Har I fået ny direktør i jeres kommune? Er der rykket rundt i konstitueringen, så der er opstået nye ”makkerpar” af udvalgsformand og direktør? Så er det en oplagt anledning til at dyrke relationen og sætte retning for samarbejdet den sidste halvdel af valgperioden.

Et godt samarbejde mellem jer som udvalgsformand og direktør er ikke alene vigtigt for at udvalgsarbejdet forløber godt, det er også en markør og katalysator for et godt samarbejde mellem politikere og forvaltningen i det hele taget.

Derfor har vi i Komponent udviklet et forløb, som vi har afholdt for mange kommuner, målrettet samspillet mellem udvalgsformand og direktør, som vil kunne styrke jeres makkerskab. Formålet med forløbet er at skabe en større gensidige forståelse for hinandens behov og roller med henblik på at få skabt et fundament, som kan hjælpe jer fremover. Også når det bliver svært. 

 

Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning og overnatning i enkeltværelse. Prisen er pr. person. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Udvalgsformænd og direktører.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Forløbet består som udgangspunkt af tre dele: 

  1. To separate interviews på hver ca. en time: Ét med hver af jer. Med fokus på fokus på temaer som roller, personlighedstyper, kommunikation, styrker og svagheder.
  2. En fælles faciliteret samtalesession på ca. tre timer med udgangspunkt i de temaer, I har bragt op i de to interviews og jeres hidtidige erfaringer.
  3. En efterproces, hvor I på med udgangspunkt i en kort opsamling fra den fælles session, aftaler hvordan I vil bruge de indsigter den fælles samtale har givet.

 

Der er naturligvis mulighed for at tilpasse forløbet til jeres konkrete behov eller lave en model hvor alle udvalgsformænd og direktører er med.

Læs mere Læs mindre

Det siger andre

Læs mere Læs mindre

”Forløbet skaber en større gensidig forståelse for hinandens behov og roller med henblik på at få skabt et fundament, som kan hjælpe makkerskabet fremover. Også når det bliver svært. Denne form for forventningsafstemning og onboarding bør være obligatorisk pensum i politisk styrede organisationer.”

Christian Boel, Direktør for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Læs mere Læs mindre

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

TRS
Konsulent
Theis Rubinke Sørensen
Kalle Syberg Kjær
Centerchef
Kalle Syberg Kjær
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek