Det gode samarbejde mellem lokalpolitikerne og forvaltningen kræver en åben dialog. Komponent har i vores podcast for lokalpolitikere talt med to kommunalbestyrelsesmedlemmer og en kommunaldirektør om samarbejdet og respekten for hinandens arbejde.
Udgivet den 29-03-2022

Ole K. Larsen er valgt ind i Guldborgsund Kommune. For ham kan samarbejdet med forvaltningen sammenlignes med en vægtskål:

– Hvis der er en stærk politisk ledelse, så fremmer forvaltningen sager, der ligger i tråd med det. Og hvis der sidder en svag politisk ledelse, så tipper vægtskålen. Så tager forvaltningen over og fremmer sager, som ligger den vej, de tænker, siger han.

Den vigtige tillid i samarbejdet

Christine Brochdorf, der er kommunaldirektør i Egedal Kommune, peger på, at tillid er grundlaget for et godt samarbejde.

– Man skal række ud, man skal være åben overfor, hvad det er for en politik, man vil gennemføre; og så skal vi fra forvaltningens side være nysgerrige. Det gør det lettere for os at vejlede politikerne, siger hun.

For som hun forklarer, så er det forvaltningens rolle at omsætte politik, drømme og visioner til konkrete initiativer i samspil med politikerne.

– Når jeg for eksempel møder politikere på Kattegat-kurserne, så er de lidt forbeholdne over for forvaltningen. Politikere er jo idealistiske, og de kan godt slå sig lidt på det meget neutrale embedsværk. Der har vi en rolle i at forklare, hvorfor vi siger, som vi siger. Hvorfor kan man – eller kan man ikke – gøre sådan og sådan.

Tillid er grundlaget

Sonja Marie Jensen, der sidder i byrådet i Nyborg Kommune, kan godt genkende den skepsis over for forvaltningen. Hun mener, at politikere og forvaltning skal møde hinanden åbent:

– Det vigtigste er, at man har en god dialog, at man har tillid til hinanden, siger hun og peger på vigtigheden af, at politikerne anerkender embedsværkets faglighed. Samtidig mener hun også, at det er vigtigt, at politikerne får anvist flere muligheder, når de sender en sag til embedsværket:

– Det er vigtigt, at der er en indstilling fra forvaltningen, men jeg synes ikke, en indstilling må ligge uden forskellige scenarier eller forskellige udfald af scenarierne, siger hun.

Ole K. Larsen har som politiker flere gange oplevet, at han fik at vide, at det kan man ikke, men den køber han ikke:

– Jeg vil ikke høre, hvad jeg ikke kan. Jeg vil høre om mine muligheder, siger han.

Og her er kommunaldirektøren enig:

– Selvfølgelig skal vi vise, hvilke muligheder, der er. Det er jo på den måde, vi kan understøtte politikerne i at tage en politisk beslutning, siger Christine Brochdorf.

Ole K. Larsen og Sonja Marie Jensen understreger begge, at man skal stå på mål for de beslutninger, der bliver gennemført, og at man skal være loyal over for sit embedsværk.

– Det er jo os, der som politikere sidder for bordenden. Det er os, der har ansvaret. Men derfor skal vi jo ikke hænge hinanden ud, siger Sonja Marie Jensen.

Det er Christine Brochdorf enig i:

– Det er altafgørende for, at man kan bevare tilliden til hinanden. Derfor skal man være nysgerrig på hinandens arbejde. Vi står hver vores sted. Men vi kan jo mødes. Og hvis der ikke er dialog mellem politikerne og forvaltningen, så lider tilliden et knæk, siger hun og slutter af med et godt råd:

– Vi kan hjælpe politikerne, men det kræver, at de rækker ud. De skal fortælle os, hvad de drømmer om.

Lyt til Komponents podcast I demokratiets tjeneste der, hvor du lytter til podcast, eller find podcasten her >>

Læs mere Læs mindre

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

TRS
Konsulent
Theis Rubinke Sørensen