Få styrket dine strategiske og analytiske kompetencer, så du kan håndtere aktuelle opgaver og udfordringer med økonomistyring og controlling i din kommune.

Ønsker du at få praksisnære eksempler på, hvordan du kan optimere udførelsen af dine økonomiopgaver? På dette kursus får du den nyeste viden om krav og forventninger til økonomistyring og controlling, så du bliver i stand til at vurdere og udvikle økonomistyringen til gavn for din kommune. 

Kurset tager afsæt i aktuelle opgaver og udfordringer for den kommunale økonomistyring, og vi inddrager dine problemstillinger i undervisningen. Det gør vi gennem brug af cases og eksempler, hvor metoder og redskaber anvendes i en praksisnær tilgang, der giver dig ny inspiration og viden, som vil kunne bidrage til udviklingen i din kommune.

Du bliver klogere på, hvordan du proaktivt kan indgå i rollen som økonomikonsulent og controller i din kommune. En rolle, hvor du har vigtige opgaver som budgetlægning, budgetopfølgning, analyser, vurdering og formidling af informationer. På kurset får du ligeledes indblik i ledelsesinformation som et helt centralt parameter i en effektiv strategisk økonomistyring. 

Herunder sættes der særskilt fokus på overordnet økonomistyring og dennes betydning for økonomikonsulentens daglige opgaveløsning. 

Undervisningsform

Kurset består af fire undervisningsdage fordelt på to moduler a to dages varighed. Kurset tilrettelægges med en blanding af oplæg fra undervisere, oplæg fra eksperter, opgaveløsning samt faciliteret erfaringsudveksling.

16.100 kr.
Sted og startdato
Vejle: 20. november 2024
Varighed: 4 dage
Se tid og sted for det valgte forløb
Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle
Modul 1: den 20.- 21. november 2024 kl. 09:30- 16:00
Modul 2: den 11.- 12. december 2024 kl. 09:30- 16.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, elekronisk materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. 

Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. 

Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. 

Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Rabat

Tag en kollega med og opnå rabat
Hvis I tilmelder flere deltagere fra samme kommune (på samme hold), kan I få rabat: 

 • Få 10 % rabat på tilmelding af deltager nummer 2
 • Få 20 % rabat på tilmelding af deltager nummer 3 
 • Få 30 % rabat på tilmelding af deltager nummer 4. 

Rabatordningen gælder for max 4 personer. 

På blot 4 dage lærer du om:

 • Hvad controlling er, og hvorfor det er nødvendigt i en moderne kommune
 • Strategisk økonomistyring og controlling med fokus på benchmarking og ledelsesinformation
 • Økonomikonsulentens forskellige roller som kontrollant, rådgiver og udfordrer
 • Hvilken betydning landspolitiske aftaler har for den lokale økonomistyring
 • Identifikation af kritiske aktiviteter
 • Formidling af økonomi til ikke-økonomer

Dit udbytte

✓  Du får styrket dine strategiske og analytiske kompetencer, så du kan være mere proaktiv i dit arbejde som økonomikonsulent/controller

✓  Du får et øget forståelse for økonomiens sammenhæng til den øvrige organisation i din kommune

✓  Du får udvidet din værktøjskasse med nye begreber og metoder; såsom benchmarking og ledelsesinformation

✓  Du bliver mere bevidst om din rolle økonomikonsulent/controller

Din organisations udbytte

✓  En medarbejder der kan indgå i en proaktiv rolle som økonomikonsulent/controller  

✓  En medarbejder der kan vurdere og udvikle økonomistyringen med afsæt i politiske og faglige mål

✓  En medarbejder der er fortrolig med metoder som benchmarking og ledelsesinformation 

✓  En medarbejder der kan skabe klarhed og formidle økonomiske data til kolleger, der ikke arbejder med økonomi 

Mød en af dine undervisere

Sonja

Sonja Jeppesen
Sonja har mange års erfaring med kommunal økonomi fra både centrale og decentrale steder i organisationen. Hun har gennem alle årene som leder/chef været særlig optaget af økonomikonsulentens rolle – herunder hvordan man understøtter alle dele af organisationen fra politikere, direktion, budgetansvarlige ledere og til decentrale økonomimedarbejdere. 

Sonja er optaget af at uddanne økonomikonsulenter, der har blik for helheden, sans for detaljen og som tør at udfordre den budgetansvarlige leder i ledelsesrummet på en respektfuld og konstruktiv måde. Emnet indgår derfor naturligvis på kurset Økonomistyring og controlling i praksis.

Er du i målgruppen?

Kurset er for dig, der er økonomikonsulent eller controller, og som varetager controlling- og økonomistyringsopgaver. Du kan både være placeret i den centrale økonomifunktion eller varetage en stilling, der er decentralt placeret i kommunen.

Du har op til cirka 4 års erfaring i din stilling og en grundlæggende forståelse for den kommunale økonomi. Det kan også være, at du har mere erfaring, men ønsker en opdateret viden, inspiration og praksisnære eksempler på, hvordan du kan optimere udførelsen af dine økonomiopgaver og stå stærkere i din rolle som økonomikonsulent eller controller.

To studerende taler sammen, den ene med ryggen til

Tag en kollega med og få rabat!

Hvis I tilmelder flere deltagere fra samme kommune (på samme hold), kan I få rabat: 

 • Få 10 % rabat på tilmelding af deltager nummer 2
 • Få 20 % rabat på tilmelding af deltager nummer 3 
 • Få 30 % rabat på tilmelding af deltager nummer 4. 

Rabatordningen gælder for max 4 personer. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

RGS
Specialkonsulent
Rikke Grynderup Steffensen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash