Som økonomikonsulent skal du forstå de velfærdsfaglige områder og være en solid sparringspartner for politikere og ledere i kommunen. Økonomistyringen er flyttet fra økonomiforvaltningen og ud i de faglige afdelinger, og det stiller nye krav. Komponents Peter Bogh giver sit bud på økonomikonsulentens rolle anno 2021.
Udgivet den 11-02-2021

Kommunernes praksis er under forandring og med den økonomikonsulentens rolle. Hvor kommunerne tidligere var mere sektoropdelte og forvaltningerne stod for hver deres opgaver og hver deres budgetter, og hvor økonomien i høj grad handlede om at skaffe ressourcer, så ser vi nu et billede, hvor det fælles mål er at skabe værdi for borgeren og lokalsamfundet. Det betyder, at evnerne til at samarbejde på tværs af sektorer og budgetter bliver helt centrale. 

– Som økonomikonsulenter skal vi forstå og kunne agere i, at økonomien ikke er sandheden, men en af mange sandheder. Ting som magt, politik, borgerens velfærd, medmenneskelighed og meget andet rummer lige så vigtige sandheder, og økonomien har ikke forrang, men skal sættes i spil, så den både får sin plads og kan understøtte de øvrige sandheder, siger Peter Bogh, som i henved 25 år har undervist på Komponents (tidligere COKs) uddannelse for økonomikonsulenter.

Fra controller til sparringspartner

For den enkelte økonomikonsulent har udviklingen betydet, at jobbeskrivelsen ændrer sig fra en controllerfunktion hen imod en rolle som økonomifaglig sparringspartner for politikere, topledelse og faglige ledere i kommune. Og det stiller nye krav til økonomikonsulenten.

– Økonomikonsulenten skal have styr på sin økonomifaglighed, både hvad angår de traditionelle og de moderne teknikker, redskaber og tankemåder. Samtidig skal økonomikonsulenten have evnen til at sætte sin faglighed i spil i organisationen, så den understøtter de faglige mål i forvaltningerne. Det kræver, at man som økonomikonsulent har blik for den kontekst, man skal agere i, og at man forstår det faglige sprog og metoderne på de enkelte fagområder, samtidig med at man kan holde fast i sin egen faglighed, siger Peter Bogh.

Økonomifunktionen som brobygger i organisationen

Ifølge Peter Bogh handler den kommunale økonomistyring i bund og grund om at skabe værdi for borgeren, men det er ikke i økonomiafdelingen, at økonomistyringen foregår. Det gør den ude på fagområderne, hvor pengene bruges. 

– Økonomien er kommet ud af økonomiafdelingen, og økonomistyringen foregår nu i den faglige praksis, der hvor værdien skabes. Som økonomer har vi imidlertid nogle rigtig gode redskaber til at stille de vigtige spørgsmål, der hjælper ledere og politikere til at blive skarpe på, hvor de vil hen, hvordan de kommer derhen, og hvordan de kan se, at de har nået deres mål, samtidig med at vi kan hjælpe til at fastholde et fokus på ressourcerne, siger Peter Bogh og fortsætter:

– Økonomifunktionen fungerer som en brobygger i organisationen, blandt andet fordi data, der er økonomiens sprog, er det eneste fælles sprog, der går på tværs af alle funktioner og fagområder i kommunen. Det betyder, at økonomien kan bringes i spil, der hvor der mangler fælles forståelse, siger Peter Bogh og peger på nogle vigtige kompetencer, der hjælper økonomikonsulenten med at lykkes med samarbejdet ude i organisationen.

–  Som økonomikonsulent skal man være samarbejdsorienteret og nysgerrig på andre mennesker, og så skal man forstå at præsentere sig som en, der vil understøtte de mål, den fagprofessionelle eller politikeren arbejder for. Her er det igen centralt at anerkende, at der er flere syn på verden, og at alle ønsker at gøre verden til et bedre sted – også selvom vi ikke alle er enige om, hvordan det bedre sted ser ud.

Vil du også have nye input til din rolle og dit arbejde som økonomikonsulent? Se vores tilbud her.

ØKONOMIKONSULENTENS SYV BUD

  • Du skal være fagligt stærk og stolt af din faglighed 
  • Du skal bringe din viden i spil, så den understøtter andre fagligheder.
  • Du skal ikke glemme, at du selv har en faglighed
  • Du skal kunne forstå det faglige sprog og kulturen på det område, du bistår
  • Du skal anerkende, at du og de fagprofessionelle har brug for hinanden – og vise det i praksis
  • Du skal anerkende, at der er flere syn på verden
  • Du skal huske, at økonomi handler om at gøre godt for mennesker.

 

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

PEB
Centerchef
Peter Bogh