JEHO

Jesper Hosbond Jensen

Chefkonsulent

Jesper deltager ved rekrutteringsopgaver, og arbejder i den sammenhæng også med ledelses- og teamudvikling. Derudover arbejder Jesper med udvikling af faglig og strategiske ledelser, digitalisering og cybersikkerhed, klimaledelse samt bestyrelsesuddannelser.


Jesper har mange års erfaring som direktør, kommunaldirektør og chef i kommunerne og i staten, og bruger sin viden og erfaringer med topledelse og sektorindsigt til at udvikle ledelser og samspil.

Find mig på LinkedIn