THT

Thøger Terp

Chefkonsulent

Thøger er chefkonsulent i Komponent, og har særlig fokus på at understøtte og udvikle offentlige administration og ledelse. Thøgers primære arbejdsområdet er kommunom- og sundhedskommunomuddannelserne, kompetent forvaltning samt politisk forståelse og betjening.

Thøger kender det kommunale maskinrum helt indefra. Efter mange år som både HR-organisationsudviklingskonsulent og som chef for et centralt strategisk sekretariat har Thøger bred viden og mange års erfaring. Han har både erfaring i samarbejdet med de decentrale enheder og kommunale fagligheder, det strategiske arbejde i den kommunale direktion og samspillet med det politiske niveau. Derudover arbejder Thøger med AC-området, embedsmandsroller og politisk betjening.

Find mig på LinkedIn