Omlægning af arbejdsgange er en del af hverdagen for mange - kom og lær de grundlæggende principper for, hvordan en administrativ arbejdsgang kan analyseres og redesignes.

For at gennemføre en succesfuld automatisering, effektivisering og kvalitetsudvikling af de kommunale opgaver er en målrettet analyse og redesign af arbejdsgange ofte nødvendigt. Arbejdsgangene kan være ineffektive og have for mange tilbageløb og dermed være omkostningstunge og skabe dårlig trivsel. Arbejdsgangene skal være tilrettelagt efter den service, kommunen ønsker at levere til borgere, virksomheder og samarbejdspartnere eller efter de IT-systemer, som medarbejderen har til rådighed - ellers kan processerne risikere ikke at være de bedste af slagsen.

Hvis man som administrativ medarbejder har forståelse for og kender til de værktøjer, som anvendes i større og mindre forandringsprojekter, så stiger kvaliteten og effektiviteten i det enkelte projekt. Hvorfor gør den det? Fordi det er hos eksperten, at de nye idéer fødes, og det er eksperten, der i sidste ende skal 'bære' implementeringen.

Kursisten vil efter endt kursus have en forståelse for, hvordan en arbejdsgang kan forbedres, være i stand til at kortlægge nuværende arbejdsgang (as-is) og redesigne og optimere disse (to-be). Til dette formål lærer kursisten at gennemføre en 'brown paper' workshop med analyse og redesign og at dokumentere resultatet grafisk, så de gode idéer kan formidles til andre medarbejdere i organisationen.

Kursisten vil være i stand til selv at gennemføre analyse og redesign af simple arbejdsgange, og i større projekter vil kursisten være en effektiv og idérig projektmedarbejder – en medarbejder, der har forståelse for forandringsprojekter.
Kurset er en blanding af oplæg og afprøvning af metoden.

Undervisere/ Oplægsholdere

Underviser er Gitte Svendsen, som er tilknyttet KL i kontoret for Arbejdsgange og It- Arkitektur som ekstern konsulent. Gitte Svendsen er tidligere fastansat i KL som chefkonsulent og en af drivkræfterne i teamet omkring arbejdsgangsbanker, udvikling af kurser i arbejdsgangsanalyser og gennemførelse af automatiserings- og effektiviseringsprojekter.

2.935 kr.
Sted og startdato
Aarhus: 10. september 2024
Varighed: 1 dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Komponent Aarhus
10. september 2024 kl. 9-15:30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende, efter tilmeldingsfristens udløb.
Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til den administrative medarbejder, eksperten på det kommunalfaglige område. Medarbejdere, som i deres dagligdag gennemfører arbejdsgangene og kender rutinerne i kommunen, er nemlig dem, der skal være med til at forandre og implementere forandringer, når politikere og ledere har fokus på automatisering, effektivisering og kvalitetsudvikling.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard
MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen