På fire dage får du værktøjer og metoder til økonomistyring og controlling, der tilføjer værdi og bidrager med udviklingen af økonomistyringen og controllingen i din kommune.

På kurset Økonomistyring og controlling i praksis får du viden om krav og forventninger til økonomistyring og controlling i kommunerne anno 2021, så du bliver i stand til at vurdere og udvikle økonomistyringen til gavn for din kommune. Kurset tager afsæt i aktuelle opgaver og udfordringer for den kommunale økonomistyring, og vi inddrager dine problemstillinger i undervisningen. Det gør vi gennem brug af cases og eksempler, hvor metoder og redskaber anvendes i en praksisnær tilgang, der giver dig ny inspiration og viden, som umiddelbart vil kunne bidrage og supplere til udviklingen i din kommune.

På kurset får du styrket dine strategiske og analytiske evner, og du bliver klogere på, hvordan du kan tilrettelægge en proaktiv rolle som økonomikonsulent og controller i din kommune. En rolle, hvor du har vigtige opgaver som budgetlægning, budgetopfølgning, analyser, datafangst og formidling af informationer. På kurset får du ligeledes indblik i ledelsesinformation, der er et helt centralt parameter i en effektiv strategisk økonomistyring. Herunder sættes der særskilt fokus på økonomikonsulentens opgave i en effektiv skabelse og brug af ledelsesinformation. Mere konkret lærer du på kurset om:

- Strategisk økonomistyring og controlling med fokus på benchmarking og ledelsesinformation
- Hvad er controlling og hvorfor er controlling nødvendigt i den moderne kommune?
- Økonomikonsulentens forskellige roller som kontrollant, rådgiver og udfordrer
- Identifikation af kritiske aktiviteter
- Datafangst og rapportering
- Design og brug af ledelsesinformation
- Strategisk økonomistyring og controlling i sammenhæng med resultat-/effektstyring.

Kurset består af fire undervisningsdage fordelt på to moduler a to dages varighed. Kurset tilrettelægges med en blanding af oplæg fra undervisere, oplæg fra eksperter, opgaveløsning samt faciliteret erfaringsudveksling.

Undervisere/ Oplægsholdere

På kurset møder du Troels Tolstrup Pedersen og Anders Hansen.

Troels Tolstrup Pedersen er til daglig afdelingsleder for koncernøkonomi i Viborg Kommune. Han har en baggrund som cand.oecon. fra Aarhus Universitet samt MBA i strategisk ledelse. Troels har arbejdet med kommunal økonomistyring siden 2007 både i Aarhus Kommune, i Deloitte og på Grønland. Troels har både hands-on erfaring med økonomistyring fra et centralt og et decentralt perspektiv.

Anders Hansen er økonomichef i Billund kommune, og har en baggrund som cand.oecon. fra Aarhus Universitet. Han har arbejdet med offentlig økonomistyring i Aarhus Kommune fra 2008 og i Billund Kommune siden 2018. Anders har hands-on erfaring med økonomistyring fra både centrale og decentrale funktioner.

Varighed: 4 dage
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Opnå rabat ved tilmelding af flere deltagere fra samme kommune (på samme hold): Få 10 % rabat på tilmelding af deltager nummer 2. 20 % rabat på tilmelding af deltager nummer 3 og 30 % rabat på tilmelding af deltager nummer 4. Rabatordningen er lavet da vi har erfaring med at viden forankres kraftigere i organisationen, hvis der deltager flere fra samme kommune på samme hold. Vi vil dog gerne have dynamikken af forskelligheden mellem kommuner, så derfor gælder rabatten max 4 personer. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

 

Kurset henvender sig til centralt og decentralt placerede økonomikonsulenter og controllere i kommunerne, der varetager controlling- og økonomistyringsopgaver. Du har en bred indsigt i den kommunale økonomi og har måske arbejdet i dybden med økonomistyring på forskellige sektorområder. Du har et ønske om at få ny og opdateret viden, inspiration og praksiseksempler på, hvordan du kan udvikle dig selv og udførelsen af dine controlleropgaver i din kommune.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted
RGS
Konsulent
Rikke Grynderup Steffensen