpe hjerner om emner som tillid og politisk lederskab i en kompleks virkelighed - Mød bl.a. Sigge Winther Nielsen.
  • Redskaber og ideer til politisk mødeledelse – herunder mødeforberedelse, mødegennemførelse og mødeopfølgning samt andre møder end udvalgsmøder, man kan møde sit udvalg og borgerne i.
  • Nyt perspektiv: I får den nyeste viden om tendenser og vilkår i det politiske lederskab og hvilken betydning det har for varetagelsen af jeres roller og opgaver.

 

Undervisere/ Oplægsholdere

Willy Feddersen, konsulent og tidligere kommunaldirektør
Theis Rubinke Sørensen, konsulent fra Komponent og tidligere kommunalpolitiker

Varighed: 2 dage
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning og overnatning i enkeltværelse. Prisen er pr. person. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Udvalgsformænd og direktører.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
TRS
Konsulent
Theis Rubinke Sørensen