Et modul for dig, der gerne vil arbejde med controlling og fastholdelse af kommunale mål og strategier samt blive klædt på til at kunne formidle og præsentere økonomiske sammenhænge for ledelse, medarbejdere og borgere.

På modulet får du

 • viden om og forståelse for samfundsmæssige og lokale styringsbehov og hvordan ændringer i sta­tens styring kan påvirke kommunernes økonomi
 • forståelse for økonomisk teori og metode og anvendelsen heraf i kommuners økonomi­styring
 • viden om, hvordan incitamenter i budgettildeling påvir­ker motivationen i decentrale enheder
 • viden om og forståelse for de forskellige roller i den kommunale økonomistyring
 • viden om opgaverne i controlling
 • forståelse for, hvordan organisationens strategi kan fastholdes i det daglige.

og du bliver i stand til at

 • kunne vurdere og rådgive om økonomistyringsmetoder
 • kunne udføre opgaver i forbindelse med økonomisk ana­ly­se, styring og planlægning
 • kunne vurdere og anvende forskellige økonomiske sty­rings­redskaber samt kunne præsen­tere og formidle øko­nomiske problemstillin­ger
 • kunne fremskaffe, anvende og formidle statistisk materi­ale i analyser
 • kunne udarbejde ledelsesinformation.
 • kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
 • kunne medvirke til at finde og implementere metoder, der understøtter kommunens økonomiske styring på konkrete områder
 • kunne rådgive kollegaer og samarbejdspartnere om økono­miske spørgsmål og økonomi­styringsværktøjer
 • kunne samarbejde med forvaltninger og institutioner om økonomiske spørgsmål
 • kunne formidle og præsentere økonomiske sammenhænge.

 

Modulets hovedtemaer:

Samfundsøkonomi

 • Sammenhængen i samfundsøkonomien og koblingen til kommunaløkonomi

Kommunal økonomi

 • Styringslogikker
 • Incitamenter
 • Budgetproces
 • Budgetopfølgning og resultatvurdering
 • Skatter, tilskud og udligning

Roller som økonomimedarbejder

 • Økonomimedarbejderen som rådgiver for ledelsen 
 • Økonomimedarbejderen som sparringspartner for institutioner og afdelinger
 • Økonomimedarbejderen som controller
 • Økonomimedarbejderen som formidler

Metoder og værktøjer

 • Bearbejdning og formidling af data
 • Metoder i controlling
 • Ledelsesinformation
 • Gevinstrealisering/businesscase

Tilrettelæggelse

8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet svarer til 10 ECTS-point og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen.

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave med 1 døgns forberedelsestid.

14.000 kr.
Sted og startdato
Online: August 2024
Varighed: 8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage
Se tid og sted for det valgte forløb
Online undervisning august til november 2024.
Eksamen i uge 47, 48 eller 49

Undervisningsdage (heraf 2 læringsgruppedage):

Onsdag 28/8
Onsdag 4/9
Fredag 13/9
Fredag 20/9
Fredag 27/9
Fredag 4/10
Fredag 11/10
Torsdag 24/10
Fredag 1/11
Fredag 8/11

Ret til ændringer forbeholdes
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Er du i målgruppen?

Kommunale økonomimedarbejdere og ledere, der beskæftiger sig eller gerne vil beskæftige sig med økonomisk planlægning, controlling og styring.

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Uddannelsen er niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution og indplaceret på niveau 5 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. I det offentlige uddannelsessystem er akademiuddannelser indplaceret på niveau 5.

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
ABS
Specialkonsulent
Anna Solvej Bach Sørensen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
HK
Studievejleder i Midt- og Nordjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen