Arbejder du som konsulent eller udviklingsmedarbejder i den kommunale administration kan du formentlig nikke genkendende til flere eller alle af følgende udsagn.
 • Du bruger dine generelle akademiske kompetencer til at levere agil rådgivning og hurtigt tilegne dig den fornødne viden til at løse konkrete opgaver.
 • Dit arbejdsfelt ligger imellem din egen akademiske faglighed, et bredt lovgivningsfelt og politiske og strategiske dagsordener.
 • Det forventes at du til tider kan agere både i et snævert juridisk rum eller i åbne processer, internt eller i samspil med borgere, og at du kan navigere sikkert mellem de to arenaer.

Du har med andre ord brug for en meget bred værktøjskasse! Den værktøjskasse får du på Den Offentlige AC-konsulent!

Ønsker du at udbygge og styrke dit faglige fundament i rollen som konsulent indenfor områderne:

 • Love og principper for offentlig forvaltning.
 • Den parlamentariske styringskæde og offentlige styringsparadigmer.
 • Embedsmandsrollen, herunder samspillet mellem politik og administration og på tværs af forvaltninger.
 • Facilitering og ledelse af organisatoriske processer op, ned og til siden?

Så er det dig Den Offentlige AC-konsulent er udviklet til!
Du har brug for en meget bred værktøjskasse, og den får du her!

På Den Offentlige AC-konsulent får du styrket både dit professionelle netværk og dit vidensfundament.

Du udvikler desuden din rolle som embedsmand, rådgiver og formidler gennem træning, og får værktøjerne til at kunne forstå og agere professionelt i et komplekst arbejdsfelt med forskelligartede opgaver og skiftende dagsordener.

Fagligt niveau

Der er tale om et læringsforløb med et fagligt niveau svarende til diplom. Forløbet afsluttes ikke med eksamen.

Efterfølgende vil der, afhængigt af den enkelte deltagernes interessefelt være mulighed for at fortsætte på eksempelvis et af de følgende ECTS-givende diplommoduler hos Komponent:

Forløbets opbygning

 • 4 undervisningsdage fordelt på to internater.
 • Løbende sessioner i sparringsgrupper undervejs i forløbet.
 • 1 session i egen organisation med egen leder.

Indhold

DAG 1: De kommunale rammer – demokrati og styring

 • Demokrati og magt (grundlæggende om folkestyret).
 • Den parlamentariske styringskæde (Kommunalbestyrelse, ØK og udvalg).
 • Offentlige styringsparadigmer
 • Kommunalfuldmagten

DAG 2: De kommunale regler - hovedlovene og forvaltningens grundlag

 • Forvaltningsloven
 • Offentlig sagsbehandling, habilitet etc.
 • Forvaltningsprincipper
 • Offentlighedsloven
 • Dokumentation, journalisering og aktindsigt
 • Persondataforordningen
 • Principper og regler for anvendelse af data i en offentlig kontekst

DAG 3: De kommunale relationer – embedsmanden i samspil med organisationen

 • Embedsmandsrollen
 • Samspil mellem politik og administration.
 • Fagligt blik kontra det strategiske helhedsblik.
 • Samspil på tværs af fagligheder og forvaltninger.
 • Professionel formidling skriftligt og mundtligt.

DAG 4: Den kommunale konsulent - kernekompetencer

 • Personlig gennemslagskraft
 • Tillidsfuld rådgivning
 • Procestilgange i komplekse relationer.
 • Ledelse i processer, op, ned og til siden.
 • Projektarenaer og projektledelse som veje til forstå og begå sig som konsulent.

Vidste du?

Som en del af OK21 indtræder Akademikerne i henholdsvis den kommune og regionale kompetencefond.
Det betyder, at du som kommunalt overenskomstansatte akademikere kan søge støtte til individuel kompetenceudvikling fra 1. april 2022. Det bliver muligt at søge op til 30.000 kr. pr. år til efter- og videreuddannelse og op til 50.000 kr. årligt til en masteruddannelse – og der vil også være muligt at søge til kortere uddannelsesforløb; fx ovenstående.

Muligheden for at søge individuel kompetenceudvikling skal ses som et supplement til den kompetenceudviklingsindsats og de kompetenceudviklingsmidler, der allerede er i kommunen, og en forudsætning for støtte, at den kommunale arbejdsgiver medfinansierer 20% af udgifterne (kursusudgift, transport og materialer).

Undervisere/ Oplægsholdere

Under læringsforløbet møder du fagligt stærke undervisere, der både har hver sit specifikke fagligt fundament og som alle ved hvad det vil sige at skulle agere fagligt og relationelt i en moderne offentlig kontekst præget af stor kompleksitet.

Varighed: 4 dage
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.

Er du i målgruppen?

Læringsforløbet er rettet både mod nyuddannede og erfarne AC-konsulenter eller udviklingsmedarbejdere i den kommunale administration.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

THT
Chefkonsulent
Thøger Terp
MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard