Få trænet dine kompetencer inden for dataanalyse, formidling, rådgivning og facilitering, så du bliver en handlekraftig økonomisk forandringsskaber i din kommune.

Indhold

Som erfaren økonomi-, analyse-, special-, eller chefkonsulent navigerer du ofte inden for kommunens mest centrale beslutningsprocesser. Du er med til at sikre, at der er sammenhæng i styringskæderne, og du har en central opgave, når det kommer til at kvalificere og efterfølgende oversætte ledelsesmæssige og politiske beslutninger om budgetter til konkret økonomistyring. 

Det kræver, at du både mestrer økonomifagligheden på meget højt niveau og samtidig har en forståelse for at arbejde med forandringsprocesser i en organisation med stærke og meget forskellige kulturer. 

Med kurset Forandringsskabende økonomistyring får du styrket dine kompetencer inden for formidling, rådgivning og facilitering, når vi sætter spot på tre vigtige roller; analytikerrollen, rådgiverrollen og facilitatorrollen. I løbet af kurset bliver du klogere på, hvordan du navigerer imellem de forskellige roller, du har i organisationen, - og et gennemgående tema vil være formidling og kommunikation. 

 

På kurset tager vi desuden udgangspunkt i de konkrete økonomifaglige problemstillinger, du oplever i din hverdag, så du bliver i stand til at udpege, udvikle og tilpasse økonomistyringen og dens metoder til din egen organisation. 

Se program >> 

 

Det får du på kurset 

  • Trænet din faglighed inden for analyse, formidling, rådgivning og facilitering  

  • Bliver endnu bedre klædt på til tværgående dialog om økonomistyring   

  • Bliver en mere bevidst formidler og forandringsskaber og du får en større gennemslagskraft   

  • Styrket dine evner til at integrere økonomien i faglige drøftelser   

  • Forståelse for forandringsprocesser i en politisk organisation  

 

Hvilke undervisere møder jeg på kurset? 

Undervisningen varetages af Nanna Fugl Vestereng og Peter Bogh, og du vil også undervejs møde eksperter og kommunale praktikere, der vil dele ud af egne erfaringer. 

Nanna Fugl Vestereng, Chefkonsulent, Komponent  

Nanna er chefkonsulent i Komponent og arbejder med økonomistyring, effektivisering og organisering bredt for hele kommunen og på de enkelte områder. Som tidligere mangeårig økonomichef har hun dels praktisk erfaring fra kommunerne og dels stor viden om samspillet mellem Økonomi og fagfaglighed.  

Peter Bogh, Centerchef, Komponent  

Peter er centerchef i Komponent og arbejder bredt med økonomistyring, effektivisering og organisering i kommunen på de enkelte fagområder. Peter har især viden om områderne børn og unge, folkeskole, dagtilbud og specialområdet samt på ældre- og sundhedsområdet.  

Hvem henvender kurset sig til? 

Kurset henvender sig til dig, der har grundlæggende styr på de økonomifaglige discipliner, men ønsker at styrke dine kompetencer inden for forandringsskabende økonomistyring.    

Det kan være, at du er en erfaren økonomikonsulent, der ønsker at udvikle din økonomifaglighed og formidlingsevne, eller en erfaren chefkonsulent, som ønsker at være helt skarp på de kompetencer, som en forandringsskabende økonomistyring i kommunerne kræver.  

Det kan også være, at du er specialkonsulent og har en dybdegående viden inden for dit fagområde, men ønsker at styrke dine tværfaglige kompetencer inden for økonomistyring.    

Du kan både være placeret i en central økonomifunktion, en analyseenhed, eller en faglig stabsfunktion. Kurset er også relevant for sektionsledere og stabsledere med ansvar for medarbejdere, der arbejder med økonomistyring.     

Varighed: 4 dage + 2 online møder
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Opnå rabat ved tilmelding af flere deltagere fra samme kommune (på samme hold): Få 10 % rabat på tilmelding af deltager nummer 2, 20 % rabat på tilmelding af deltager nummer 3 og 30 % rabat på tilmelding af deltager nummer 4 Rabatordningen er lavet da vi har erfaring med at viden forankres kraftigere i organisationen, hvis der deltager flere fra samme kommune på samme hold. Vi vil dog gerne have dynamikken af forskelligheden mellem kommuner, så derfor gælder rabatten max 4 personer. Rabatten fordeles ligeligt på deltagere fra samme kommune, hvor der er forskellig ean-nr. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til medarbejdere, der sidder i den centrale økonomistab eller i en fagforvaltning, og arbejder med økonomistyring på et taktisk og/eller strategisk niveau med ansvar for f.eks. økonomisk sagsbehandling, økonomiske analyser, indretning af kommunens økonomistyring mm. 

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

RGS
Specialkonsulent
Rikke Grynderup Steffensen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash