Du får indsigt i økonomistyringsfeltets elementer i form af analyse, metoder, controlling, databehandling, informationssikkerhed, samt formidling af data. Du får indsigt i, hvordan organisationens strategi og mål på det økonomiske område kan fastholdes i det daglige. Du får viden om styringsmetoder og metoder til controlling. Du lærer at formidle økonomiske resultater til andre parter; både til administration, politikere og borgere. Du får viden om samfundsøkonomi og lærer om samfundsøkonomiens konsekvenser for styring af den kommunale økonomi. Du får indsigt i økonomifunktionens roller i forhold til rådgivning og styring.
 • Du får indsigt i økonomistyringsfeltets elementer i form af analyse, metoder, controlling, databehandling, informationssikkerhed, samt formidling af data.
 • Du får indsigt i, hvordan organisationens strategi og mål på det økonomiske område kan fastholdes i det daglige.
 • Du får viden om styringsmetoder og metoder til controlling.
 • Du lærer at formidle økonomiske resultater til andre parter; både til administration, politikere og borgere.
 • Du får viden om samfundsøkonomi og lærer om samfundsøkonomiens konsekvenser for styring af den kommunale økonomi.
 • Du får indsigt i økonomifunktionens roller i forhold til rådgivning og styring.

Indhold

Samfundsøkonomi (10 %)
Sammenhængen i samfundsøkonomien

Kommunal økonomi (25 %)
Styringslogikker
Incitamenter og budgettildeling
Økonomisk styring efter effekter

Roller som økonomimedarbejder (40 %)
Økonomimedarbejderen som rådgiver for ledelsen
Økonomimedarbejderen som sparringspartner for institutioner og afdelinger
Økonomimedarbejderen som controller
Økonomimedarbejderen som regnskabsmedarbejder

Metoder og værktøjer (25 %)
Bearbejdning og formidling af data
Metoder i controlling
Ledelsesinformation
Gevinstrealisering

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • have viden om og forståelse for samfundsmæssige og lokale styringsbehov samt kunne vurdere, hvordan ændringer i statens styring kan påvirke kommunernes økonomi
 • kunne forstå økonomisk teori og metode og anvendelsen heraf i kommuners og regioners økonomistyring
 • have viden om, hvordan incitamenter i budgettildeling påvirker motivationen i decentrale enheder
 • have viden om styring via effekter, herunder fordele og ulemper/udfordringer
 • have viden om og forståelse for de forskellige roller i den kommunale økonomistyring
 • have viden om opgaverne i controlling
 • forstå, hvordan organisationens strategi kan fastholdes i det daglige
 • have viden om opgørelse og brug af effekter i økonomistyring.

De studerende skal

 • kunne vurdere og rådgive om økonomistyringsmetoder (via økonomistyringstrappen)
 • kunne udføre opgaver i forbindelse med økonomisk analyse, styring og planlægning
 • kunne vurdere og anvende forskellige økonomiske styringsredskaber samt kunne præsentere og formidle økonomiske problemstillinger
 • kunne fremskaffe, anvende og formidle statistisk materiale i analyser
 • kunne udarbejde ledelsesinformation.

De studerende skal

 • kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
 • kunne medvirke til at finde og implementere metoder, der understøtter kommunens økonomiske styring på konkrete områder
 • kunne rådgive kollegaer og samarbejdspartnere om økonomiske spørgsmål og økonomistyringsværktøjer
 • kunne samarbejde med forvaltninger og institutioner om økonomiske spørgsmål
 • kunne formidle og præsentere økonomiske sammenhænge.

Tilrettelæggelse

10 undervisningsgange, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen.

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave med 1 døgns forberedelse.

14.000 kr.
Varighed: 10 dage
ECTS: 10
Se alle dage og tidspunkter
Online
Undervisning
januar 2023 - juni 2023
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave med 1 døgns forberedelse.
maj 2023 - juni 2023

Afvikles på følgende dage:

30. januar
10. februar
3. marts
10. marts
17. marts
31. marts
14. april
21. april
28. april
12. maj
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Er du i målgruppen?

Økonomimedarbejdere og ledere, der beskæftiger sig eller gerne vil beskæftige sig med økonomisk planlægning, controlling og styring.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstadsområdet og på Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
ABS
Specialkonsulent | På barsel
Anna Solvej Bach Sørensen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen