På 4 undervisningsdage får du inspiration og mulighed for at udvide din horisont indenfor metoder og værktøjer, der tilføjer værdi og bidrager til udvikling af økonomistyringen og controllingen i din kommune.

Få ny viden og værktøjer der bidrager til udviklingen af økonomistyring og controlling i din kommune

På kurset Økonomistyring og controlling i praksis får du viden om krav og forventninger til økonomistyring og controlling i kommunerne anno 2023, så du bliver i stand til at vurdere og udvikle økonomistyringen til gavn for din kommune. Kurset tager afsæt i aktuelle opgaver og udfordringer for den kommunale økonomistyring, og vi inddrager dine problemstillinger i undervisningen. Det gør vi gennem brug af cases og eksempler, hvor metoder og redskaber anvendes i en praksisnær tilgang, der giver dig ny inspiration og viden, som umiddelbart vil kunne bidrage og supplere til udviklingen i din kommune.

Dit udbytte på Økonomistyring og controlling i praksis

På kurset får du styrket dine strategiske og analytiske evner og du bliver klogere på, hvordan du kan tilrettelægge en proaktiv rolle som økonomikonsulent og controller i din kommune. En rolle, hvor du har vigtige opgaver som budgetlægning, budgetopfølgning, analyser, vurdering og formidling af informationer. På kurset får du ligeledes indblik i ledelsesinformation som et helt centralt parameter i en effektiv strategisk økonomistyring. Herunder sættes der særskilt fokus på overordnet økonomistyring og dennes betydning for økonomikonsulentens daglige opgaveløsning. Mere konkret lærer du på kurset om:

  • Hvad er controlling og hvorfor er controlling nødvendigt i den moderne kommune?
  • Strategisk økonomistyring og controlling med fokus på benchmarking og ledelsesinformation
  • Økonomikonsulentens forskellige roller som kontrollant, rådgiver og udfordrer
  • Hvilken betydning landspolitiske aftaler har for den lokale økonomistyring
  • Identifikation af kritiske aktiviteter
  • Design og brug af ledelsesinformation

Undervisningsform og undervisere

Kurset består af fire undervisningsdage fordelt på to moduler a to dages varighed. Kurset tilrettelægges med en blanding af oplæg fra undervisere, oplæg fra eksperter, opgaveløsning samt faciliteret erfaringsudveksling.

Kursets hovedundervisere er Sonja Jeppesen, der til dagligt er økonomichef i Lolland Kommune og Kenneth Andersen, der til dagligt er økonomichef i HK. De er begge erfarne undervisere, der har øje for at omsætte teori til deltagernes egen praksis.

16.100 kr.
Sted og startdato
Vejle: 16. november 2023
Varighed: 4 dage
Se tid og sted for det valgte forløb
Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle

Modul 1 - d. 16. november kl. 9.00 - 17. november 2023 kl. 15.30
Modul 2 - d. 11. december kl. 9.00 - 12. december 2023 kl. 15.30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Opnå rabat ved tilmelding af flere deltagere fra samme kommune (på samme hold): Få 10 % rabat på tilmelding af deltager nummer 2. 20 % rabat på tilmelding af deltager nummer 3 og 30 % rabat på tilmelding af deltager nummer 4. Rabatordningen er lavet da vi har erfaring med at viden forankres kraftigere i organisationen, hvis der deltager flere fra samme kommune på samme hold. Vi vil dog gerne have dynamikken af forskelligheden mellem kommuner, så derfor gælder rabatten max 4 personer. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til centralt og decentralt placerede økonomikonsulenter og controllere i kommunerne, der varetager controlling- og økonomistyringsopgaver. Du har 1-4 års erfaring og dermed en grundlæggende forståelse for den kommunale økonomi eller du har et ønske om at få ny og opdateret viden, inspiration og praksiseksempler på, hvordan du kan udvikle dig selv og udførelsen af dine økonomiopgaver i din kommune.

Program

DAG 1
Velkomst og præsentation
Forventningsafstemning
Landspolitiske aftalers betydning for den lokale økonomistyring
Økonomikonsulentens rolle med fokus på analytikeren og udfordringen i ledelsesrummet
Refleksioner over egen praksis - herunder rammer, mandat og faglig påklædt
Ledelsesinformation i praksis - cases, indikatorer, nøgletal og præsentationer mv
Onlinebesøg af en decentral leder, der også er kommunalpolitiker
DAG 2
Overordnet økonomistyring i praksis i forhold til serviceloft, anlægsloft, konvergenskriterierne og krigen i Ukraine mv.
KL’s rolle ifm Økonomiaftalen og budgetkoordineringen kommunerne imellem (besøg fra KL hvis forhandlingerne tillader det)
Prioriteringscase – politiker for en dag. Hvordan prioriterer man mellem alle de kommunale opgaver
DAG 3
Kort intro til økonomistyringstrappen
Controlling i praksis (besøg af Lone Brylle, teamleder i Lolland Kommune)
Risikostyring ift økonomistyring
Vigtigheden af kontoplanen ift daglig styringspraksis (besøg af Christian Klindt, Deloitte)
Kobling af økonomifaglighed og sektorfaglighed – cases
DAG 4
Præsenter din kommunes økonomi på 5 slides
Dagsordenspunkt om økonomi som er til at forstå for en politiker
Netværk – hvordan kan I bruge hinanden fremadrettet
Udviklingsrefleksion efter endt kursus. Hvad er næste skridt?
Opsamling og tak for denne gang
Ret til ændringer forbeholdes.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

RGS
Specialkonsulent
Rikke Grynderup Steffensen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash