Komponent inviterer igen i år til Økonomikonsulentens Årsmøde, hvor der stilles skarpt på de nyeste tendenser i kommunernes økonomistyring. Formålet med årsmødet er at styrke de kommunale økonomikonsulenters kompetencer og viden om aktuelle kommunaløkonomiske forhold og metoder.

På årsmødet 2023 får vi besøg af:

  • Anders Windinge fra Økonomisk Sekretariat i KL, som åbner årsmødet med et oplæg om de aktuelle udfordringer for kommunernes økonomi.
  • Per Nikolaj Bukh, professor på Aalborg universitet, som stiller skarpt på administrationsomkostningernes udvikling og gør os klogere på, hvordan vi konkret kan analysere alternative arbejdsorganiseringer og hvordan en effektiviseringsbusinesscase kan systematiseres. 
  • Mads Rieper fra Accenture, som sammen med Peter Riis fra KL, sætter fokus på risikostyring som redskab i kommunernes økonomistyring.
  • Christiane Vejlø, digital trendanalytiker, som gør os klogere på menneskets rolle i en verden domineret af maskiner.

Derudover giver vi dig, som altid, muligheden for at vælge mellem en række faglige sessioner som tager afsæt i både konkrete fagområder, men også i dit almene arbejde som økonomikonsulent.

På årsmødet i 2023 har vi særligt fokus på understøttet netværk og gennem diskussioner og udveksling af erfaring på tværs, er formålet at styrke økonomikonsulenternes kompetencer til aktivt at kunne bidrage til effektivisering og styring i egen kommune.

Vi glæder os til at se dig til to spændende dage i Nyborg.

Varighed: 2 dage
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Rabatmulighed

Ved mere end tre deltagere fra samme kommune gives 20 % rabat til de efterfølgende deltagere.

Overnatning aftenen før årsmødet

En overnatning aftenen før årsmødet koster 1.150 kr. ekskl. moms.

Der er et begrænset antal værelser, så bestilling/prisen gælder kun så længe, Nyborg Strand har ledige værelser.

Kryds af på tilmeldingsblanketten, hvis du ønsker overnatning aftenen før.

Du får besked, hvis de ikke har flere ledige værelser.

 

Program og sessioner

Læs mere Læs mindre

Program den 13. november

Læs mere Læs mindre

09.30   Ankomst og morgenbuffet 

10.00   Velkomst og rammesætning af årsmødet  
// Peter Bogh, centerchef, Komponent 

10.20  Kommunaløkonomi anno 2023 – aktuelle tendenser  
Traditionen tro får vi besøg af Anders Windinge fra KL´s Økonomisk Politisk Center, som vil gøre os klogere på de vigtigste tendenser og økonomiske udfordringer lige nu i kommunerne.  

// Anders Windinge, chefkonsulent, Økonomisk Politisk Center, KL 

11.20 Kaffepause 

11.40 Kommunaløkonomi anno 2023 – aktuelle tendenser (fortsat) 

// Anders Windinge 

12.15 Optimering af kommunernes økonomi: De seneste tendenser og gode fifs
Hvilke optimeringstendenser fylder i kommunerne for tiden? Det stiller vi skarpt på i dette oplæg, hvor Komponents økonomer samtidig kommer med helt konkrete fifs til, hvordan I kan arbejde med aktuelle optimeringstendenser. Oplægget tager afsæt i Komponents konkrete opgaver med at hjælpe kommunerne med optimering af deres økonomi.

I oplægget er der bl.a. fokus på: 

  • Sikring af optimal anvendelse af kommunens ældreboliger - fokus på struktur for ældreboliger og visitation.  
  • Kvalitetsstandarder og deres betydning for optimering af driften. Vi kikker på konkrete kvalitetsstandarder og hvordan ændringerne i disse har sammenhæng til kommunens økonomi.  
  • Hvordan en styringsdagsorden også er en optimeringsdagsorden. Vi viser konkrete eksempler på, hvad man kan starte med at kikke på i forhold til styring på socialområdet. 

// Peter Bogh, centerchef, Komponent 

12.45  Frokost  

13.45 Råderum i budgetprocessen: Udfordringer, muligheder og værktøjer
Hvordan kan vi skabe råderum i budgetprocessen? Det gør KLs Omstillings- og Udviklingsenhed os klogere på i oplægget, hvor I også får præsenteret en række konkrete værktøjer, som I kan bruge i jeres arbejde. I oplægget hører I desuden, hvordan Varde kommune har arbejdet konkret med at skabe råderum i budgetprocessen gennem brug af Omstillings- og Udviklingsenhedens værktøjer.

// Andreas Hohwy Pallesen, konsulent, Omstillings- og Udviklingsenheden, Økonomisk Sekretariat, KL, Maiken Cramer Schmiegelow, chef for budget, analyse og digitalisering, Varde Kommune og Johann Nielsen, økonomikonsulent, Varde Kommune

14.35 Fælles refleksion med kolleger fra andre kommuner 
I mindre grupper får I mulighed for at vende refleksioner over formiddagens oplæg, når I bliver placeret ved bordene med kolleger fra andre kommuner, der sidder med samme arbejdsområde som jer selv. I får også mulighed for at få nye perspektiver på nogle af de dilemmaer, I sidder med i jeres dagligdag og omvendt får I indblik i, hvilke udfordringer der gør sig gældende i andre kommuner. 

På tilmeldingsblanketten spørger vi, hvad dit primære arbejdsområde er.  
Dit svar er vigtigt, da det bliver brugt til at placere dig i en gruppe med kolleger fra andre kommuner, der sidder med samme arbejdsområde som dig selv. Gruppen bliver kun brugt under programpunktet her. Hvis du har flere arbejdsområder, bedes du sætte kryds i det felt/gruppe, som du helst vil placeres i. 

15.20   Pause – kaffe og kage  

15.40   Argumenter for mennesker- fordi der i en verden fuld af AI mere end nogensinde er brug for mennesker 
Mens kunstig intelligens udvikler sig med stadig større hast, så presser et vigtigt spørgsmål sig på. Hvad bliver menneskets rolle i en fremtid domineret af maskiner? Taber vi vores jobs til automatiseringen? Bliver vi erstattet af robotter? Er der plads til kreativitet? 

Det er valide spørgsmål, men svaret er ifølge Christiane Vejlø beroligende. Der vil altid være behov for de unikke kvaliteter, som gør os til mennesker. I oplægget gør Christiane Vejlø os klogere på behovet for menneskelige kvaliteter, evner og perspektiver i en fremtid formet af teknologien. Hun argumenterer for, at vores menneskelige kvaliteter vil blive endnu mere værdifulde efterhånden, som teknologien udvikler sig. Det er kvaliteter som vores kreativitet, empati og evner til kompleks problemløsning, der gør os til mennesker, og dem vil der altid være behov for. 

// Christiane Vejlø, digital trendanalytiker og rådgiver med ekspertise i teknologi og den digitale fremtid. 

16.40 Afslutning på dagens faglige program og check in 

17.00 Mulighed for fælles gå- og løbetur

18.00 Middag 

20.00 (ca.) Aftenforedrag med indlagte præmier
 

Læs mere Læs mindre

Program den 14. november

Læs mere Læs mindre

08.30  Rammesætning af dagen  
// Peter Bogh, centerchef, Komponent 

08.35  Strategisk risikostyring med data i kommunerne
Bliv inspireret til, hvordan kommunerne kan styrke økonomistyringen med strategisk risikostyring. I oplægget vil Mads Rieper fra Accenture introducere strategisk risikostyring, og hvordan den kommunale sektor her kan lære af den private sektor. Du vil også blive præsenteret for, hvordan data kan bruges til strategisk risikostyring, når Peter Riis, chefkonsulent i KL, viser os et par konkrete eksempler og fælles FLIS-dataværktøj. 

// Mads Rieper, director, Health & Public Service, Accenture og Peter Riis, chefkonsulent, Økonomisk Sekretariat, KL

09.20  Introduktion af dagens sessioner 

// Komponent

09.30  Kaffepause – og find din session 

09.50  Sessionsrunde 1: Vælg mellem syv forskellige faglige sessioner.  

Se beskrivelser af sessionerne til højre.

Session 1: Få let adgang til data og benchmarking med FLIS DAP

// Peter Riis, chefkonsulent, Økonomisk Sekretariat, KL

Session 2: Bæredygtige spareforslag: Økonomistyringen som en del af løsningen på de kommunale udfordringer på velfærdsområderne

// Karsten Bjerre Storgaard, ph.d., chefkonsulent, Komponent  
 
Session 3: Ny struktur for skole/dagtilbud i Nordfyns Kommune: En involverende proces med afsæt i data

// Gitte Høj Nielsen, skole- og dagtilbudschef og AC-fuldmægtig, Mathias Overkær Johansen

Session 4: Styring af de specialiserede socialområder i Brønderslev Kommune: Nyt styringssystem sikrer overblik over pris og mængde og frigiver tid til faglig styring

// Trine B. Bertelsen og Kirstine Rørmose Viegh, økonomikonsulenter i Brønderslev Kommune

Session 5: Effekt og data på ældreområdet – erfaringer med afsæt i Odense Kommunes forløbstakstmodel

// Yvette Wejergang, økonomikonsulent i Odense Kommune og Tommy Rewers, teamleder i Odense Kommune.

Session 6: Økonomikonsulentens rolle anno 2023 

// Sonja Jeppesen, økonomichef, Lolland Kommune 

Session 7: Årsregnskabet som sandhedsvidne - budget og regnskabsopfølgning 

// Peter Bogh, centerchef, Komponent

11.00  Pause – find den næste session 

11.20  Sessionsrunde 2
Morgenens sessioner gentages

12.30  Frokost 

13.30  Fra administrationsomkostninger til effektiv opgaveløsning 
I oplægget vil professor Per Nikolaj Bukh perspektivere administrationsomkostningernes udvikling og præsentere konkrete analyseværktøjer: Kan omkostningerne reduceres? Er det godt at have lave omkostninger? Hvordan kan alternative arbejdsorganiseringer analyseres – og hvordan kan en effektiviseringsbusinesscase systematiseres? 

// Per Nikolaj Bukh, professor, Aalborg Universitet 

14.40  Opsamling og afrunding 

14.45 Tak for i år 

Læs mere Læs mindre

Vi afholder to runder med samme syv forskellige faglige sessioner den 14. november
 

Session 1: Få let adgang til data og benchmarking med FLIS DAP
Afholdes kun i runde 1

Det er blevet let at få adgang til FLIS-data direkte fra fx Excel. Men hvilke muligheder giver det for dataanalyse og benchmarking på de forskellige serviceområder? På denne session vil du blive introduceret til, hvordan man hurtigt får adgang til data, og konkrete eksempler og tips til analyser på de enkelte fagområder. Du vil få et overblik over, hvad mulighederne er i de forskellige FLIS datasæt på de enkelte områder, og få inspiration til, hvordan du kan bruge data til analyser i din kommune. 

// Peter Riis, chefkonsulent og Niklas Jespersen, konsulent, KL

Session 2: Bæredygtige spareforslag: Økonomistyringen som en del af løsningen på de kommunale udfordringer på velfærdsområderne 
Hvad betyder det, at et spareforslag er ”bæredygtigt”? Hvorfor er det vigtigt? Og hvordan kan jeg medvirke til at sikre bæredygtighed i de budgetforslag, som vi fremstiller? Det får du svar på af Komponents chefkonsulent, Karsten Storgaard Bjerre, der er optaget af, at økonomistyringen i kommunerne bliver en proaktiv del af løsningen på de kommunale udfordringer på velfærdsområderne. Det er svært som økonomikonsulent at ændre verden, men på sessionen vil du få 5 bud på konkrete ting, som du kan ændre, og som kan gøre kommunens styring mere bæredygtig. 

// Karsten Bjerre Storgaard, ph.d., chefkonsulent, Komponent  
 
Session 3: Ny struktur for skole/dagtilbud i Nordfyns Kommune: En involverende proces med afsæt i data 
Afholdes kun i runde 1

Nordfyns Kommune har gennemført en proces, hvor skole-/dagtilbudsstrukturen i kommunen er blevet ændret. Det er en potentiel sprængfarlig proces med mange aktører og holdninger, men med en meget involverende, dialogisk og processuel tilgang, har Nordfyns Kommune haft en konstruktiv proces og ser allerede nu ind i en stor samlet besparelse.

Et af nøgleordene i processen har, foruden dialog og inddragelse, været data. Med afsæt i data er der opstillet og regnet på forskellige scenarier, som har dannet grundlag for at træffe dataoplyste beslutninger. På sessionen fortæller skole- og dagtilbudschef Gitte Høj Nielsen og AC-fuldmægtig Mathias Overkær Johansen om processen og om deres tilgang til og brug af data undervejs.

// Gitte Høj Nielsen, skole- og dagtilbudschef og AC-fuldmægtig, Mathias Overkær Johansen

Session 4: Styring af de specialiserede socialområder i Brønderslev Kommune: Nyt styringssystem sikrer overblik over pris og mængde og frigiver tid til faglig styring 
I Brønderslev Kommune har et nyt ressourcestyringssystem givet fuldstændig styr på priser og mængde på det specialiserede børn- og ungeområde samt voksenområdet, og frigivet tid til et endnu større fokus på den faglige styring. Systemet har f.eks. skærpet den politiske drøftelse af kommunens serviceniveau og skabt mulighed for endnu tættere opfølgning på faglige målsætninger i driften. Budgetopfølgninger, regnskabs- og budgetlægningsprocesserne er blevet smidigere og dermed også mindre ressourcekrævende. På sessionen fortæller Brønderslev Kommune om styringen af områderne, det nye styringssystem og hvordan det har skabt nye muligheder og tid til at fordybe sig i fagligheden.  

// Trine B. Bertelsen og Kirstine Rørmose Viegh, økonomikonsulenter i Brønderslev Kommune


Session 5: Effekt og data på ældreområdet – erfaringer med afsæt i Odense Kommunes forløbstakstmodel
Afholdes kun i runde 2

I Odense Kommune består økonomistyringsmodellen på ældreområdet af få forløbstakster. Det betyder, at borgerne visiteres til en gennemsnitsforløbstakst i stedet for et specifikt antal ydelser. Det overlader et stort råderum til driften og ændrer på myndigheds rolle og samspillet mellem myndighed og drift. Målet er rehabilitering og klarhed over effekt for borgerne, og på sessionen fortæller økonomikonsulent Yvette Wejergang og teamleder Tommy Rewers om modellen og om dens muligheder og begrænsninger. De gør os også klogere på, hvordan Odense Kommune arbejder med dataunderstøttet ledelse og om, hvordan forløbstakstmodellen senest fungerer som styringsmodel for faste tværfaglige teams i hjemmeplejen.

// Yvette Wejergang, økonomikonsulent i Odense Kommune og Tommy Rewers, teamleder i Odense Kommune.


Session 6: Økonomikonsulentens rolle anno 2023 

Hvilke roller har økonomikonsulenten anno 2023? Hvordan stemmer det overens med dine roller og er der roller og kompetencer, som du ønsker at styrke? De spørgsmål ser vi nærmere på i denne session, hvor økonomichef i Lolland Kommune Sonja Jeppesen giver sit bud på, hvilke roller den kommunale økonomikonsulent har og hvilke roller der er behov for fremadrettet. Sessionen er bygget op, så du får mulighed for at afdække dine nuværende roller, se nærmere på, hvilke roller din fremtid kan byde på og hvad der skal til for, at du kommer derhen. På sessionen får du også lejlighed til at drøfte de forskellige roller med økonomikonsulenter fra andre kommuner, når I sammen ser på de forskellige roller. Så er du nysgerrig på økonomikonsulentens roller og på din egen rolle, så er sessionen noget for dig.

// Sonja Jeppesen, Økonomichef Lolland Kommune 

Session 7: Årsregnskabet som sandhedsvidne - budget og regnskabsopfølgning 
Der ligger rigtig meget nyttig information gemt i kommunernes regnskaber, for det er nemlig her, vi ser de faktiske økonomiske konsekvenser og resultater af året, der gik. Den viden, der gemmer sig i regnskaberne, har langt større værdi for den økonomiske styring i kommunen, end den reelt har indflydelse. På sessionen taler vi om, hvordan vi kan omsætte og aktivere viden fra årsregnskabet i den økonomiske styring. 

// Peter Bogh, centerchef, Komponent 

Læs mere Læs mindre
 

Praktiske informationer

Hvor

Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter
Østerøvej 2
5500 Nyborg

Hvornår

13.-14. november 2023

6.300 kr. ekskl. moms.

Ved mere end tre deltagere fra samme kommune gives 20 % rabat til de efterfølgende deltagere.

5. september 2022.

Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Det er stadig muligt at tilmelde sig efter fristens udløb, men der kan vi ikke garantere overnatning.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til Økonomikonsulentens Årsmøde, er du altid velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål til din tilmelding, kan vores koordinator Dorthe Bidstrup Jensen hjælpe dig.

Har du spørgsmål til programmet eller andre ting, er du meget velkommen til at kontakte vores konferenceansvarlige Anne Skjelborg.

ANST
Konference- og eventansvarlig
Anne Skjelborg
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen