Få viden om, hvordan din kommune kan tilrettelægge styringen af det specialiserede børne- og ungeområde, så I både understøtter opnåelse af faglige mål og holder budgettet. På kurset ser vi desuden nærmere på de økonomiske konsekvenser af Barnets Lov, og hvordan I kan følge med i, om I er på rette vej i forhold til lovens intentioner.

Faglig og økonomisk styring skal gå hånd i hånd – og det understreger Barnets Lov

Mange kommuner oplever udfordringer med at styre udgifterne på det specialiserede børne- og ungeområde, og med Barnets Lov følger en række nye opmærksomhedspunkter, der skal tages højde for i styringen. Med Barnets Lov følger, at udsatte børn og unge skal have den rette hjælp tidligere og det forventes at øge presset på kapaciteten og udgifterne på området. Det understreger blandt andet vigtigheden af opfølgning på aktivitet og økonomi samt kapacitetsstyring i forhold til tilbudsviften, så vi også fremadrettet opnår vores faglige mål og holder budgettet.

Dermed tydeliggøres vigtigheden af, at den økonomiske og faglige styring går hånd i hånd, og med dette kursus sætter vi fokus på, hvordan din kommune kan tilrettelægge en økonomisk og faglig styring, der understøtter opnåelse af faglige og økonomiske mål. På kurset får du desuden konkrete værktøjer og redskaber, der kan hjælpe med at sikre effektiv styring af området i din kommune.

Udbytte af kurset: Nye kompetencer og redskaber i værktøjskassen

Kurset tager afsæt i jeres praksis, og der er rig mulighed for at stille spørgsmål og få sparring på nogle af de problemstillinger, som I står overfor i dagligdagen.

På kurset får du:

  • Viden om hvordan styringen af faglighed og økonomi på området kan tilrettelægges, hvem der skal inddrages i styringen og hvordan de skal inddrages
  • Viden om hvilke data, der skal til for at styre området og kompetencer til at vurdere, hvordan data konkret kan bruges
  • Overblik over økonomiske implikationer af Barnets Lov samt viden om, hvad din kommune skal have øje for i forhold til Barnets Lov
  • Overblik over hvordan I kan finde effektiviseringsmuligheder og sikre effektiv drift af tilbud i din kommune
  • Værktøjer og redskaber der forener faglig og økonomisk styring, og understøtter opnåelse af jeres faglige mål
  • Konkrete redskaber til budgetlægning samt opfølgning på aktivitet og økonomi
  • Konkrete redskaber til kapacitetsstyring af tilbudsviften
  • Kompetencer til at vurdere, hvor I skal sætte ind for at tilrettelægge en endnu mere effektiv styring af området i din kommune

Målgruppe for kurset: Relevant for både økonomikonsulenter og faglige ledere/chefer

Kurset henvender sig både til økonomikonsulenter, økonomimedarbejdere, controllere samt faglige ledere og chefer på det specialiserede socialområde for børn og unge, fx fagchefer, ledere af visitationsenheder m.fl. Fra tidligere deltagere ved vi, at udbyttet af kurset bliver mere end fordoblet, hvis I fra en kommune deltager med både en økonomikonsulent og en socialfaglig leder/chef.

Tilrettelæggelse af kurset: Tre kursusdage og opgave med at evaluere styringen i din kommune

Kurset består af et indledende webinar og to sammenhængende dage. Mellem webinaret og kursusdagene arbejder du som deltager med en opgave i egen organisation med at indsamle data om styringspraksis, økonomi og mængder i egen organisation.

På kursusdagene vil vi blandt andet samle op på jeres erfaringer fra arbejdet med styring i egen kommune og supplere med ny viden og konkrete værktøjer, så vi sikrer, at I kommer hjem med helt konkrete idéer, der kan omsættes til bedre styring i din kommune.

Undervisere

På kurset møder du Peter Bogh, der er centerchef i Komponent og Maja Riis Frederiksen, der er chefkonsulent i Komponent.

Peter Bogh, der er centerchef i Komponent. Peter har solid viden om økonomistyring på det specialiserede børne- og ungeområde. Peters perspektiv på styringen er, at den økonomiske styring på området er en integreret del af den faglige praksis, men også at der er brug for konkrete værktøjer og metoder til den økonomiske styring af området.

Maja Riis Frederiksen, der er chefkonsulent i Komponent. Maja har indgående kendskab til det specialiserede børne- og ungeområde og har kommunalerfaring som henholdsvis konsulent og som leder af området. I Komponent arbejder Maja med rådgivning og analyser og har derudover været projektleder for Komponents Partnerskab med 19 kommuner om Barnets lov. 

9.500 kr.
Sted og startdato
Middelfart: 9. oktober 2024
Varighed: 3 dage
Se tid og sted for det valgte forløb
1. modul - afholdes online
9. oktober 2024 kl. 13:00- 16:00

2. modul - afholdes Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
6. november kl. 9.30 - 7. november 2024 kl. 15.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, elektroniskmaterialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse mellem de to sammenhængende kursusdage. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til budgetansvarlige chefer og ledere på det specialiserede socialområde (børn og unge), f.eks. fagchefer, ledere af visitationsenheder m.fl. Derudover er kurset relevant for fagkonsulenter, controllere og økonomimedarbejdere med særligt ansvar for den faglige og økonomiske styring på området.

Det er vores erfaring, at der er en tæt kobling mellem den socialfaglige praksis og den økonomiske styring, og vi anbefaler derfor, at både den budgetansvarlige leder og økonomikonsulenten fra området deltager i kurset. Tidligere deltagere giver ligeledes udtryk for, at det største udbytte opnås, når leder og økonomikonsulent deltager sammen.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

RGS
Specialkonsulent
Rikke Grynderup Steffensen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash