Kan du også opleve, at du må vælge mellem at skrive en afgørelse, der er juridisk korrekt, eller en afgørelse, der er let at læse for borgerne?

På dette kursus vil du få værktøjer til at kombinere juridisk korrekthed med klart sprog.

Om formiddagen bliver du styrket i din forståelse af sagsbehandlingsprocessen og elementerne i en korrekt afgørelse. Her er forvaltningsretten altså i centrum. Og om eftermiddagen får du konkrete værktøjer, der får budskaberne tydeligt frem i teksterne i et let forståeligt sprog.

Kurset varetages af en jurist og en retoriker, som i deres daglige arbejde med kommuners afgørelser har opdaget, at forvaltningsretten og retorikken vil det samme: Nemlig at sikre, at god kommunikation til borgerne handler om ordentlighed, tydelighed og respekt. Derfor er det ærgerligt, når mange kommunale medarbejdere kan opleve, at skriveprocessen er en kamp mellem korrektheden og klarheden. På kurset får du redskaberne til, hvordan du kan skrive, så du opfylder begge dine forpligtelser: At træffe korrekte afgørelser og samtidig kommunikere borgervenligt.

Der effektiviseres i den offentlige forvaltning, der digitaliseres, og der indføres standardiserede sagsgange - men den kommunale medarbejder bliver også i stigende grad kontaktpunktet for borgerne med det offentlige og skal stadig træffe konkrete og individuelle afgørelser. Det kan opleves som det, nogle kalder et krydspres.

På dette kursus vil vi derfor også fokusere på, hvordan man som myndighedsperson varetager relationen til borgerne gennem skriveteknikker, der har den gode relation og tilliden i fokus. Samtidig får du styrket dit juridiske fundament, så du står stærkt, også på det forvaltningsmæssige lovgrundlag.

På kurset lærer du, at:

  • Forstå den grundlæggende sagsbehandlingsproces og anvende de retlige krav til den gode afgørelse i praksis.
  • Bygge dine afgørelsesbreve op, så de fortæller det vigtigste først og er lette at få overblik over.
  • Luge ud i kancellisproget og i stedet bruge det sprog, der opleves som mest troværdigt.
  • Føle dig sikrere ved tastaturet, fordi du får opdateret din sproglige værktøjskasse og få tips til selve skriveprocessen.
  • Skabe øget borgertilfredshed i kontakten med kommunen.
  • Medvirke til mere effektiv sagsbehandling.

 

Undervisere/ Oplægsholdere

Adjunkt Pernille Bischoff. Pernille er uddannet jurist med mangeårig erfaring på relevante lovområder i kommunerne. Udover underviser på bl.a. Kommunomuddannelsen, så varetager Pernille også Komponents kursus omkring god journaliseringsskik – se mere her

Pernille Steensbech Lemée, cand.mag. i retorik og medievidenskab og direktør i Fokus Kommunikation. Har igennem flere år trænet kommunikation med bl.a. kommunale direktioner, og har tidligere været ansat som taleskriver i Undervisningsministeriet, ekstern lektor på Københavns Universitet.

4.070 kr.
Sted og startdato
Herlev: 26. november 2024
Varighed: 1 dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Komponent Herlev
26. november 2024 kl. 9:00-15:30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til de mange sagsbehandlere i den kommunale forvaltning, som træffer afgørelser overfor borgerne, hvor der er mange skønsmæssige afgørelser. Du kan fx sidde med sager på det sociale område, beskæftigelsesområdet eller du kan sidde med sager på det tekniske område. Fælles for kursets målgruppe er, at du er medarbejder, hvor myndighedsrollen er tydelig, og hvor skriftlig kommunikation er en vigtig og integreret del af jeres daglige arbejde.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard