Lær at skrive gode sagsfremstillinger, så kommunens politikere kan træffe beslutninger på et veloplyst grundlag. Kursus med fokus på at skrive kort, klart og levende, få det politiske frem og de dilemmaer, der kan opstå.

Gode sagsfremstillinger sikrer, at kommunens politikere træffer beslutninger på et veloplyst grundlag og kan gennemskue, hvad det er, de skal beslutte.

Sagsfremstillinger er dermed et nøgleredskab i lokaldemokratiet, og hvis du af og til eller ofte arbejder med politisk betjening i en kommune, skal du holde dine kompetencer ved lige. Det er nemlig vigtigt for dit fagområde, dine politikere og for borgerne, at du gør det godt.

Øver man sig lidt, kan det heldigvis også være sjovt at skrive sagsfremstillinger. Det er lidt af en kunstart at få både faglighed, økonomiske vilkår, borgernes behov og gode politiske alternativer til den sagligt set bedste løsning samlet og beskrevet i et kort, klart og levende sprog, der er nemt at overskue for læseren.

Med dette kursus bliver du bedre til at skrive sagsfremstillinger. Vi sætter fokus på dilemmaer, udfordringer og muligheder, når du skriver sagsfremstillinger i en kommunalpolitisk kontekst, og du får bl.a.:

  • Konkrete råd og redskaber til at skrive kort, klart og præcist
  • Viden om politisk betjening, embedsmandsrollen og politikere som målgruppe
  • Mulighed for at drøfte dilemmaer med kolleger i andre kommuner, f.eks. om hvordan du fremmer det faglige perspektiv samtidig med, at du serverer en sag, politikerne kan bruge politisk, eller hvad der er relevant information, når sagen både skal være kort og tilstrækkeligt oplyst.
  • Sparring fra underviser på overvejelser om en sag, du udvælger. Fx om, hvordan du vægter informationer, så læser nemt kan vurdere, hvor lang tid det tager at læse og forstå sagen.

Mellem de faglige inspirationsoplæg arbejder du både alene og sammen med de øvrige deltagere med egne sagsfremstillinger, som I analyserer og forbedrer. Underviserne giver feedback på øvelser og overvejelser, så det, der er svært for den enkelte, bliver nemmere for alle.

Efter kursusdagen ved du, hvordan du opbygger en god og læsbar sagsfremstilling, som hjælper dine kommunalpolitikere til at træffe gode beslutninger. Du kommer med andre ord hjem med viden og værktøjer, som du kan anvende allerede næste gang, du skal skrive en sagsfremstilling.

Undervisere

Theis Rubinke Sørensen er uddannet retoriker og proceskonsulent og har undervist i politisk forståelse og samspillet mellem politikere og forvaltning. Han har desuden erfaring fra den anden side af bordet, da han som tidligere kommunalpolitiker er vant til at læse mange sager og ved, hvornår de understøtter politisk ledelse - og hvornår de ikke gør.

4.000 kr.
Varighed: 1 dag
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

Kurset er for faglige medarbejdere, udviklingskonsulenter og sekretariatsmedarbejdere, der skriver sagsfremstillinger til politikere.

Er I mange, der vil blive bedre til at skrive sagsfremstillinger?

Så kan vi også gennemføre kurset som et lokalt forløb.

Vi tilpasser kursets indhold og længde til jeres behov og bruger eksempler fra jeres kommune, så vi kommer helt tæt på kommunens særlige behov og vilkår for politisk betjening. Efter behov kan vi supplere kurset med andre elementer, f.eks. et kursus målrettet chefer om organisering, feedback, kvalitetssikring af dagsordensproduktionen. Vi kan også lave en fordelagtig pakke, der kombinerer læringspointer fra Skriv bedre sagsfremstillinger med Politisk forståelse.

Kontakt os, hvis I vil høre mere om, hvordan vi kan sammensætte et forløb, der imødekommer jeres behov.

Styrk din politiske tæft - kombiner med Politisk forståelse

Hvis du vil vide mere om politikernes arbejde og arbejdsvilkår og det gode samspil mellem politikere og forvaltning, kan du med fordel deltage på vores kursus om Politisk forståelse. Hvis du tilmelder dig begge kurser, giver vi 500 kr. rabat. Skriv til os for at høre mere.

Læs mere Læs mindre

Program

Ankomst, morgenkaffe og brød
Velkomst og rammesætning
Genre og målgruppe – hvad er formålet med sagsfremstillingerne? Hvem er politikerne som målgruppe?

Klart budskab og opbygning – Hvordan skærper man sit budskab og gør teksten overskuelig for politikerne og borgerne?

Øvelse med udgangspunkt i egen medbragte sagsfremstilling og efterfølgende sparring.
Frokost
Dilemmaer i sagsfremstillingsproduktionen. Hvad skal med og hvad skal være tydeligt, hvis politikerne skal hjælpes bedst på vej.
Øvelser, sparring og dialog.
Kaffe og kage
Kort øvelse og efterfølgende dialog – Hvordan formidler man neutralt? Fokus på framing, og hvordan sproget påvirker beslutningstagerne.
Opsamling: Sagsfremstillingens ABC – Tommelfingerregler og huskeråd om hensigtsmæssig kommunikation
Afrunding og det videre arbejde hos jer selv
Tak for i dag!

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

1500x920_LOUA
Chefkonsulent
Louise Angelo
TRS
Konsulent
Theis Rubinke Sørensen
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek