Som sekretariatschef arbejder du tæt på både den politiske og administrative ledelse i kommunen og med strategisk ansvar for kommunens udviklingsprocesser

KL og Komponent driver et netværk for kommunale sekretariatschefer, som understøtter rollen som sekretariatschef og arbejdet op mod kommunalbestyrelse og byråd. Netværket mødes fire gange om året, og imellem møderne er der løbende orienteringer og invitationer til relevante arrangementer.

Mødernes temaer spænder vidt, og det kan både være inspiration til rollen som sekretariatschef i form af faglige oplæg, konkret input til forhold, der typisk falder inden for sekretariatschefens ansvarsområde, fx kommunalvalg, opstart af ny byrådsperiode, borgerinddragelse osv.
På møderne vil der desuden som hovedregel være et punkt med nyt fra KL/Komponent, hvor vi informerer om, hvad der fylder i KL og Komponent, info fra B98 og K98, de store politiske dagsordener, forhandlinger osv. Møderne tilrettelægges med fokus på kollegial sparring medlemmerne imellem.

Netværket har 75 medlemmer og udgør et godt kollegialt fællesskab for sekretariatschefer, der også bruger netværket imellem møderne til ideudveksling, afklaring og sparring.

Prisen for deltagelse er 6.900 kr. ex moms per år (4 møder, 2 fysisk og 2 virtuelt)

Mødedatoer i 2024

  • Tirsdag d. 27. februar 2024, kl. 10.00-12.00 (virtuelt)
  • Torsdag d. 23. maj, kl. 9.30-17.00 (Høje-Taastrup Kommune, rådhus)
  • Tirsdag d. 17. september, kl. 9.30-17.00 i KL-Huset 
  • Mandag d. 2. december, kl. 10.00-12.00 (virtuelt)

For tilmelding kontakt chefkonsulent Rune Herlin Kamstrup på ruhk@komponent.dk

Er du i målgruppen?

Sekretariatschefer med ledelsesansvar for byrådsbetjening, samling af dagsordner, betjening af direktion. I nogle kommuner vil titlen være stabschef, centerchef el.lign.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Rune Herlin Kamstrup
Chefkonsulent
Rune Herlin Kamstrup