Uenighed og mistillid er et skidt udgangspunkt for det kommunalpolitiske arbejde. Derfor satte Ishøj Kommunes byråd fokus på politikerroller og det interne samarbejde på et seminar med Komponent som facilitator. Nu er tonen mere respektfuld, og drømmen om en fælles vision begynder at tegne sig i horisonten.
Udgivet den 30-10-2023

- Efter et turbulent kommunalvalg, hvor konstitueringen efterlod de nydannede lokallister med meget lidt indflydelse, var byrådet i Ishøj Kommune præget af uenighed og mistillid til hinanden og til mig som borgmester, fortæller borgmester Merete Amdisen om årsagen til, at hun og Ishøj Kommune i marts 2023 tog kontakt til Komponent.

Ishøj Kommune havde brug for hjælp til at tilrettelægge et forløb, der hjalp byrådsmedlemmerne til at arbejde med den gensidige tillid og respekt og samtidig satte en retning for byrådets fremtidige arbejde og samarbejde.

- Vi havde behov for støtte til at stille skarpt på politikerrollen og flytte os hen til et sted, hvor vi ikke bare kæmpede fra tue til tue, men så tingene i et lidt større perspektiv. For det kan godt være, at vi politisk er uenige, men vi er her alle sammen, fordi vi har noget på hjerte, forklarer hun.

Hvordan bliver vi dem, vi gerne vil være?

Sammen med konsulenter fra Komponent blev de enige om at tilrettelægge et forløb, som bestod af interview med politikere og forvaltning efterfulgt af et seminar for hele byrådet, faciliteret af Komponent.

Under overskriften ’Hvilket byråd vil vi være?’ arbejdede Ishøjs byråd på seminaret med spørgsmål som:

  • Hvem er jeg selv som politiker, og hvem er de andre?
  • Hvad er min rolle som politiker, og hvordan vil jeg gerne kendes i mit politiske virke?
  • Hvordan får vi bragt alle ressourcer i spil, så vi rykker os som byråd og som kommune?

Formen var en blanding af oplæg, øvelser og samtaler på tværs af partier og anciennitet - et mix, som ifølge Merete Amdisen var fordrende for den gode dialog:

- I starten var nogle deltagere ikke sikre på, at de ville være med i dialogen. Men der skete en opblødning gennem samtalerne. Alle fik skuldrene ned, spillede med og havde en god oplevelse. Det var meget frugtbart at have nogle udefra til at facilitere den proces, fortæller hun om seminaret.

 

Artiklen fortsætter under boksen

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Mød krigeren, den antiautoritære ildsjælen og den professionelle

Dialogen om politikerroller handler om at sætte fokus på den store variation i politikernes arbejdsopgaver og de mange forskellige måder, man legitimt kan være politiker på.

- Der findes ikke en rigtig eller forkert måde at være politiker på, men man kan nemt blive blind for hvorvidt ens egen rolle er den rigtige og for, om ens politikerkollegaer ser politikerrollen på en anden måde. Derfor er det gavnligt at tale med sine kollegaer med udgangspunkt i nogle arketyper, fortæller Komponents Rune Herlin Kamstrup. 

Byrådet i Ishøj Kommune blev præsenteret for 12 arketyper, som baserer sig på forskning fra bl.a. Ulrik Kjær og viderebearbejdet i dialoger og processer med kommunalpolitikere og borgmestre, f.eks. i regi af Kattegat Kommune for nyvalgte kommunalpolitikere. Arketyperne hjælper dermed deltagerne til at tale om, hvordan de oplever hinanden i det politiske arbejde – men uden at det bliver personligt.

Krigeren         

Krigeren

Kæmper for den lokalpolitiske råderet og forhandler i rå magt. Træder i karakter, når regeringen indskrænker den kommunale selvbestemmelse.

 

Læs mere Læs mindre
Ildsjælen         

Ildsjælen

Brænder for enkeltsager, har noget specifikt på hjerte og vil gå langt for at få mærkesager indført, mens interessen for andre politikområder er vigende.

 

Læs mere Læs mindre
Den antiautoritære         

Den antiautoritære

Giver ikke meget for bureaukratiet, plejer og retningslinjer. De er i opposition til forvaltningen og benytter sig i stor stil af retten til sagsindsigt.

 

Læs mere Læs mindre
Den professionelle         

Den professionelle

Indtager en klassisk bestyrelsesrolle og beskuer alt fra kommandobroen. Bevæger sig aldrig ned i maskinrummet eller i enkeltsager. 

Læs mere Læs mindre
 

- Det har efterfølgende været værdifuldt at have politikerrollerne som en fælles referenceramme, vi kan tale ud fra. Vi er mere bevidste om de forskellige roller og den måde, vi skifter mellem forskellige roller alt efter, hvad situationen og sagen kalder på, siger Merete Amdisen.

Hun fortæller desuden, at flere byrådsmedlemmer også personligt har haft en aha-oplevelse, fordi de er blevet mere bevidste  om sammenhængen mellem den måde, de agerer på i det politiske arbejde, og den måde, de gerne vil ses på af sit lokalsamfund.

Godt på vej – men endnu ikke i mål

Ifølge Merete Amdisen har forløbet ikke løst alle udfordringer, men byrådet er et helt andet sted end for blot et år siden:

- Jeg ville ønske, jeg kunne sige, at alle problemer nu var løst, og at vi har et fuldstændigt tillidsfuldt samarbejde mellem alle partier i byrådet. Der er vi ikke endnu, for når man først er havnet i en tillidskrise, tager det lang tid at genopbygge det gode samarbejde. Men seminaret har hjulpet os godt på vej. Tonen er blevet mere respektfuld i debatterne, og vi har også lige været igennem et budgetforhandlingsforløb, som gik væsentligt bedre end sidste år, siger hun og understreger:

- Det betyder ikke, at vi har landet et budget i fuldstændig enighed, og det skal vi heller ikke nødvendigvis, for budgettet er politik, og der er vi forskellige. Men partierne har været mere trygge i selve processen.

Fokus på det, vi kan flytte i fællesskab

På seminaret blev det desuden tydeligt, at der var behov for en fælles vision for det politiske arbejde i byrådet.

- Selvom vi kommer fra forskellige partier, vil vi alle sammen noget godt for Ishøj. Vi er nået så langt, at vi er enige om, at det er en god idé med en fælles vision. Hvordan vi så får skabt den, det er vi ved at folde ud. Vi er blandt andet ved at planlægge et seminar, hvor vi skal arbejde med visionen og de ting, vi kan flytte i fællesskab, siger hun og fortsætter:

- Der er stadig en vis forbeholdenhed, men jeg glæder mig til at se, om det ikke er med til at samle os endnu mere, når vi sætter fokus på de ting, vi er enige om, fremfor de ting, vi er uenige om.

En professionalisering af det politiske arbejde

For Merete Amdisen har det været afgørende for processen at have udefrakommende til at facilitere dialogen. Det skaber et neutralt rum og åbner op for nogle perspektiver, som de involverede ikke altid har øje for.

- Hvis man er havnet i en tillidskrise, er det rigtig sundt, at der kommer nogle udefra, som ikke kender os og ikke har en forforståelse af den konflikt, man er havnet i. Komponent kunne se udfordringerne udefra og guide os på vej, uden at det blev for farligt, for de havde ikke noget på spil, siger hun.

Hun kan derfor kun anbefale, at alle byråd arbejder med sine politiske kompetencer:

- Det er værdifuldt for et byråd at arbejde med sine politiske kompetencer. Som politikere er vi jo lægmænd, men det er godt at få nogle redskaber og handlemuligheder, som er med til at professionalisere det politiske arbejde. Det synes jeg, at forløbet med Komponent har bidraget til, afslutter hun.

 

Midtvejsevaluering for kommunalbestyrelser

Midten af valgperioden er et oplagt tidspunkt at stoppe op og tage temperaturen på det politiske arbejde i kommunalbestyrelsen.

Hvad har I nået i den første halvdel af valgperioden, hvad skal I nå i den sidste halvdel og er der noget i vores samarbejde, vi skal have talt om?

Måske synes I, at I har sat en klar, fælles politisk retning for kommunen, men oplever, at det er svært at holde den, når virkeligheden rammer og budgetterne bliver stramme. Det kræver et vedholdende fokus – og måske en drøftelse af, om retningen fortsat er den rigtige? Bakker I stadig op om beslutningerne, på trods af evt. kompromiser eller afstemninger, eller er der behov for at forny samtalerne om retningen?

Komponent tilbyder at skræddersy en midtvejsevaluering, der passer til lige netop jer. Med udgangspunkt i jeres situation og behov tilrettelægger og faciliterer vi en ramme for jeres drøftelser om fx roller, det gode samarbejde, tid til politik eller hvad I ønsker at bringe op i en midtvejsevaluering.

Tag fat i os for en dialog om, hvordan vi kan hjælpe jer godt ind i den sidste halvdel af valgperioden.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Rune Herlin Kamstrup
Chefkonsulent
Rune Herlin Kamstrup
TRS
Konsulent
Theis Rubinke Sørensen
1500x920_ALHO
Chefkonsulent
Alice Holmberg