Fungerer samspillet mellem embedsmænd og politikere? Er du god til at betjene politikerne, og forstår du politikernes arbejdsvilkår?

Det stiller høje krav til embedsmænd, sekretariatsmedarbejdere og faglige medarbejdere at understøtte politikerne i deres arbejde.

Ingen politikere er ens, men alle politikere skal klædes ordentligt på til at træffe gode beslutninger. Den politiske betjening skal med andre ord balancere mellem at behandle politikerne ens og samtidig tage højde for den individuelle politikers vilkår. Det er et dilemma og kalder på politisk og organisatorisk forståelse og politisk tæft.

Kurset Politisk Forståelse tager afsæt i, at god politisk betjening kun kan lade sig gøre, hvis du som medarbejder har politisk tæft og forstår den politiske beslutningsproces, politikernes arbejdsvilkår og din egen rolle i spændingsfeltet mellem politik og administration. Kurset fokuserer på dilemmaer og vi vil bruge dine egne cases til at blive klogere på den gode politiske betjening.

Bliv en bedre politisk betjener

På kurset styrker du din politiske tæft og din evne til at gennemskue mekanismerne i den politiske organisation.

I løbet af to dage arbejder vi med:

  • Politikerens arbejdsvilkår og tilgange
  • Embedsmandens rolle i udvikling af kommunal velfærd
  • Metoder til politisk betjening med inspiration fra eksperter og andre kommuner
  • Bo Smith-udvalgets rapport om samspillet mellem politik og embedsværk og KL’s kodeks for politisk betjening
  • Spil om udfordringer og dilemmaer i politisk betjening

Undervisningsformen veksler mellem oplæg fra erfarne embedsmænd, kommunale eksperter og kommunalpolitikere, der fortæller om egne erfaringer med god politisk betjening. Det betyder, at du får rig mulighed for at udveksle erfaringer og gode metoder med kollegaer fra andre kommuner, der udøver politikerbetjening.

Dette kursus fokuserer ikke specifikt på sagsfremstillinger. Se i stedet linket til ”Skriv bedre sagsfremstillinger” herunder for et kursus, hvor sagsfremstillinger er i fokus.

Undervisere

Konsulent Theis Rubinke Sørensen, Komponent
Chefkonsulent Louise Angelo, Komponent

 

5.750 kr.
Sted og startdato
Odense: 26. september 2024
Varighed: 2 dage
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning. Optagelse sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, og kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Forløbet er for embedsmænd, sekretariatsmedarbejdere og faglige medarbejdere i borgmestersekretariatet og på fagområder, der understøtter politikerne i deres arbejde.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

TRS
Konsulent
Theis Rubinke Sørensen
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek