Er du tryg ved det du ikke ved? Maggi-terning af modulet Forvaltning i kommuner og regioner 10 ECTS - til dig der vil kende muligheder og grænserne for dit arbejde i kommunen eller regionerne.

Et dybdegående kursus i Forvaltningsretten – med fokus på de mest centrale begreber.

I 2022 bliver kommuner næsten hver uge truet med evig fortabelse i pressen og på de sociale medier, fordi der er begået administrative dødssynder.
Når medierne og diverse Facebookgrupper er optagede af dårlige sager i kommunerne, kan sagerne ofte føres tilbage til manglende viden og forståelse af fx Forvaltningsloven.

Det administrative arbejde i kommunen udføres både på ledelsesgangen, i borgerservice, i løn- og personaleafdelingen, i Teknik og Miljø og fx ude på skolerne.

Alle steder har de ansatte pligt til at arbejde ud fra den samme grundlæggende myndighedsramme – nemlig forvaltningsloven, GDPR, offentlighedsloven og de uskrevne forvaltningsretlige principper.

Det kræver viden, kompetencer og vedligeholdelse af færdigheder. Det årlige førstehjælpskursus holder vores evne til at redde liv opdateret. På samme måde er der behov for et vedholdende fokus på de administrative færdigheder, som Forvaltningslovgivningen kræver.
Det handler om træning i, hvad lovgivningen egentlig handler om, og hvorfor det er så vigtigt for dit arbejde.

Komponent lancerer en læringsdag med spot på de grundlæggende forvaltningsretlige forhold, grundlæggende datasikkerhed og konkrete principper med særligt fokus på notatpligt, journalisering og behandling af personoplysninger.

Vi tager dig så at sige rundt i alle de væsentligste aspekter i Forvaltningsloven, og giver dig en grundlæggende ramme til at forstå dit daglige arbejde – og du kommer helt sikkert hjem med svar, men måske også med endnu flere spørgsmål til dit arbejde, som Forvaltningslovgivningen lægger op till.

Betyder det overhovedet noget for mig – jeg passer bare mit arbejde!

Ja! I Komponent tror vi nemlig på, at fx en pædagogisk konsulent i en kommune har svært ved at udfylde sin rolle, hvis medarbejderen ikke kender til den ramme som de forvaltningsretlige regler udgør. Det er heller ikke godt, hvis den ansatte ikke har lært om kravet om hjemmel, hvis opgaven handler om at idéudvikle. Og det er slet ikke godt, hvis den ansatte ikke fornemmer vigtigheden af de administrative dyder, som forvaltningsretten byder på.

Kurset er også tænkt som et fantastisk tilbud til dig, der fx sidder som administrativ medarbejder i en kommune, som lægesekretær på et hospital eller som nyansat i det offentlige, og ved at forvaltningsretten har betydning for dit daglige arbejde, men savner et sted, hvor du kan få endnu mere inspiration til hvordan de forvaltningsretlige principper kan løfte kvaliteten i dit daglige arbejde.

Efter læringsdagen kan du i langt højere grad nemlig også fungere som sparringspartner for fx din ledelse i forhold til jeres opgaver, når det handler om de forvaltningsretlige principper og krav.

På læringsdagen kommer vi omkring:

  • Grundprincipperne i Forvaltningsloven -herunder afgørelsesbegrebet, part og god forvaltningsskik
  • Grundlæggende principper om journalisering, tavshedspligt, inhabilitet, aktindsigt, notatpligt og kort om GDPR
  • Sikring af borgernes retssikkerhed
  • Forsvarlig databehandling

Vi kommer som nævnt omkring journalisering og journaliseringspraksis, men hvis du vil dyrke dette yderligere, så er dagen her måske endnu mere dig: Genopfrisk din journaliseringspraksis - #enmillionkompetencer

Det kursus har vi da allerede i kommunen – så hvorfor ikke bare tage det?

Udover at du hos Komponent møder andre, som ikke er fra din egen kommuner, og som helt sikkert også har fundet gode måder at arbejde med Forvaltningsloven, som du ikke vidste – så vil vores læringsdag ikke bare være endnu et kursus.
Vi er eksperter i at skabe læring, som sker når du oplever en undervisning, som både er praksisnær og vedkommende – og hvor den almindelige kommunale hverdag er i fokus.

Det handler ikke om benhård jura og PowerPoints med paragraffer – det kan du tilmelde dig mange steder. I stedet handler det om at tage forvaltningsretten væk fra juristerne, og fx via cases arbejde med den kommunale virkelige i et rum, hvor der er også er plads til at sige ’jeg er ikke tryg ved det, jeg ikke ved’! – og selvfølgelig at hjælpe dig med, hvordan du kan navigere i disse situationer

I kan også gøre som mange andre kommuner har gjort – nemlig hente kurset hjem til egen kommune.

Så arbejder vi med de grundlæggende forvaltningsretlige forhold, grundlæggende datasikkerhed og konkrete principper med særligt fokus på notatpligt, journalisering og behandling af personfølsomme data – i jeres lokale perspektiv.

Prøv fx også at have principperne for øje, når du læser denne problemstilling, og se hvordan du ville løse den:

Kender du fx denne problemstilling...?

Borgmesteren i Kattegat Kommune oplyser efter næste økonomiudvalgsmøde, at IT-chefen og direktionen kan gå i gang med indgåelsen af kontrakten for indkøb af det nye system. Sagen var godkendt. IT-chefen ringer straks til sin fætter og fortæller den gode nyhed. Fætteren skal i næste uge på et spændende IT-kursus i Silicon Valley i USA og foreslår IT-chefen, at han også deltager i kurset, og så kan de diskutere detaljerne i kontrakten på turen. IT-chefen trækker lidt på det, da han egentlig havde lovet sin kone og børn, at de skulle på en ferie til Lalandia i disse dage. Det havde fætteren også en løsning på – han foreslog, at han tog sin kone og børn med og at IT-chefen gjorde det samme. Så ville alle være glade, og efter kurset kunne de så nyde en ferie sammen – selvfølgelig med alt betalt af IT-firmaet.


Redaktøren for Kattegat Tidende har hørt lidt om indkøbet af det nye IT-system. Hun er nemlig gift med en af de medarbejdere, der er blevet opsagt fra IT-afdelingen. Hun synes, at der er noget mærkeligt ved den sag. Via Facebook opdager hun, at IT-chefen er på tur med direktøren for det IT-firma, der er indgået aftale med. Hun undrer sig over det og henvender sig i IT-afdelingen og beder om aktindsigt i sagen om det nye IT-system og IT-chefens tur til Silicon Valley.


Hun får afslag på sin anmodning om indsigt i sagen om det nye IT-system, da det er en sag, IT-chefen er ansvarlig for. Han er først tilbage om 10 dage, og så vil de bede ham se på anmodningen. I den anden sag omkring turen til Silicon Valley er alle i IT-afdelingen helt uforstående. Det er der ingen, der kender noget til. Da hun nu er i gang med at bede om aktindsigt, beder hun også om aktindsigt i personalesagerne for de 3 medarbejdere, der er blevet opsagt, men endnu ikke er fratrådt. Hun kender jo deres navne, for hendes mand har nævnt, hvem det er. Hun vil vurdere, om det er en saglig opsigelse i forhold til de arbejdsopgaver, de enkelte udfører. Også det får hun afslag på. HR-afdelingen oplyser, at der ikke kan gives aktindsigt i personalesager, når vedkommende ikke længere er at betragte som ansat.

Undervisere/ Oplægsholdere

Kender undervisere egentlig min hverdag, eller er det bare sådan noget akademisk halløj?

Nogle gange møder man mennesker, som ikke bare er dygtige til deres fag, men ren faktisk kan oversætte det til den konkrete hverdag. Disse mennesker skal man holde fast i – når man møder dem. Komponent har derfor ’holdt fast’ i din underviser på læringsdagen – nemlig borgerrådgiver Kresten Gaub.


Kresten er uddannet jurist med mangeårig erfaring fra bl.a. Folketingets Ombudsmand og den kommunale forvaltning. Han har igennem adskillige år undervist i forvaltningsret på både universitetsniveau og på skræddersyede kurser og moduler for enkelte kommuner og institutioner, ligesom han har været konsulent på forskellige lærebøger om bl.a. de forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler og socialforvaltningsret.

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard