Komponent byder velkommen til økonomikonsulentens Årsmøde. Vi stiller skarpt på de nyeste tendenser i kommunernes økonomistyring og giver dig inspiration til at styrke økonomistyringen i din kommune. Sæt kryds i kalenderen ved den 13.-14. november 2023.

Fra Økonomikonsulentens Årsmøde 2022:

Få inspiration til, hvordan du kan styrke økonomistyringen i din kommune.

Traditionen tro afholder Komponent Økonomikonsulentens Årsmøde, hvor der stilles skarpt på de nyeste tendenser i kommunernes økonomistyring. Formålet med årsmødet er at styrke de kommunale økonomikonsulenters kompetencer og viden om aktuelle kommunaløkonomiske forhold og metoder.

Årsmødet afholdes den 14.-15. november på Hotel Nyborg Strand.

På årsmødet vil vi gennem oplæg, diskussioner og udveksling af erfaring på tværs styrke økonomikonsulenternes kompetencer til aktivt at kunne bidrage til effektivisering og styring i egen kommune.

På programmet i år kan du blandt andet høre:

  • Professor Kurt Houlberg fra VIVE, der sætter fokus på mål- og resultatstyring i kommunerne
  • Peter Østergaard, kontorchef, Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed, der gør os klogere på benchmarking i en kommunal kontekst
  • Anne Heeager fra Aarhus Universitet, der dykker ned i temaet omkring kvalitet i budgetprocessen

Og som altid vil Anders Windinge fra Økonomisk Politisk Center i KL opdatere os på de aktuelle udfordringer for kommunernes økonomi.

Derudover giver vi dig, som altid, muligheden for at vælge mellem en række faglige sessioner som tager afsæt i både konkrete fagområder men også i dit almene arbejde som økonomikonsulent. 

Vi glæder os til at se dig til to spændende dage i Nyborg.

Varighed: 2 dage
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Rabatmulighed

Ved mere end tre deltagere fra samme kommune gives 20 % rabat til de efterfølgende deltagere.

 
 

Program og sessioner

Læs mere Læs mindre

Program den 14. november

Læs mere Læs mindre

09:30 Ankomst og morgenbuffet

10:00 Velkomst og rammesætning af årsmødet

// Nanna Fugl Vestereng, chefkonsulent og Peter Bogh, centerleder, Komponent

10:10 Mål- og resultatstyring i kommunerne
I oplægget tegner professor Kurt Houlberg fra VIVE et billede af, hvor mål-og resultatstyringen i kommunerne er på vej hen. Hvor meget fylder mål-og resultatstyring, hvad fokuseres der på, hvad er potentialerne – og hvilke barrierer og udfordringer støder mål- og resultatstyringen på, når den rammer den kommunale styringsvirkelighed?

// Kurt Houlberg, professor, VIVE

10:45 Benchmarkinganalyser i en kommunal kontekst - udvalgte resultater og refleksioner
I oplægget præsenterer chef for Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed, Peter Østergaard, udvalgte benchmarkingresultater fra nogle af enhedens analyser. Herudover kommer han med nogle refleksioner om brugen af benchmarkinganalyser i en lokal kontekst – for hvad skal der egentligt til for at benchmarking giver værdi? 

// Peter Østergaard, kontorchef, Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed 

11:20 Kaffepause

11:40 Skab råderum med KL´s værktøjskasse
Kender du KL’s råderumsværktøjer? I oplægget præsenterer specialkonsulent i KL, Marie Stub Bager nogle af KL’s værktøjer, der kan understøtte din kommune i at skabe et økonomisk råderum. I oplægget møder du også to kommuner, der giver dig konkret inspiration til, hvordan KL’s værktøjer kan give bedre overblik og skabe værdi i råderumsarbejdet.

// Steen Andersen, økonomichef, Næstved Kommune, Tommy Høgh Danielsen, chefkonsulent, Gladsaxe Kommune og Marie Stub Bager, specialkonsulent i Økonomisk politisk center, KL

12:30 Frokost

13:30 Den kommunale budgetproces - hvordan kan vi arbejde mere med kvalitet?

// Anne Heeager, ph.d. og ekstern lektor, Aarhus Universitet og kommunalpolitiker i Skanderborg Kommune, medlem af økonomiudvalget

14:30 Tjek ind, tjek mails og tjek evt. ud på en gåtur  

15:20 Kaffe og kage - og find tilbage til plenum

15:35 Erfaringer med økonomistyring på frisatte områder
Syv kommuner fik i 2021 frihed til at drive dagtilbud, folkeskoler og ældreområdet på nye måder, frisat for de fleste statslige regler. De fleste kommuner valgte også at frisætte områderne for kommunale regler. Vi har fået Middelfart og Helsingør Kommuner til at fortælle om deres erfaringer med økonomistyring på de frisatte områder. Middelfart på ældreområdet og Helsingør på dagtilbudsområdet.

Eva Iversen, chef for Løn og Økonomi, Middelfart Kommune og Søren Dibbern Petersen, leder af Økonomi, Helsingør Kommune

16:10 Afslutning på dagens faglige program

18:00 Middag

Læs mere Læs mindre

Program den 15. november

Læs mere Læs mindre

09:00 Rammesætning af dagen

// Nanna Fugl Vestereng, chefkonsulent og Peter Bogh, centerleder, Komponent

09:10 Økonomikonsulentens rolle under forandring: Hvilken effekt skal vi opnå som økonomikonsulenter?
Hvilken effekt skal vi opnå som økonomikonsulenter? Og hvor langt strækker vores ansvar sig ind i beslutningstagernes råderum? Snorre Andersens udefra-og-ind perspektiv udfordrer økonomifunktionens traditionelle rolle og præsenterer en mere handlingsorienteret rådgiverrolle i fremtidens økonomifunktion.

// Snorre Christian Andersen, chefkonsulent, Mercuri Urval

10:00 Kort pause - find ud til din session

10:15 Sessionsrunde 1 - vælg mellem syv forskellige faglige sessioner
Se sessionsoversigten

11:00 Tank kaffe - og find ud til din anden session

11:15 Sessionsrunde 2 - vælg mellem syv forskellige faglige sessioner
Se sessionsoversigten

12:00 Frokost

13:00 Aktuelle udfordringer for kommunernes økonomi

// Anders Windinge, chefkonsulent, Økonomisk Politisk Center, KL

14:00 Kaffepause

14:20 Aktuelle udfordringer for kommunernes økonomi - fortsat

// Anders Windinge, chefkonsulent, Økonomisk Politisk Center, KL

14:55 Opsamling og afrunding

15:00 Tak for i år
 

Læs mere Læs mindre

Vi kører to runder med samme syv forskellige faglige sessioner den 15. november,
kl. 10:15-11:00 og kl. 11:15-12:00.

Session 1: Kommunernes økonomiske styring af anlægsområdet
Med afsæt i en ny spørgeskemaundersøgelse giver Kasper fra VIVE et overblik over, hvordan landets kommuner har tilrettelagt den økonomiske styring af anlægsområdet. I undersøgelsen er der fokus på strategiske pejlemærker og målsætninger for anlægsområdet samt retningslinjer og procedurer for styringen af området. Kommunerne er også blevet spurgt til deres organisering af anlægsområdet, budgetlægning og -opfølgning samt styringsudfordringer.

// Kasper Lemvigh, chefanalytiker, VIVE

Session 2: Et blik ind i Odense kommunes arbejde med data og ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet
Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense arbejder systematisk med data og ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet i forhold til forvaltningens styringsdialog på både operationelt, taktisk og strategisk niveau. Marianne Gjerstorff, afdelingsleder for Data og Ledelsesinformation og Louise Eriksen, områdechef for Uddannelse 3, der arbejder med uddannelsesparate unge, åbner op for maskinrummet og fortæller om dataarbejdet og de forskellige ledelsesinformationsprodukter, der understøtter styringsdialogen, om det nødvendige samspil mellem forretning og datamedarbejdere og om, hvordan data og ledelsesinformation konkret anvendes i den daglige ledelsespraksis i forhold til effektskabelse i forvaltningens kerneopgave. Således også til gunst for organisationens betingelser og potentiale.

// Marianne Lundkjær Gjerstorff, afdelingsleder, Data og Ledelsesinformation og Louise Eriksen, Odense Kommune

Afholdes kun i runde 1.

Session 3: Datavisualisering - gør data til overskuelig og forståelig ledelsesinformation
Som økonomikonsulent kan du få brug for redskaber til at gøre data overskuelig for andre med visualiseringer og skitser, så data kan fungere som forståelig ledelsesinformation. Med hvordan laver vi overskuelige datavisualiseringer, fx på møder, i beslutningsprocesser, til datafremvisning eller til visuelle fortolkninger? I sessionerne ser vi på de primære typer af datavisualiseringer, og hvordan du kan oversætte komplekse data til en klar visualisering.

// Heidi Bødker Gantzel, specialkonsulent, Komponent

Session 4: Faglig og økonomisk styring af det specialiserede voksenområde
Lemvig Kommune har skabt automatiske udgiftsdrivere og dermed gjort dem til en automatisk del af ledelsesinformationen. Det betyder, at økonomikonsulenterne ikke længere bruger tid på at opdatere udgiftsdriverne hvert kvartal ifm. budgetprocessen. På sessionen vil Lemvig Kommune fortælle, hvordan processen er grebet an, og herunder bl.a. fortælle om, hvordan de har brugt FLIS til at opnå bedre ledelsesinformation til gavn for fagområderne.

// Anne Lykke, BI-konsulent i Økonomi og HR, Lemvig Kommune

Session 5: På vej mod selvstyrende teams i hjemmeplejen - økonomistyring i teori og praksis
Haderslev Kommune har det seneste år arbejdet med at implementere den hollandske Buurtzorg model i en række selvstyrende plejeteams. Udgangspunktet har været at lave et organisatorisk og styringsmæssigt set up så tæt på det hollandske som muligt, hvilket er sket i samarbejde med den hollandske Buurtzorg organisation. Implementeringen har givet en række erfaringer med styringsmæssige udfordringer og muligheder – disse vil blive gennemgået på sessionen i et teoretisk og praktisk perspektiv.

// Morten Outtrup, økonomichef, Haderslev Kommune

Afholdes kun i runde 2.

Session 6: Styring af specialundervisningsområdet: Skab overblik med et styringscockpit
I Struer Kommune har de udviklet et styringscockpit, der sikrer dem et systematisk overblik over udviklingen på specialundervisningsområdet og understøtter ledelsen i at træffe gode faglige og økonomiske beslutninger. På sessionen fortæller Struer Kommune om, hvordan de har tilrettelagt styringen af området og hvordan de anvender styringscockpittet til at skabe overblik. På sessionen kan du endvidere høre om, hvordan økonomikonsulenten har bidraget ind i arbejdet med styringscockpittet samt økonomikonsulentens daglige rolle i styringen af specialundervisningsområdet.

// Casper Sand, skoleleder, Struer Kommune 

Session 7: Fem skarpe, så projektet bliver en succes
Er du projektleder? Leder? Tovholder? Koordinator? Undrer du dig indimellem over, hvad det lige var, der skete, siden projektet tog den drejning? Eller står du indimellem og mangler lige netop dét værktøj for at kunne komme godt videre? Kunne du tænke dig en håndfuld gode greb og værktøjer til at lykkes endnu bedre med dit projekt? Så kom med på denne workshop, hvor du vil blive introduceret til tre skarpe værktøjer og to skarpe refleksions- og dialogmodeller. Alle fem skarpe vil bidrage til en endnu bedre og mere effektiv projektstyring og opgaveløsning.

// Katrine Brenner, chefkonsulent, Komponent

Læs mere Læs mindre
 

Praktiske informationer

Hvor

Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter
Østerøvej 2
5500 Nyborg

Hvornår

14.-15. november 2022

5.950 kr. ekskl. moms.

Ved mere end tre deltagere fra samme kommune gives 20 % rabat til de efterfølgende deltagere.

14. september 2022.

Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Det er stadig muligt at tilmelde sig efter fristens udløb.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til Økonomikonsulentens Årsmøde 2022, er du altid velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål til din tilmelding, kan vores koordinator Dorthe Bidstrup Jensen hjælpe dig.

Har du spørgsmål til programmet eller andre ting, er du meget velkommen til at kontakte vores konferenceansvarlige Anne Skjelborg.

ANST
Konference- og eventansvarlig
Anne Skjelborg
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen