Arbejder du med økonomi eller har du arbejdsopgaver relateret til økonomi, men mangler en bedre helhedsforståelse for og indsigt i kommunernes økonomi, budget og regnskab? Så er dette kursus noget for dig.

Kursets indhold

På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til kommunernes økonomi, og du bliver klædt på til at se sammenhængen mellem samfundets, kommunens og institutionernes økonomi. Du lærer om grundlæggende principper og begreber, når du på kurset får indsigt og viden om de overordnede rammer for kommunernes økonomi, budgetlægning, Budget- og regnskabssystem for kommuner, kontoplan, bogføring, budgetopfølgning og regnskab. 

Med andre ord kommer du hele vejen omkring den kommunale økonomi og du bliver i stand til at vurdere og se egen rolle i den kommunale organisation. Kurset er ikke budget- og regnskabstungt, i stedet er hensigten at klæde dig på med de grundlæggende principper og vigtigst af alt gøre dig i stand til at vurdere egen rolle i det økonomiske årshjul.

Kender du allerede de overordnede rammer? Og er du i stedet interesseret i at gå mere i dybden med den autoriserede kontoplan? Så er Budget- og regnskabssystem for kommuner | Komponent noget for dig!

Kursets udbytte

  • Viden om hvordan kommunernes økonomi er sammensat og hvordan nationale og internationale strømninger påvirker kommunernes økonomi
  • Forståelse for hvordan beslutninger i EU kan påvirke kommunernes økonomi
  • Viden om kommunernes finansieringskilder og hvilke bindinger, kommunerne er underlagt
  • Forståelse for, hvordan budgetlægning foregår i kommunerne og viden om den kommunale budgetlægningsproces. Herunder får du forståelse for begreber som bevilling, serviceniveau, udgifter og indtægter samt målstyring
  • Viden om Budget- og regnskabssystem for kommuner og herunder en introduktion til kontoplan og bogføring
  • Forståelse for den kommunale regnskabsproces og du bliver i stand til at vurdere din kommunes evne til at økonomistyre
  • Du får kompetencer til at identificere egne handlemuligheder i relation til din kommunes samlede økonomi og du får en øget forståelse for egen rolle i den kommunale organisation

Undervisere

På kurset møder du Rikke Grynderup Steffensen og Per Mørk.

Rikke Grynderup Steffensen er specialkonsulent i Komponent og arbejder med kompetenceudvikling inden for økonomi og styring. Rikke er særligt optaget af, hvordan viden om de kommunaløkonomiske rammer og regler, kan understøtte den faglige opgaveløsning. Økonomistyringen er rygraden i kommunerne, men dens fornemmeste opgave er at understøtte kvalitet i serviceydelser, og det er afsættet i Rikkes undervisning, som er inddragende og praksisnær.

Per Mørk er til daglig underviser på UCL. Per underviser på Administrationsbacheloruddannelsen og Finansuddannelserne, hvor hans hovedfag er Offentlig økonomistyring. Per har mange års erfaring fra danske kommuner, blandt andet som økonomichef. Per bruger sin indgående viden om de kommunale økonomiske rammer i en inddragende og praksisnær undervisningsform.

7.500 kr.
Sted og startdato
Fredericia: 28. oktober 2024
Varighed: 2 dage
Se tid og sted for det valgte forløb
Trinity Hotel og Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia
Den 28.- 29. oktober 2024 kl. 09:00- 16.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Nyere ansatte økonomikonsulenter, administrative medarbejdere, faglige ledere eller dig der er nysgerrig på hvordan vi prioriterer økonomisk mellem de forskellige velfærdsområder eller forstå egen rolle i den kommunale organisation, økonomisk prioritering mellem områderne

Program

Ankomst og morgenbrød
Velkomst og præsentation af deltagere og læringsudbytte af kurset
Rammerne for kommunernes økonomi og kommunernes finansiering
Hvor kommer pengene fra? Hvorfor er det vigtigt for mig i mit arbejde at kende til rammerne og finansieringssiden?
Budgetlægning: Kommunernes opgaver, udgifter og det økonomiske årshjul
Hvordan lægger man budgetter i kommunerne? Hvordan skaber man råderum? Vi ser bl.a. på forskellige typer af bevillinger, udgifter, budgetlægningsmetoder, målstyring og hvordan budgetprocessen foregår.
Frokost
Budgetlægning: Kommunernes opgaver, udgifter og det økonomiske årshjul (fortsat)
Pause
Kontoplanen og bogføring: En kort indføring
Vi ser nærmere på regler for kontoplanen og kontering, og på sammenhængen mellem egen kontoplan og den autoriserede kontoplan.
Tak for i dag
Middag
Budgetopfølgning: Hvordan følger vi op?
Hvordan følger vi op på økonomien hen over året? Og har vi styr på vores mål og bevilling? Vi ser nærmere på den løbende økonomistyring og de forskellige roller i arbejdet med at følge op på økonomien.
Frokost
Regnskab: En grundlæggende introduktion
Hvilke krav er der til regnskabsaflæggelsen? Hvad fortæller regnskabet os og hvor gode har vi været til økonomistyring?
Pause
Den kommunale organisations fremtid og din rolle
Hvordan spiller din rolle sammen med den øvrige kommunale organisation og hvor kan du sætte dine kompetencer i spil i forbindelse med den kommunale økonomi? Vi samler op på dagenes læringspointer og ser nærmere på, hvad det kan betyde for den kommunale organisation i fremtiden
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash
RGS
Specialkonsulent
Rikke Grynderup Steffensen