På Ledertræf 2021 dykker vi ned i konkrete metoder til at styrke den professionelle samtale leder til leder og leder til medarbejder.
Udgivet den 27-09-2021

Af Per Møller Janniche, chefkonsulent i Komponent

Mere tid til de vigtige samtaler

Særligt et ønske går igen, når Komponent møder direktioner, chef- og ledergrupper: Gid vi havde flere refleksive samtaler med hinanden! Og her tænker lederne på at udvikle det personlige lederskab, sparre på konkrete opgaver og reflektere dybt sammen om ledelse og lederskab. En chefgruppe udtrykte det sådan ”Vi skal mere i svedehytte sammen”.

Ofte er det dog de mange konkurrerende hensyn i hverdagen, som fremtvinger prioriteringer til fordel for presserende opgaver. Men vi hører også, at når samtalerne har et tilpas spændende indhold og bliver gennemført fagligt på en måde, så de rummer mening, læring og har konsekvens i hverdagen, så rykker de af sig selv op på agendaen, fordi de giver mere overskud og ledelsesfaglig kraft, end de tager.

Ledertræf er en mulighed for netop at prioritere den slags vigtige samtaler i en travl hverdag, hvad enten man er afsted som ledergruppe fra samme kommune eller enkeltperson.

Begrundelserne

Der skal et stærkt ”hvorfor” til at prioritere tiden til fælles refleksioner i en driftsorienteret hverdag. Begrundelserne for at reflektere sammen kan derfor med fordel skærpes, så både nødvendigheden og et brændende ønske står tydeligt som drivkræfter. Tilstræber vi at ændre krævende handlinger uden at trimme mindsettet, så sker der ofte ikke en reel forbedring i praksis. Dette mindset består af grundlæggende antagelser (værdier, ledelsesforståelser, kultur mv.), som guider os mere eller mindre bevidst. Det kunne fx være betydningen af udsagnet fra en leder: ”Når noget bliver en trussel og ikke en mulighed, så trækker jeg mig fra det refleksive rum”. Vi kommer rundt om betydningen af denne og andre begrundelser.

Handlingerne

Alle kan vel reflektere! Men refleksioner styrkes også gennem træning af forskellige færdigheder, opmærksomhed på relationelle aspekter (som fx dialog og nysgerrighed) og indblik i egen forståelse og brug af positionen (fx magt).

Samtalefagligt ved vi en del om, hvordan forskellige samtaleformer fremmer forskellige elementer i en refleksionsproces. Fx åbner narrative, systemiske, løsningsfokuserede eller værdibaserede tilgange op for noget og lukker ned for andet. På Ledertræf kommer vi derfor rundt om det professionelle samtalelandskab, man kan navigere i for at styrke refleksion, sparring, rådgivning og coachende tilgange med hinanden. Vi kommer også til at arbejde med nogle korte sparringssessioner, hvor vi med den samme problemstilling får afprøvet, hvordan forskellige tilgange fører ad forskellige veje i en afklaringsproces.

Konsekvenserne

Refleksive samtaler uden konsekvens holder sjældent længe i en beslutningstung hverdag med involvering i mange forskellige problemstillinger. Men konsekvenser er ikke entydige. For nogle er det at have fået noget at tænke over. For andre er det tæt forbundet med konkret handling og forbedring. Ofte er der også forskellige syn på konsekvens i form af enighed eller uenighed. En direktør sagde: ”Vi skal være personlige i det lukkede rum, men når vi går ud af det, så skal vi være enige”. Vi trækker derfor også et par linjer til den betydning, som sparring og refleksive samtaler kan have i og for praksis, så kæden: grundlæggende antagelser, handling og konsekvens hænger sammen. Og vi kommer kort ind på de transitioner, som enhver leder, chef og direktør er i gang med fra tid til anden.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig.