På 4 undervisningsdage får du inspiration og mulighed for at udvide din horisont indenfor metoder og værktøjer, der tilføjer værdi og bidrager til udvikling af økonomistyringen og controllingen i din kommune.

Få ny viden og værktøjer der bidrager til udviklingen af økonomistyring og controlling i din kommune

På kurset Økonomistyring og controlling i praksis får du viden om krav og forventninger til økonomistyring og controlling i kommunerne anno 2022, så du bliver i stand til at vurdere og udvikle økonomistyringen til gavn for din kommune. Kurset tager afsæt i aktuelle opgaver og udfordringer for den kommunale økonomistyring, og vi inddrager dine problemstillinger i undervisningen. Det gør vi gennem brug af cases og eksempler, hvor metoder og redskaber anvendes i en praksisnær tilgang, der giver dig ny inspiration og viden, som umiddelbart vil kunne bidrage og supplere til udviklingen i din kommune.

Dit udbytte på Økonomistyring og controlling i praksis

På kurset får du styrket dine strategiske og analytiske evner og du bliver klogere på, hvordan du kan tilrettelægge en proaktiv rolle som økonomikonsulent og controller i din kommune. En rolle, hvor du har vigtige opgaver som budgetlægning, budgetopfølgning, analyser, vurdering og formidling af informationer. På kurset får du ligeledes indblik i ledelsesinformation som et helt centralt parameter i en effektiv strategisk økonomistyring. Herunder sættes der særskilt fokus på overordnet økonomistyring og dennes betydning for økonomikonsulentens daglige opgaveløsning. Mere konkret lærer du på kurset om:

  • Hvad er controlling og hvorfor er controlling nødvendigt i den moderne kommune?
  • Strategisk økonomistyring og controlling med fokus på benchmarking og ledelsesinformation
  • Økonomikonsulentens forskellige roller som kontrollant, rådgiver og udfordrer
  • Hvilken betydning landspolitiske aftaler har for den lokale økonomistyring
  • Identifikation af kritiske aktiviteter
  • Design og brug af ledelsesinformation

Undervisningsform og undervisere

Kurset består af fire undervisningsdage fordelt på to moduler a to dages varighed. Kurset tilrettelægges med en blanding af oplæg fra undervisere, oplæg fra eksperter, opgaveløsning samt faciliteret erfaringsudveksling.

Kursets hovedundervisere er Sonja Jeppesen, der til dagligt er økonomichef i Lolland Kommune og Kenneth Andersen, der til dagligt er økonomichef i HK. De er begge erfarne undervisere, der har øje for at omsætte teori til deltagernes egen praksis.

16.100 kr.
Sted og startdato
Vejle: 23. maj 2023
Varighed: 4 dage
Se alle dage og tidspunkter
Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle
Modul 1: 23.05.2023 kl. 09:00 - 24.05.2023 kl. 15:30
Modul 2: 15.06.2023 kl. 09:00 - 16.06.2023 kl. 15:30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Opnå rabat ved tilmelding af flere deltagere fra samme kommune (på samme hold): Få 10 % rabat på tilmelding af deltager nummer 2. 20 % rabat på tilmelding af deltager nummer 3 og 30 % rabat på tilmelding af deltager nummer 4. Rabatordningen er lavet da vi har erfaring med at viden forankres kraftigere i organisationen, hvis der deltager flere fra samme kommune på samme hold. Vi vil dog gerne have dynamikken af forskelligheden mellem kommuner, så derfor gælder rabatten max 4 personer. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til centralt og decentralt placerede økonomikonsulenter og controllere i kommunerne, der varetager controlling- og økonomistyringsopgaver. Du har 1-4 års erfaring og dermed en grundlæggende forståelse for den kommunale økonomi eller du har et ønske om at få ny og opdateret viden, inspiration og praksiseksempler på, hvordan du kan udvikle dig selv og udførelsen af dine økonomiopgaver i din kommune.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

foto mangler
Konsulent
Nanna Ibsen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash